loading
back to top

Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 16:24:11 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 11   

117
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài SỰ ĐIỆN LII. MỤC TIÊU :1 Kiến thức HS biết được Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.2. Kĩ năng Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chấtđiện li. Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện liyếu. Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.3. Thái độ Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch- Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinhII TRỌNG TÂM Bản chất tính dẫn điện của chất điện li (nguyên nhân và cơ chế đơn giản) Viết phương trình điện li của một số chất. III. CHUẨN BỊ :1. Giáo viên Hình 11(sgk) để mô tả thí nghiệm hoặc chuẩn bị dụng cụ và hoá chấtđể biểu diễn TN sự điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. Máy chi ếu2. Học sinh Xem lại hiện tượng dẫn điện đã học chương trình vật lí lớp 7GIÁO ÁN HÓA HỌC 11IV. PHƯƠNG PHÁP Diễn giảng phát vấn V....

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Bài SỰ ĐIỆN LII. MỤC TIÊU :1 Kiến thức HS biết được Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.2. Kĩ năng Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chấtđiện li. Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện liyếu. Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.3. Thái độ Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch- Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinhII TRỌNG TÂM Bản chất tính dẫn điện của chất điện li (nguyên nhân và cơ chế đơn giản) Viết phương trình điện li của một số chất. III. CHUẨN BỊ :1. Giáo viên Hình 11(sgk) để mô tả thí nghiệm hoặc chuẩn bị dụng cụ và hoá chấtđể biểu diễn TN sự điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. Máy chi ếu2. Học sinh Xem lại hiện tượng dẫn điện đã học chương trình vật lí lớp 7GIÁO ÁN HÓA HỌC 11IV. PHƯƠNG PHÁP Diễn giảng phát vấn V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1. Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2. Kiểm tra bài cũ Không3. Nội dung Đặt vấn đề: Vì sao nước tự nhiên có thể dẫn điện được, nước cất thì không? Đểtìm hiểu về điều này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân dẫn điện của các chất HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG oạt động :- Gv: Lắp hệ thống thí nhgiệm như sgkvà làm thí nghiệm biểu diễn.Hs: Quan sát, nhận xét và rút ra kếtluận.H oạt động :- Gv: Đặt vấn đề: Tại sao dd này dẫnđiện được mà dd khác lại không dẫnđiện được?Hs: Vận dụng kiến thức dòng điện đãhọc lớp và nguyên cứu trong sgk vềnguyên nhân tính dẫn điện của các ddaxít, bazơ, muối trong nước để trả lời. I. Hiện tượng điện li :1. Thí nghiệm sgk* Kết luận: -Dung dịch muối, axít, bazơ: dẫn điện.-Các chất rắn khan: NaCl, NaOH và 1số dung dịch rượu, đường: không dẫnđiện.2. Nguyên nhân tính dẫn điện của cácdd axít, bazơ, muối trong nước :-Các muối, axít, bazơ khi tan trongnước phân li ra các ion làm cho dd củachúng dẫn điện.-Quá trình phân li các chất trong H2 raGIÁO ÁN HÓA HỌC 11- Gv: Giới thiệu khái niệm: sự điện li,chất điện li, biểu diễn phương trình điệnli Giải thích vì sao nước tự nhiên dẫnđược điện- Gv: Hướng dẫn hs cách viết phươngtrình điện li của NaCl, HCl, NaOH. Hs: Viết pt điện li của axit, bazơ, muối.Hoạt động :- Gv: Biểu diễn TN của dd HCl vàCH3 COOH sgk và cho hs nhận xét vàrút ra kết luận.H oạt động :- Gv: Đặt vấn đề: Tại sao dd HCl 0,1Mdẫn điện mạnh hơn dd CH3 COOH0,1M?Hs: Nghiên cứu sgk để trả lời: Nồng độcác ion trong dd HCl lớn hơn nồng độcác ion trong dd CH3 COOH, nghĩa là sốphân tử HCl phân li ra ion nhiều hơnsố phân tử CH3 COOH phân li ra ion.- Gv: Gợi để hs rút ra các khái niệmchất điện li mạnh.Gv: Khi cho các tính thể NaCl vàonước có hiện tượng gì xảy ra ion là sự điện li.-Những chất tan trong H2 phân lithành các ion gọi là chất điện li. -Sự điện li được biểu diễn bằng pt điệnli: NaCl Na Cl -HCl Cl -NaOH Na OH II. Phân loại các chất điện li :1. Thí nghiệm sgk- Nhận xét: cùng nồng độ thì HClphân li ra ion nhiều hơn CH3 COOH .2. Chất điện li mạnh và chất điện liyếu :a. Chất điện li mạnh :- Khái niệm: Chất điện li mạnh là chấtkhi tan trong nước, các phân tử hoà tanđều phân li ra ion.- Phương trình điện li NaCl:NaCl Na Cl -100 ptử 100 ion Na và 100 ion Cl --Gồm:+ Các axít mạnh HCl, HNO3 H2 SO4 …+ Các bazơ mạnh:NaOH, KOH,GIÁO ÁN HÓA HỌC 11Hs: Viết pt biểu diễn sự điện li.- Gv: Kết luận về chất điện li mạnhgồm các chất nào.- Gv: Lấy ví dụ CH3 COOH để phântích, rồi cho hs rút ra định nghĩa về chấtđiện li yếu. Cung cấp cho hs cách viết pt điện licủa chất điện li yếu. Gv: Yêu cầu hs nêu đặc điểm của quátrình thuận nghịch và từ đó cho hs liênhệ với quá trình điện li. Ba(OH)2+ Hầu hết các muối.b. Chất điện li yếu :- Khái niệm: Chất điện li yếu là chất khitan trong nước, chỉ có phần số phân tửhoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫntồn tại dưới dạng phân tử trong dungdịch.- Pt điện li: CH3 COOH CH3 COO +H +- Gồm:+ Các axít yếu: H2 HClO,CH3 COOH, HF, H2 SO3 HNO2 H3 PO4 ,H2 CO3 ...+ Bazơ yếu: Mg(OH)2 Bi(OH)3 ... Quá trình phân li của chất điện li yếulà quá trình cân bằng động, tuân theonguyên lí Lơ Satơliê.4. Củng cố: Viết phương trình điện li của một số chấtVI. Dặn dò: Làm bài tập SGK- Soạn bài “Axit, bazơ và muối”VII. Rút kinh nghiệm:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến