loading
back to top

Giáo án Hóa học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 16:33:45 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 10   

214
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giáo án Hóa học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giáo án Hóa học 10 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10BÀI 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ (tiết 1)Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hìnhthành- Thành phần cấu tạo nguyên tử Đặc điểm electron Sự chuyển động của electron trongnguyên tử theo quan niệm cũ và mới- Lớp và phân lớp electron I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Biết được:- Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử khôngtheo những quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử.- Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếpvào một lớp (K, L, M, N, O, P, Q).- Một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp. Các electron trong mỗiphân lớp có mức năng lượng bằng nhau.2. Kĩ năng Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d)trong một lớp 3. Thái độ Kích thích sự yêu thích môn họcII. TRỌNG TÂM: Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử- Lớp và phân lớp electron III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Diễn giảng phát vấnIV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:GIÁO ÁN HÓA HỌC 10*Giáo viên Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10BÀI 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ (tiết 1)Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hìnhthành- Thành phần cấu tạo nguyên tử Đặc điểm electron Sự chuyển động của electron trongnguyên tử theo quan niệm cũ và mới- Lớp và phân lớp electron I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Biết được:- Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử khôngtheo những quỹ đạo xác định, tạo nên vỏ nguyên tử.- Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếpvào một lớp (K, L, M, N, O, P, Q).- Một lớp electron bao gồm một hay nhiều phân lớp. Các electron trong mỗiphân lớp có mức năng lượng bằng nhau.2. Kĩ năng Xác định được thứ tự các lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d)trong một lớp 3. Thái độ Kích thích sự yêu thích môn họcII. TRỌNG TÂM: Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử- Lớp và phân lớp electron III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Diễn giảng phát vấnIV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:GIÁO ÁN HÓA HỌC 10*Giáo viên Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử *Học sinh Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp .V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1.Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2.Kiểm tra bài cũ: (7 phút )Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố là 36. Trong đó, tổng số hạtmang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Tìm A?3.Bài mới a) Đặt vấn đề: Vỏ nguyên tử được tạo nên bởi hạt nào?- Hs trả lời Các electron lớp vỏ nguyên tử chuyển động như thế nào? Bây giờ chúngta sẽ tìm hiểu xem.b) Triển khai bàiHOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨCHoạt động 1: Sự chuyển động của các electron trong nguyên tửMục tiêu: Phân biệt được sự chuyển động của electron trong nguyên tử theo quan niệm cũvà mới Gv thông tin và trình chiếu môhình nguyên tử của Bo hs quan sát- Theo quan niệm hiện đại thì cácelectron chuyển động như thế nào?- Hs trả lời I.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRONTRONG NGUYÊN TỬ :1.Quan niệm cũ (theo E.Rutherford, N.Bohr,A.Sommerfeld): Electron chuyển động quanh hạt nhânnguyên tử theo những quỹ đạo hình bầu dục hay hìnhtròn (Mẫu nguyên tử hành tinh).2.Quan niệm hiện đại Các electron chuyển độngrất nhanh quanh hạt nhân nguyên tử trên những quỹđạo không xác định tạo thành những đám mây gọi làGIÁO ÁN HÓA HỌC 10- Gv trình chiếu mô hình nguyên tửhiện đại cho hs quan sát obitan.Hoạt động2: Lớp electron và phân lớp electron Mục tiêu: Biết trong nguyên tử có bao nhiêu lớp e, mối lớp có bao nhiêu phân lớp và thứtự mức năng lượng của các lớp electron Các electron chuyển động khôngtheo quỹ đạo nhất định nhưngkhông phải hỗn loạn mà vẫn tuântheo quy luật nhất định- Gv thông tin về lớp và phân lớp II.LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚPELECTRON 1. Lớp electron Gồm những có mức năng lượng gần bằng nhau.- Các electron phân bố vào vỏ nguyên tử từ mứcnăng lượng thấp đến mức năng lượng cao( từ trong rangoài trên mức năng lượng ứng với lớp electron:Mức năng lượngn 7Tên lớp Q2.Phân lớp electron Mỗi lớp chia thành các phân lớp- Các trên cùng một phân lớp có mức nănglượng bằng nhau.- Có loại phân lớp: s, p, d, f.- Lớp thứ có phân lớp với 4).4. Củng cố: Kể tên các lớp, phân lớp trong nguyên tử, số phân lớp trong một lớp? Câu hỏi trắc nghiệm5. Dặn dò: Sách GK Câu 4/trang 22. Sách BT Câu 1.25 1.31/trang và 9 Chuần bị phần IIIGIÁO ÁN HÓA HỌC 10Rút kinh nghiệm:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GIÁO ÁN HÓA HỌC 10CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ (tiết 2)Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hình thành- Lớp electron, phân lớp electron Số electron tối đa trên mỗi phân lớp, mỗi lớpelectron Sự phân bố electron trên các phân lớp, cáclớp I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Biết được: Số electron tối đa trong một lớp, một phân lớp.2. Kĩ năng Xác định được số lớp electron trong nguyên tử, số phân lớp (s, p, d)trong một lớp 3. Thái độ Kích thích sự yêu thích môn họcII. TRỌNG TÂM: Số electron tối đa trên một phân lớp, một lớpIII.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Diễn giảng phát vấnIV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:*Giáo viên Giáo án điện tử *Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp .V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1.Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2.Kiểm tra bài cũ: (8 phút )- Sự chuyển động của electron trong nguyên tử theo quan niệm mới và cũkhác nhau như thế nào?- Cho biết các kí hiệu phân lớp, lớp, số phân lớp trong một lớp?GIÁO ÁN HÓA HỌC 103.Bài mới a) Đặt vấn đề: Các electron tối đa trên mỗi phân lớp và mỗi lớp như thế nào? b)Triển khai bàiHOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨCHoạt động 1: Số electron tối đa trong một lớp, phân lớpMục tiêu: Biết và nắm vững về số electron tối đa trên một lớp, phân lớp electron Gv thông tin về sô electron tối đatrong một phân lớp- Gv cho hs biết sô electron tối đatrong lớp thứ (n 4) là 2n Gv yêu cầu hs cho biết sự phân bốe trên các phân lớp và số tối đatrên một lớp- Gv trình chiếu khung trống, hs lầnlượt phát biểu sự phân bố Trìnhchiếu mô hình nguyên tử một sốnguyên tố III.SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂNLỚP, LỚP :1.Số electron tối đa trong mỗi phân lớp :Phân lớp fSố electron tối đa trên phân lớp 10 14 Phân lớp có đủ số electron tối đa gọi là phân lớpelectron bão hòa.2.Số electron tối đa trong lớp thứ là 2n £4 Lớp thứ 1(K) 2(L) 3(M) 4(N) 5(O) 6(P) 7(Q)Phân bố trên cácphân lớp 1s 22s 22p 3s 23p 63d 10 4s 24p 64d 104f 14 5s 25p 65d 105f 14 6s 26p 66d 106f 14 7s 27p 67d 107f 14GIÁO ÁN HÓA HỌC 10Hoạt động Vận dụngMục tiêu: Rèn luyện kĩ năng xác định số lớp electron, xác định số hạt, sự phân bố trongnguyên tử Hs thảo luận làm bài tậpĐại diện nhóm lên bảng trình bàyNhóm khác nhận xétGiáo viên đánh giá, diễn giải Bài 1: Xác định số lớp của các nguyên tử 147 N, 2412 Mg.Bài 2: Nguyên tử agon có kí hiệu là 4018 Ar.a) Hãy xác định số p, số và số trong nguyên tử.b) Hãy x/định sự phân bố trên các lớp e.4. Củng cố: Có thể cho học sinh phân bố trong lớp vỏ của nguyên tử 20 Ca, 16 S.5. Dặn dò: Sách GK Câu 5/trang 22. Sách BT Câu 1.32 1.35/trang và 9 Đọc bài đọc thêm, chuần bị bài “Cấu hình electron nguyên tử”Rút kinh nghiệm:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến