loading
back to top

Giáo án Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 16:34:53 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 10   

403
Lượt xem
6
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị

Giáo án Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị

Giáo án Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10BÀI 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁHỌC-ĐỒNG VỊ (tiết 1)Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hìnhthành- Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hoá học Số khối, điện tích hạt nhân, số hiệunguyên tử Đồng vị Định nghĩa NTHH mới- Kí hiệu nguyên tử Điện tích hạt nhân là đặc trưng củanguyên tử I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Hiểu được Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạtnhân. Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử. Kí hiệu nguyên tử AZX. là kí hiệu hoá học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt proton và số hạt nơtron. 2. Kĩ năng Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử ngược lại. 3. Thái độ Phát huy khả năng tư duy của học sinhII. TRỌNG TÂM: Đặc trưng của nguyên tử là điện tích hạt nhân (số p) nếu có cùng điện tích hạt nhân (số p) thì các nguyên tử đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học Cách tính số p, e, nIII.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10BÀI 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁHỌC-ĐỒNG VỊ (tiết 1)Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hìnhthành- Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hoá học Số khối, điện tích hạt nhân, số hiệunguyên tử Đồng vị Định nghĩa NTHH mới- Kí hiệu nguyên tử Điện tích hạt nhân là đặc trưng củanguyên tử I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Hiểu được Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạtnhân. Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử. Kí hiệu nguyên tử AZX. là kí hiệu hoá học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt proton và số hạt nơtron. 2. Kĩ năng Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử ngược lại. 3. Thái độ Phát huy khả năng tư duy của học sinhII. TRỌNG TÂM: Đặc trưng của nguyên tử là điện tích hạt nhân (số p) nếu có cùng điện tích hạt nhân (số p) thì các nguyên tử đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học Cách tính số p, e, nIII.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Diễn giảng phát vấn- kết nhóm.GIÁO ÁN HÓA HỌC 10IV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:*Giáo viên Giáo án*Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp .V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1.Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2.Kiểm tra bài cũ: (8 phút )Tổng số hạt trong nguyên tử một nguyên tố là 34. Trong đó số hơn số la 1. Tìm số hạt mỗi loại trong nguyên tử?3.Bài mới a) Đặt vấn đề: Ta đã biết hạt nhân nguyên tử tạo nên từ các hạt proton vànơtron và có kích thước rất nhỏ bé. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vềnhững vấn đề liên quan xung quanh số đơn vị điện tích hạt nhânb) Triển khai bàiHOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨCHoạt động 1: Hạt nhân nguyên tử Mục tiêu: Hiểu về hạt nhân nguyên tử; Biết cách tính và rèn luyện tính nguyên tửkhối trung bình, tính các loại hạt dựa vào số khối và số hiệu- Gv: Điện tích hạt nhânnguyên tử được xác định dựavào đâu?- Hs trả lời- Gv: Số khối được xácđịnh như thế nào?- Hs trả lời I/ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ :1.Điện tích hạt nhân :-Hạt nhân có proton điện tích hạt nhân là+Z.-Số đơn vị điện tích hạt nhân số proton =số electron . nguyên tử trung hòa về điện .2.Số khối (A) Số proton(Z) Số nơtron(N) NGIÁO ÁN HÓA HỌC 10- Gv lấy vd cho hs tính sốkhối Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khốiA đặc trưng cơ bản cho hạt nhân vànguyên tử.BT: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của mộtnguyên tố là 60, trong đó tổng số hạt mang điệnnhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Tìm sốkhối A?Hoạt động 2: Nguyên tố hoá học Mục tiêu: Biết định nghĩa mới về nguyên tố hoá học, hiểu kí hiệu nguyên tử Gv: Trong phân ôn tập đầu năm,chúng ta có nhắc đến nguyên tố hoáhọc, em nào có thể nhắc lại địnhnghĩa?- Hs trả lời Gv kết luận- Gv thông tin- Gv lấy một số ví dụ để hs xác địnhsố khối, số hiệu nguyên tử :23 63 39 5611 29 19 26; ;Na Cu Fe- Hs vận dụng tính số của cácnguyên tố trên II/ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC :1. Định nghĩa :Nguyên tố hóa học gồm những nguyêntử có cùng điện tích hạt nhân .2. Số hiệu nguyên tử (Z):Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tửcủa nguyên tố được gọi là số hiệu củanguyên tố đó, kí hiệu là Z.3. Kí hiệu nguyên tử :Nguyên tố có số khối và số hiệu Zđược kí hiệu như sau: AZX 4. Củng cố: Nêu các định nghĩa về: nguyên tố hóa học? Trả lời các câu hỏi: 1, 2/trang 13 và 4/14 sách giáo khoa và 1.15/trang sách BT. Số khối Số hiệu Kí hiệu nguyên tửGIÁO ÁN HÓA HỌC 105. Dặn dò: Chuẩn bị phần đồng vị, khối lượng nguyên tử Làm câu hỏi trắc nghiệm.Rút kinh nghiệm:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GIÁO ÁN HÓA HỌC 10HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC-ĐỒNG VỊ (tiết 2)Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hìnhthành- Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hoá học Số khối, điện tích hạt nhân, số hiệunguyên tử Đồng vị Tính toán về đồng vị- Nguyên tử khối, khối lượng nguyêntử trung bìnhI. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Hiểu được Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khốitrung bình của một nguyên tố. 2. Kĩ năng Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị.3. Thái độ Phát huy khả năng tư duy logic của học sinhII. TRỌNG TÂM: Khi số trong hạt nhân nguyên tử của cùng một nguyên tố khác nhau sẽ tồn tại các đồng vị.- Cách tính nguyên tử khối trung bình III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Diễn giảng phát vấn- kết nhóm.IV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:*Giáo viên Giáo án*Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp .V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :GIÁO ÁN HÓA HỌC 101.Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2.Kiểm tra bài cũ: (8 phút )- Xác định số e, số p, số n, số khối, điện tích hạt nhân của: 23 63 39 5611 29 19 26; ;Na Cu Fe- Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của một nguyên tố là 36, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Tìm số khối A?3.Bài mới a) Đặt vấn đề: Ta đã biết cách tính số khối của nguyên tử Z+ N; củamột nguyên tố luôn không đổi, khi thay đổi thì thế nào? Nguyên tửkhối của nó sẽ được tính ra sao?b) Triển khai bàiHOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨCH oạt động 1:Đồng vị Mục tiêu: Củng cố về đồng vị Gv lấy vd các đồng vị củaH Những nguyên tử nhưthế nào được gọi là đồng vịcủa một nguyên tố ?- Hs trả lời- Gv kết luận III/ ĐỒNG VỊ :Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton,nhưng khác về số nơtron nên số khối khác nhau.Vd Nguyên tố hiđro có đồng vị Proti 11 Đơteri 21 Triti 31 HH oạt động 2:Nguyên tử khối-Nguyên tử khối trung bình Mục tiêu: Biết cách tính nguyên tử khối trung bình Đơn vị khối lượngnguyên tử được tínhnhư thế nào? Kí hiệu?- Hs trả lời IV/ NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐITRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC :1. Nguyên tử khối (khối lượng tương đối củanguyên tử): Cho biết khối lượng của nguyên tử đónặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyêntử.Do khối lượng của quá nhỏ nên nguyên tử khốiGIÁO ÁN HÓA HỌC 10- Gv thông tin- Gv thông tin và đưara biểu thức tính coi như bằng số khối.2. Nguyên tử khối trung bình :Do nguyên tố thường có nhiều đồng vị, nên dùngnguyên tử khối trung bình: 2...100n nA xA+ +=H oạt động 3:Vận dụng Mục tiêu: Rèn kĩ năng tính nguyên tử khối trung bình- Gv cho hs ghi đề, yêu cầu hs trìnhbày tưởng giải bài toán- Một hs lên bảng- Gv cho hs ghi đề- Hs thảo luận tìm cách giải- Đại diện một nhóm lên bảng- Nhóm khác nhận xét, bổ sung- Gv đánh giá BT1: Clo có đồng vị: 3517 Cl (chiếm75,77%) và 3717 Cl (chiếm 24,23%)-Hãy tìm ACl =?Giải :ACl =10037*23,2435*77,75+ 35,5BT2 Cho ACu =63,54 Tìm 6529 Cu?6329 Cu?-Gọi% 6529 Culà thì 6329 Culà 100-x100)100(6365xx+=63,54=>x 27% 6529 Cu 6329 Cu 100-27 73%A1 ,A2 ,…,An ng.tử khối của các đồng vị.X1 ,x2 ,…,xn số ng.tử của các đồng vị.GIÁO ÁN HÓA HỌC 104. Củng cố: Biểu thức tính nguyên tử khối trung bình- Cấu tạo nguyên tử ?- Mối liên hệ giữa các loại hạt trong nguyên tử ?5. Dặn dò:- Làm bài tập 3,6,7,8/14 SGK Đọc phần tư liệu Trang 14- 15- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cho trước* Chuẩn bị Bài LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ(1) Thành phần cấu tạo nguyên tử, Số khối nguyên tử khối nguyên tố hoá học,Số hiệu nguyên tử,kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối TB(2)Xác định số e, p, và nguyên tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử(3)Xác định nguyên tử khối TB của nguyên tố hoá họcRút kinh nghiệm:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến