loading
back to top

Giáo án Hình học 12 chương 1 bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-06 18:18:07 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 12   

187
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Hình học 12 chương 1 bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Giáo án Hình học 12 chương 1 bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Giáo án Hình học 12 chương 1 bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Tóm tắt nội dung

GIÁÁ ÁÁ HIÌNH HOỌ 12 –CHƯƠNG 1§1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆNTiết PPCT: 01;02I/ Mục tiêu:+ Về kiến thức Giúp học sinh hiểu thế nào là khối đa diện, hình đa diện.+ Về kỹ năng Phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện đơn giản. Học sinh tính được số cạnh, số mặt của khối đa diện bà các mối quan hệ giữa chúng. Phân chia được các khối đa diện phức tạp thành những khối đa diện đơn giản+ Về tư duy, thái độ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi vẽ hình.II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:+ Giáo viên Giáo án, phấn màu, bảng phụ….+ Học sinh SGK, thước, bút màu….III/ Phương pháp đạt vấn đề, gợi mở, vấn đápIV/ Tiến trình bài học:1. Ổn định tổ chức:2. Kiểm tra bài cũ:3. Bài mới: Tiết 1Hoạt động 1: tiếp cận khái niệm .Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng5’5’ +Treo bảng phụ và yêu cầu học sinh nhận xét:-Gợi ý:1. mỗi hình tạo thànhbằng cách ghép bao nhiêu đagiác? 2. mỗi hình chia không gian thành phần, mô tả mỗi phần?-Gợi trả lời: 2. bơm khí màu vào mỗi hình trong...

Nội dung tài liệu

GIÁÁ ÁÁ HIÌNH HOỌ 12 –CHƯƠNG 1§1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆNTiết PPCT: 01;02I/ Mục tiêu:+ Về kiến thức Giúp học sinh hiểu thế nào là khối đa diện, hình đa diện.+ Về kỹ năng Phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện đơn giản. Học sinh tính được số cạnh, số mặt của khối đa diện bà các mối quan hệ giữa chúng. Phân chia được các khối đa diện phức tạp thành những khối đa diện đơn giản+ Về tư duy, thái độ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi vẽ hình.II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:+ Giáo viên Giáo án, phấn màu, bảng phụ….+ Học sinh SGK, thước, bút màu….III/ Phương pháp đạt vấn đề, gợi mở, vấn đápIV/ Tiến trình bài học:1. Ổn định tổ chức:2. Kiểm tra bài cũ:3. Bài mới: Tiết 1Hoạt động 1: tiếp cận khái niệm .Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng5’5’ +Treo bảng phụ và yêu cầu học sinh nhận xét:-Gợi ý:1. mỗi hình tạo thànhbằng cách ghép bao nhiêu đagiác? 2. mỗi hình chia không gian thành phần, mô tả mỗi phần?-Gợi trả lời: 2. bơm khí màu vào mỗi hình trong suốtđể phân biệt phần trong và ngoài→ giáo viên nêu khái niệm điểm trong của mỗi hình đó. -Yêu cầu học sinh trả lời ví dụ 1-Các hình trong bảng phụ cùng với các điểm trong của nó được gọi là khối đa diện, vậy khối đa diện là gì?→Gv chốt lại khái niệm. -Học sinh quan sát và nhận xét.-Suy nghĩ trả lời-A, B, C, D, khôngphải là điểm trong của hình đó.-Học sinh suy nghĩ trả lời 1. Khối đa diện. Khối chóp,khối lăng trụVí dụ 1:Các điểm A, B, C, D, có phải là điểm trong của hình dưới đây không? 1/ Khối đa diện, khối chóp, khối lăng trụ.a/ Khái niệm khối đa diện: (SGK)b Khối chóp, khối lăng trụ:Ví dụ 2: Gọi tên các khối da diện sau?GIÁÁ ÁÁ HIÌNH HOỌ 12 –CHƯƠNG 15’5’5’ -Yêu cầu học sinh tham khảo sgk để nêu khái niệm về cạnh, đỉnh, mặt, điểm trong và tên gọi của các khốiđa diện.-Yêu cầu học sinh trả lời ví dụ 2-Giáo viên giới thiệu các khối đa diện phức tạp hơn trong bảng phụ 1( d, e).+ Yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi sgk.-Nêu chú trong sgk/5 và nêu khái niệm hình đa diện.-Yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động sgk/5.-Treo bảng phụ và yêu cầuhọc sinh trả lời hình nào là hình đa diện, khối đa diện. -Khối chóp ngũ giác,khối lăng trụ tam giác.-Hình là khối đa diện, hình không phải khối đa diện vì nó không chia khônggian thành phần.-Suy nghĩ trả lời. c/ Khái niệm hình đa diện:(SGK)Tiết 2Hoạt động 2: phân chia và lắp ghép khối đa diện:Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng10’ Hđtp 1: tiếp cận vd1 -Vẽ hình bát diện. Xét khối chóp S.ABCD và E.ABCD, cho hs nhận xét tính chất của khối chóp. Nhận xét ví dụ 1:- hai khối chóp không có điểm trong chung- hợp của khối Phân chia và lắp ghép khối đa diện Ví dụ 1: Cho khối đa diện như hình bên.GIÁÁ ÁÁ HIÌNH HOỌ 12 –CHƯƠNG 17’ Gv nêu kết luận sgk/6- Yêu cầu học sinh phân chia khối đa diện trên thành4 khối tứ diện có đỉnh là các đỉnh của đa diện.- Tương tự chia khối đa diện đó thành khối tứ diện.- yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sgk/6+ Hđtp 2: thực hiện hđ sgk/6-Yêu cầu hs thực hiện hđ Tổng quát: bất kỳ khối đa diện nào cũng có thể phân chia được thành các khối tứdiện.+ Hđtp 3: Vd2. chóp là khối bát diện.-Suy nghĩ trả lời-Suy nghĩ trả lời.1/Khối lăng trụ được phân chia thành A’.ABC; A’.BB’C’C2/A’.ABC; A’.BB’C’;A’.BCC’(Học sinh xem vd2 sgk) Tổng quát: (SGK)Ví dụ 2: SGK) Bảng phụ 1:GIÁÁ ÁÁ HIÌNH HOỌ 12 –CHƯƠNG 1Bảng phụ 2: Hoạt động 3: kiểm tra khái niệm và làm bài tập 1,2Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảngGIÁÁ ÁÁ HIÌNH HOỌ 12 –CHƯƠNG 115’ Đặt câu hỏi:1. khái niệm về khối đa diện, hình đa diện?2. cho khối đa diện có các mặt là tam giác, tìm số cạnh của khối đa diện đó?3. cho khối đa diện có các đỉnh là đỉnh chung của 3cạnh, tìm số cạnh của khối đa diện đó?_ Gợi trả lời câu hỏi: 2. nếu gọi là số mặt của khối đa diện, vì mặt có cạnh và mỗi cạnh là cạnh chungcủa mặt suy ra số cạnh của khối đa diện dó là 3M/2 3. nếu gọi là số đỉnh của khối đa diện, vì đỉnh là đỉnh chung của cạnh và mỗi cạh là cạnh chung của mặt suy ra số cạnh của khối đa diện là3Đ/2.→ Yêu cầu học sinh làm bài tập1, sgk/7. yêu cầu học sinh tự vẽ những khối đa diện thỏa ycbt 1, sgk.giới thiệu bằng bảng phụ số hình có tính chât như thế bằng bảng phụ 1( áp dụng cho bài tập 1) -Trả lời khái niệm hình đa diện, khối đa diện.-Gọi là số mặt của khối đa diện thì số cạnh của nó là: 3M/2.-Gọi là số đỉnh của khối đa diện thí số cạnh của khối đa diện đó là 3Đ/2.- lên bảng làm bài tập.- lên bảng vẽ. Bài tập sgk/7:Gọi M, lần lượt là số mặt, số cạnh của khối đa diệnKhi đó: 32M= CHay 3M =2C do đó Mphải là số chẵn.Bài tập sgk/7Gọi D, lần lượt là sốđỉnh, số cạnh của khốiđa diện, khi đó 3D2 =Chay 3D= 2C nên là số chẵn.Hoạt động 4: Phân chia khối đa diện thành nhiều khối đa diện:Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảngGIÁÁ ÁÁ HIÌNH HOỌ 12 –CHƯƠNG 120’ yêu cầu học sinh lên bảnglàm bài tập 4, sgk_ yêu cầu học sinh nhận xétbài làm của bạn và suy nghĩcòn cách nào khác hay chỉ chó cách đó thôi? Học sinh làm bài tập.- Suy nghĩ và lênbảng trình bày Bài 4sgk/7Bài tập sgk/73/ Bài tập củng cố( 7’): Bài Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất: A. cạnh. B. cạnh. C. cạnh. D. cạnh.Bài 2: Cho khối chóp có đáy là n- giác. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Số cạnh của khối chóp bằng 1. B. Số mặt của khối chóp bằng 2n. C. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n 1. D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó.Bài 3. Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau? A. 2. B. 4. C. 6. D. Vô số.4. Dặn dò( 3’): Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.5-Rút kinh nghiệm:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến