loading
back to top

Giáo án Giải tích 12 chương 1 bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-06 18:25:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án đại số lớp 12   

170
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Giải tích 12 chương 1 bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Giáo án Giải tích 12 chương 1 bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Giáo án Giải tích 12 chương 1 bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm sốLoading...

Tóm tắt nội dung

Trần Sĩ Tùng Giải tích 12Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐTiết dạy: 13 Bài 5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐI. MỤC TIÊU:Kiến thức: Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số. Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thứcax bya b' '+=+.Kĩ năng: Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình. Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị. Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (3')H. Nhắc lại định lí về tính đơn điệu, cực trị của hàm số?Đ. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung10' Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ khảo...

Nội dung tài liệu

Trần Sĩ Tùng Giải tích 12Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐTiết dạy: 13 Bài 5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐI. MỤC TIÊU:Kiến thức: Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số. Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thứcax bya b' '+=+.Kĩ năng: Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình. Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị. Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (3')H. Nhắc lại định lí về tính đơn điệu, cực trị của hàm số?Đ. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung10' Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ khảo sát hàm số GV cho HS nhắc lại cáchthực hiện từng bước trong sơđồ.H1. Nêu một số cách tìm tậpxác định của hàm số?H2. Nhắc lại định lí về tínhđơn điệu và cực trị của hàmsố?H3. Nhắc lại cách tìm tiệm cậncủa đồ thị hàm số ?H4. Nêu cách tìm giao điểmcủa đồ thị với các trục toạ độ Đ1.– Mẫu 0.– Biểu thức trong căn bậc haikhông âm.Đ2. HS nhắc lại.Đ3. HS nhắc lại.Đ4. Tìm giao điểm với trục tung: Cho 0, tìm y.– Tìm giao điểm với trụchoành: Giải pt: 0, tìm x. I. SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀMSỐ1. Tập xác định2. Sự biến thiên– Tính y .– Tìm các điểm tại đó y 0hoặc y không xác định.– Tìm các giới hạn đặc biệt vàtiệm cận (nếu có).– Lập bảng biến thiên.– Ghi kết quả về khoảng đơnđiệu và cực trị của hàm số.3. Đồ thị– Tìm toạ độ giao điểm của đồthị với các trục toạ độ.– Xác định tính đối xứng củađồ thị (nếu có).– Xác định tính tuần hoàn (nếucó) của hàm số.– Dựa vào bảng biến thiên vàcác yếu tố xác định trên đểvẽ.5' Hoạt động 2: Áp dụng khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất Cho HS nhắc lại các điều đã Các nhóm thảo luận, thực VD1: Khảo sát sự biến thiên và1Giải tích 12 Trần Sĩ Tùngbiết về hàm số ax b= sauđó cho thực hiện khảo sát theosơ đồ. hiện và trình bày.+ R+ a+ 0: hs đồng biến+ 0: hs nghịch biến+ 0: hs không đổi vẽ đồ thị hàm số ax b= +10' Hoạt động 3: Áp dụng khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai Cho HS nhắc lại các điều đãbiết về hàm số 2y ax bx c= +, sau đó cho thực hiện khảo sáttheo sơ đồ. Các nhóm thảo luận, thựchiện và trình bày.+ R+ 2ax ba 0a VD2: Khảo sát sự biến thiên vàvẽ đồ thị hàm số: 2y ax bx c= (a 0)12' Hoạt động 4: Củng cốNhấn mạnh:– Sơ đồ khảo sát hàm số.– Các tính chất hàm số đã học.Câu hỏi: Khảo sát sự biếnthiên và vẽ đồ thị hàm số:a) 24 3y x= +b) 22 3y x+= +4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Đọc tiếp bài "Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số".IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2Trần Sĩ Tùng Giải tích 12Tiết dạy: 14 Bài 4: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)I. MỤC TIÊU:Kiến thức: Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số. Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thứcax bya b' '+=+.Kĩ năng: Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình. Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị. Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (3')H. Nhắc lại sơ đồ khảo sát hàm số?Đ. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung25' Hoạt động 1: Tìm hiểu khảo sát hàm số bậc ba Cho HS thực hiện lần lượtcác bước theo sơ đồ. Các nhóm thực hiện và trìnhbày.+ R+ 23 6x x+ 20xxé= ê=ë+ xylim¥= ¥ xylim+¥= +¥+ BBT+ –4 21xxé= ê=ë+ Đồ thị II. KHẢO SÁT MỘT SỐHÁM ĐA THỨC VÀ HÀMPHÂN THỨC1. Hàm số 2y ax bx cx d= (a 0)VD1: Khảo sát sự biến thiên vàvẽ đồ thị hàm số:3 23 4y x=  Cho HS thực hiện lần lượtcác bước theo sơ đồ. Các nhóm thực hiện và trìnhbày. VD2: Khảo sát sự biến thiên vàvẽ đồ thị hàm số:3Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng+ R+ 23 1x( ) 0, x+ xylim¥= +¥ xylim+¥= ¥+ BBT+ 1+ Đồ thị3 23 2y x= +10' Hoạt động 2: Tìm hiểu các dạng đồ thị của hàm số bậc ba5' Hoạt động 3: Củng cốNhấn mạnh:– Sơ đồ khảo sát hàm số.– Các dạng đồ thị của hàm sốbậc ba.Câu hỏi: Các hàm số sauthuộc dạng nào?a) 3y x= b) 3y x= +c) 3y x= d) 3y x= Các nhóm thảo luận và trả lờia) 0, b) 0, 0c) 0, d) 0, 04. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài SGK. Đọc tiếp bài "Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số".IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4Trần Sĩ Tùng Giải tích 12Tiết dạy: 15 Bài 4: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)I. MỤC TIÊU:Kiến thức: Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số. Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thứcax bya b' '+=+.Kĩ năng: Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình. Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị. Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (3')H. Nhắc lại sơ đồ khảo sát hàm số?Đ. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung25' Hoạt động 1: Tìm hiểu khảo sát hàm số bậc ba Cho HS thực hiện lần lượtcác bước theo sơ đồ. Các nhóm thực hiện và trìnhbày.+ R+ 24 1x x( ) 110xxxé= ê=ê=ë+ xylim¥= +¥ xylim+¥= +¥+ BBT+ Đồ thị –3 33xxé= ê=ë Hàm số đã cho là hàm sốchẵn Đồ thị nhận trục tunglàm trục đối xứng. II. KHẢO SÁT MỘT SỐHÁM ĐA THỨC VÀ HÀMPHÂN THỨC2. Hàm số 2y ax bx c= (a 0)VD1: Khảo sát sự biến thiên vàvẽ đồ thị hàm số:4 22 3y x=  Cho HS thực hiện lần lượtcác bước theo sơ đồ. Các nhóm thực hiện và trìnhbày. VD2: Khảo sát sự biến thiên vàvẽ đồ thị hàm số:5Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng+ R+ 22 1x x( ) 0+ xylim¥= ¥ xylim+¥= ¥+ BBT+ Đồ thị 32 1Đồ thị nhận trục tung làm trụcđối xứng.4232 2xy x= +10' Hoạt động 2: Tìm hiểu các dạng đồ thị của hàm số trùng phương5' Hoạt động 3: Củng cốNhấn mạnh:– Sơ đồ khảo sát hàm số.– Các dạng đồ thị của hàm sốbậc bốn trùng phương.Câu hỏi: Các hàm số sauthuộc dạng nào?a) 2y b) 2y x= +c)4 2y x= d) 2y Các nhóm thảo luận và trả lời4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài SGK. Đọc tiếp bài "Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số".IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6Trần Sĩ Tùng Giải tích 12Tiết dạy: 16 Bài 4: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)I. MỤC TIÊU:Kiến thức: Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số. Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thứcax bya b' '+=+.Kĩ năng: Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình. Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị. Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (3')H. Nhắc lại sơ đồ khảo sát hàm số?Đ. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung25' Hoạt động 1: Tìm hiểu khảo sát hàm số nhất biến Cho HS thực hiện lần lượtcác bước theo sơ đồ. Các nhóm thực hiện và trìnhbày.+ {–1}+ 231x( )+ 0, –1+ TCĐ: –1 TCN: –1+ BBT+ Đồ thị Giao điểm của hai tiệm cậnlà tâm đối xứng của đồ thị. II. KHẢO SÁT MỘT SỐHÁM ĐA THỨC VÀ HÀMPHÂN THỨC3. Hàm số ax bycx d+=+ (c 0, ad bc 0)VD1: Khảo sát sự biến thiên vàvẽ đồ thị hàm số:21xyx +=+ Cho HS thực hiện lần lượtcác bước theo sơ đồ. Các nhóm thực hiện và trìnhbày. VD2: Khảo sát sự biến thiên vàvẽ đồ thị hàm số:7Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng+ 12ì üí ýî þ+ 252 1x( )+ 0, 12+ TCĐ: 12 TCN: 12+ BBT+ Đồ thị –2 2Đồ thị nhận giao điểm của 2tiệm cận làm tâm đối xứng.22 1xyx=+10' Hoạt động 2: Tìm hiểu các dạng đồ thị của hàm số nhất biến5' Hoạt động 3: Củng cốNhấn mạnh:– Sơ đồ khảo sát hàm số.– Các dạng đồ thị của hàm sốnhất biến.Câu hỏi: Các hàm số sauthuộc dạng nào? Tìm các tiệmcận của chúng:a) 11xyx+= b) 11xyx+=+ Các nhóm thảo luận và trả lời4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài SGK. Đọc tiếp bài "Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số".IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................80ad bc xy0ad bc xyTrần Sĩ Tùng Giải tích 12.........................................................................................................................................................9Giải tích 12 Trần Sĩ TùngTiết dạy: 17 Bài 4: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)I. MỤC TIÊU:Kiến thức: Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số. Biết các dạng đồ thị của các hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm phân thứcax bya b' '+=+.Kĩ năng: Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số trong chương trình. Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị. Biết cách dùng đồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (5')H. Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hai hàm số: 22 2y x,= ?Đ. ()5 71 02 4; ;æ ö ç ÷è .3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung10' Hoạt động 1: Tìm hiểu cách xét sự tương giao của các đồ thị Từ KTBC, GV cho HS nêucách tìm giao điểm của hai đồthị. (1) đgl phương trình hoànhđộ giao điểm của hai đồ thị. Các nhóm thảo luận và trìnhbày. III. SỰ TƯƠNG GIAO CỦACÁC ĐỒ THỊCho hai hàm số: f(x) (C1 và g(x) (C2 ).Để tìm hoành độ giao điểm của(C1 và (C2 ), ta giải phươngtrình: f(x) g(x) (1)Giả sử (1) có các nghiệm là x0 ,x1 Khi đó, các giao điểm là()()0 1M x; ),…Nhận xét: Số nghiệm của (1)bằng số giao điểm của (C1 ),(C2 ).25' Hoạt động 2: Áp dụng xét sự tương giao của hai đồ thị Cho HS thực hiện.H1. Lập pt hoành độ giaođiểm? Hướng dẫn HS giải pt bậc ba. Chú điều kiện mẫu khác 0. Các nhóm thực hiện và trìnhbày.Đ1. a)3 23 3x x  23 0x x –1b) 22 42 41xx xx= + VD1: Tìm toạ độ giao điểmcủa đồ thị hai hàm số:a) 23 5y x= (C1 )3 22 3y x= (C2 )b) 41xyx=10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến