loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giáo án Địa lý 4 bài 1: Làm quen với bản đồ

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-31 10:59:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án địa lý lớp 4   

190
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Địa lý 4 bài 1: Làm quen với bản đồ

Giáo án Địa lý 4 bài 1: Làm quen với bản đồ

Giáo án Địa lý 4 bài 1: Làm quen với bản đồLoading...

Tóm tắt nội dung

Giáo án Địa lý 4BÀI 1: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒI.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:1.Kiến thức: HS biết một số yếu tố của bản đồ: tên, phương hướng, tỉ lệ, kí hiệu bản đồ.- Bước đầu nhận biết được các kí hiệu của một số đối tượng địa lí thể hiệntrên bản đồ2.Kĩ năng:- HS nêu được định nghĩa đơn giản về bản đồ3.Thái độ:- Ham thích tìm hiểu môn Địa lí.II.CHUẨN BỊ:- SGK- Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam.III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾUTHỜIGIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦAHS ĐDDH1 phút5 phút Khởi động: Bài cũ: Môn lịch sử và địa lý- Yêu cầu HS trình bày lại và xác định trên bản đồ hành chính Việt Nam vị trí tỉnh, thành phố mà em đang sống. HS lên bảng trìnhbày Bản đồGiáo án Địa lý 48 phút GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu Hoạt động1: Hoạt động cảlớp- GV treo các loại bản đồlên bảng theo thứ tự lãnh thổtừ lớn đến nhỏ (thế giới, châulục, Việt Nam…)- GV yêu cầu HS đọc têncác bản đồ treo trên bảng.- GV yêu cầu HS nêu phạmvi lãnh thổ được thể hiện trênmỗi bản đồ.- GV sửa chữa giúp HShoàn thiện...

Nội dung tài liệu

Giáo án Địa lý 4BÀI 1: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒI.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:1.Kiến thức: HS biết một số yếu tố của bản đồ: tên, phương hướng, tỉ lệ, kí hiệu bản đồ.- Bước đầu nhận biết được các kí hiệu của một số đối tượng địa lí thể hiệntrên bản đồ2.Kĩ năng:- HS nêu được định nghĩa đơn giản về bản đồ3.Thái độ:- Ham thích tìm hiểu môn Địa lí.II.CHUẨN BỊ:- SGK- Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam.III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾUTHỜIGIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦAHS ĐDDH1 phút5 phút Khởi động: Bài cũ: Môn lịch sử và địa lý- Yêu cầu HS trình bày lại và xác định trên bản đồ hành chính Việt Nam vị trí tỉnh, thành phố mà em đang sống. HS lên bảng trìnhbày Bản đồGiáo án Địa lý 48 phút GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu Hoạt động1: Hoạt động cảlớp- GV treo các loại bản đồlên bảng theo thứ tự lãnh thổtừ lớn đến nhỏ (thế giới, châulục, Việt Nam…)- GV yêu cầu HS đọc têncác bản đồ treo trên bảng.- GV yêu cầu HS nêu phạmvi lãnh thổ được thể hiện trênmỗi bản đồ.- GV sửa chữa giúp HShoàn thiện câu trả lời.- GV kết luận: Bản đồ làhình vẽ thu nhỏ một khu vựchay toàn bộ bề mặt của TráiĐất theo một tỉ lệ nhất định.Hoạt động 2: Hoạt động cánhân- HS quan sát hình và hình2, rồi chỉ vị trí của hồ HoànKiếm và đền Ngọc Sơn trêntừng hình.- Muốn vẽ bản đồ, chúng tathường phải làm như thế nào?- Tại sao cùng vẽ về ViệtNam mà bản đồ hình trong HS nhận xét- HS quan sát- HS đọc tên cácbản đồ treo trên bảng- HS trả lời- Bản đồ thế giới thểhiện toàn bộ bề mặtTrái Đất, bản đồ châulục thể hiện một bộphận lớn của bề mặtTrái Đất các châulục, bản đồ Việt Namthể hiện một bộ phậnnhỏ hơn của bề mặtTrái Đất nước ViệtNam.- HS quan sát hình1, rồi chỉ vị trí củaHồ Gươm đềnNgọc Sơn theo từng Các loại bản đồGiáo án Địa lý 48 phút8 phút SGK lại nhỏ hơn bản đồ Địalý Việt Nam treo tường?- GV giúp HS sửa chữa đểhoàn thiện câu trả lời.Hoạt động 3: Hoạt độngnhómGV yêu cầu các nhóm đọcSGK, quan sát bản đồ trênbảng thảo luận theo các gợiý sau:- Tên của bản đồ Cho ta biếtđiều gì?- Hoàn thiện bảng- Trên bản đồ, người tathường quy định các hướngBắc, Nam, Đông, Tây như thếnào?- Chỉ các hướng B, N, Đ, Ttrên bản đồ tự nhiên ViệtNam?- Tỉ lệ bản đồ cho em biếtđiều gì?- Đọc tỉ lệ bản đồ hình &cho biết cm trên bản đồ ứngvới bao nhiêu trên thực tế?- Bảng chú giải hình cónhững kí hiệu nào? Kí hiệubản đồ được dùng để làm gì?- GV giải thích thêm cho HS:tỉ lệ bản đồ thường được biểudiễn dưới dạng tỉ số, là mộtphân số luôn có tử số là 1.Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càngnhỏ ngược lại.- GV kết luận: Một số yếutố của bản đồ mà các em vừatìm hiểu đó là tên của bản đồ,phương hướng, tỉ lệ kí hiệu tranh.- Đại diện HS trả lờitrước lớp- HS đọc SGK,quan sát bản đồ trênbảng thảo luậntheo nhóm- Đại diện các nhómlên trình bày kết quảlàm việc của nhómtrước lớp- Các nhóm khác bổsung hoàn thiện SGKGiáo án Địa lý 41 phút bản đồ.Hoạt động 4: Thực hành vẽmột số kí hiệu bản đồ. Củng cố Bản đồ là gì? Kể tên mộtsố yếu tố của bản đồ?- Bản đồ được dùng để làmgì?- Lưu ý: một số bài có sửdụg từ lược đồ”. So với bảnđồ thì tính chính xác của lượcđồ đã giảm đi, các yếu tố nộidung và yếu tố toán học chhưathật đầy đủ. Vì vậy, không sửdụng lược đồ để đo, tínhkhoảng cách ma chỉ dùng đểnhận biết vị trí tương đối củamột số đối tượng lịch sử hoặcđịa lý với một vài đặc điểmcủa chúng. Dặn dò: Chuẩn bị bài: Cách sử dụngbản đồ. HS quan sát bảngchú giải hình &một số bản đồ khác &vẽ kí hiệu của một sốđối tượng địa lí như:đường biên giới quốcgia, núi, sông, thànhphố, thủ đô…- em thi đố cùngnhau: em vẽ kíhiệu, em nói kí hiệuđó thể hiện cái gìCác ghi nhận, lưu ý:LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t)Giáo án Địa lý 4I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:1.Kiến thức: HS biết cách sử dụng bản đồ như thế nào cho đúng2.Kĩ năng:HS biết:- Nêu được trình tự các bước sử dụng bản đồ.- Xác định được hướng chính (Bắc, Nam, Đông, Tây) trên bản đồ theo quyước thông thường.- Tìm một số đối tượng địa lí dựa vào bảng chú giải của bản đồ.3.Thái độ:- Ham thích tìm hiểu môn Địa lí.II.CHUẨN BỊ: SGK Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam.III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾUTHỜIGIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦAHS ĐDDH1 phút5 phút Khởi động: Bài cũ: Bản đồ- Bản đồ là gì?- Kể một số yếu tố của bảnđồ? HS trả lời- HS nhận xétGiáo án Địa lý 47 phút Bản đồ thể hiện những đốitượng nào?- GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu Hoạt động1: Hoạt động cánhân- Tên bản đồ cho ta biết điềugì?- Dựa vào bảng chú giải ởhình (bài 2) để đọc các kíhiệu của một số đối tượng địalí.- Chỉ đường biên giới phầnđất liền của Việt Nam với cácnước láng giềng trên hình 3(bài 2) giải thích vì sao lạibiết đó là đường biên giớiquốc gia.- GV giúp HS nêu các bướcsử dụng bản đồHoạt động 2: Thực hànhtheo nhóm HS dựa vào kiếnthức của bài trước trảlời các câu hỏi- Đại diện một sốHS trả lời các câu hỏitrên chỉ đường biêngiới của Việt Namtrên bản đồ treotường- Các bước sử dụngbản đồ:+ Đọc tên bản đồ đểbiết bản đồ đó thểhiện nội dung gì.+ Xem bảng chú giảiđể biết kí hiệu đốitượng địa lí cần tìm+ Tìm đối tượng trênbản đồ dựa vào kíhiệu- HS trong nhóm lầnlượt làm các bài tập a,b, Đại diện nhómtrình bày trước lớpkết quả làm việc của SGKCác loại bản đồGiáo án Địa lý 48 phút8 phút GV hoàn thiện câu trả lời củacác nhómHoạt động 3: Làm việc cảlớp- GV treo bản đồ hành chínhViệt Nam lên bảng- Khi HS lên chỉ bản đồ, GVchú hướng dẫn HS cách chỉ.Ví dụ: chỉ một khu vực thìphải khoanh kín theo ranh giớicủa khu vực; chỉ một địa điểm(thành phố) thì phải chỉ vào kíhiệu chứ không chỉ vào chữghi bên cạnh; chỉ một dòngsông phải đi từ đầu nguồnxuống cuối nguồn. Củng cố GV yêu cầu HS trả lời cáccâu hỏi trong SGK Dặn dò: Chuẩn bị bài: Dãy núiHoàng Liên Sơn nhóm.- HS các nhóm khácsửa chữa, bổ sungcho đầy đủ chínhxác.- Một HS đọc tênbản đồ chỉ cáchướng Bắc, Nam,Đông, Tây trên bảnđồ- Một HS lên chỉ vịtrí của tỉnh (thànhphố) mình đang sốngtrên bản đồ.- Một HS lên chỉtỉnh (thành phố) giápvới tỉnh (thành phố)của mình.Các ghi nhận, lưu ý:.............................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến