loading
back to top

Giáo án Địa lý 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-25 16:06:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án địa lý lớp 10   

309
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Địa lý 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giáo án Địa lý 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giáo án Địa lý 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệpLoading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNGTỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔCHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆPI.MỤC TIÊU BÀI HỌCSau bài học, HS cần:-Hiểu và trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp.-Phân tích được ảng hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế-xã hội tới sự phát triểnvà phân bố nông nghiệp.-Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.-Biết phân tích sơ đồ, bảng thống kê để tìm kiến thức.-Tham gia ủng hộ tích cực vào việc thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp cụ thể địa phương.II.THIẾT BỊ DẠY HỌC-Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới phân bố nông nghiệp.-Một số hình ảnh về các vùng nông nghiệp điển hình, về sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCMở bài: Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất xuất hiện sớm nhất, nông nghiệp có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất? Sản xuất nông nghiệp có đặc điểm gì? Sự phân bố nông nghiệp chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào? Đó...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNGTỚI PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔCHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆPI.MỤC TIÊU BÀI HỌCSau bài học, HS cần:-Hiểu và trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp.-Phân tích được ảng hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế-xã hội tới sự phát triểnvà phân bố nông nghiệp.-Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.-Biết phân tích sơ đồ, bảng thống kê để tìm kiến thức.-Tham gia ủng hộ tích cực vào việc thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp cụ thể địa phương.II.THIẾT BỊ DẠY HỌC-Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới phân bố nông nghiệp.-Một số hình ảnh về các vùng nông nghiệp điển hình, về sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCMở bài: Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất xuất hiện sớm nhất, nông nghiệp có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất? Sản xuất nông nghiệp có đặc điểm gì? Sự phân bố nông nghiệp chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào? Đó là những câu hỏi chúng ta phải trả lời trong bài học hôm nay.Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: Làm việc cả lớp HS dựa vào SGK vốn hiểu biết để trả I.Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp1.Vai trò:GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10lời các câu hỏi:-Nông nghiệp theo nghĩa rộng gồm những ngành nào?-Nông nghniệp xuất hiện từ khi nào?-Nông nghiệp có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất?-Câu hỏi mục trong SGK.HĐ 2: Cá nhân/ cặpBước 1: HS dựa vào SGK, vốn hiểu biết trình bày đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.-Bước 2: HS trình bày, GV chuẩn kiến thức.HĐ 3: Cặp/ nhómBước 1: HS dựa vào kênh chữ trong SGK vốn hiểu biết để trả lời:-Có những nhóm nhân tố nào ảnh hưởngtới phân bố nông nghiệp? Mỗi nhóm có nhũng nhân tố nào?-Phân tích ảnh hưởng của từng nhân tố tới phân bố nông nghiệp, lấy ví dụ cụ thểđể chứng minh. -Cung cấp lương thực, thực phẩm.-Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ- thực phẩm.-Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ.2.Đặc điểm a.Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếuvà không thay thế được b.Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi. c.Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ. d.Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặtchẽ vào điều kiện tự nhiên (nhiệt đô, nước, ánh sáng, không khí, dinh dưỡng). e.Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành hàng hóa.II.Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp:1.Nhân tố tự nhiên-Đất: ảnh hưởng tới quy mô sản xuất, cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi, năng suất.-Khí hậu- nước: Aûnh hưởng đến thời vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, khả năng xen canh tăng vụ, tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.-Sinh vật: Cơ sở tạo nên các giống cây trồng vật nuôi; cơ sở thức ăn cho giaGIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10Gợi ý: GV có thể giao cho nhom1, phân tích yếu tố tự nhiên, nhóm 3,4 phântích yếu tố KT- XH.Bước 2:HS trình bày, GV chuẩn kiến thức.HĐ 4: Cá nhân cặpBước 1: HS dựa vào kênh chữ SGK, vốnhiểu biết để trả lời:-Vai trò của các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?-Có mấy hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp? Vai trò và đặc điểm của các hình thức trên?-Câu hỏi mục III SGK trang 106?Bước 2: HS trình bày, GV chuẩn kiến súc. 2.Nhân tố kinh tế xã hội-Dân cư lao động:vừa là lực lượng sx vừa là nguồn tiêu thụ sản phẩm.-Sở hữu ruộng đất: Aûnh hưởng đến con đường phát triển nông nghiệp.-Tiến bộ khoa học kỹ thuật: Gíúp chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng.-Thị trường tiêu thụ: ảnh hưởng đến giá cả nông sản; điều tiết sản xuất và hướng chuyên môn hóa.III.Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp(SGK)GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10thức.Gợi ý:GV kẻ bản vị trí, vai trò đặc điểm cho HS ghi.-Ở VN :+Hình thức trang trại phát triển đầu thập kỷ 90 có 120.000 trang trại các loại hình thức khác nhau.+Có các xí nghiệp nông nghiệp ngoại thành phục vụ trồng rau quả, cây thực phẩm… cung cấp cho dân cư thành phố.+Vùng nông nghiệp đồng bằng sông Hồng có đất phù sa, khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, dân đông đúc, cơ sở chế biến hướng chuyên môn hóa: lúa, cây thực phẩm, chăn nuôi lợn…IV. ĐÁNH GIÁ1.Tại sao nói hiện nay cũng như sau này không có ngành nào có thể thay thế được sản xuất nông nghiệp?2.Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em đặc điểm nào quan trọng nhất?3.Sắp xếp các dưới đây vào bảng sao cho hợp lý.a) Gắn với quá trình công nghiệp hóa.b)Sử dụng có hiệu quả nhất vị trí địa lý, các điều kiện sản xuất.c)Phân bố hợp lý và chuyên môn hóa đúng đắn sản xuất nông nghiệp.d) Quy mô đất đai rất lớn.đ) Quy mô đất đai tương đối lớn.GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10e)Quy mô đất đai lớn.g) Có sự liên kết giữa các xí nghiệp nông nghiệp với công nghiệp chế biến và hoạt động dịch vụ.h)Chuyên môn hóa và thâm canh.i)Có điều kiện sinh thái nông nghiệp, trình độ thâm canh, chế độ canh tác, cơ sở vậtchất tương đối đồng nhau.Trang trại nông nghniệp Thể tổng hợp nông nghiệp Vùng nông nghiệp V.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾPHS lấy ví dụ chứng minh của các ảnh hưởng nhân tố tới sản xuất và phân bố nông nghiệp.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến