loading
back to top

Giáo án Đại số 9 bài Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Chia sẻ: dethikiemtra | Ngày: 2017-01-24 13:47:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 9   

433
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Đại số 9 bài Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giáo án Đại số 9 bài Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giáo án Đại số 9 bài Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnTu 6- Tiết 12: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc haiNgày soạn:.........................................Ngày giảng:A.Mục tiêu1.Kiến thức Biết phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thứcbậc hai2.Kỹ năng Biết sử dụng kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai đểgiải các bài toán liên quan 3.Thái độ: Nghiêm túc, chú ý; Yêu thích môn học .B.Chuẩn bị:-GV: Bảng phụ ghi bài tập; phiếu bài tập.-HS: Ôn các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai, giải bài tậpC.Các hoạt động dạy học Ổn định tổ chức (2ph)9a9b1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ-Đặt vấn đề bài mới(10ph):Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng+ Yêu cầu HS Trả lời câuhỏi:-Nêu các phép biến đổiđơn giản các căn bậc hai?+ Yêu cầu HS giải bàitập: 7a SBT-15:+HDHS giải VD đầu bài+ Yêu cầu HS giải C1Sgk-31: +Trả lời câu hỏi GV-Nêu các phép biếnđổi đơn giản các cănbậc hai+Giải bài tập: Sgk- +Theo dõi HD củaGV:-áp dụng giải C1 Sgk-31: Các phép biến đổi đơn giảncác CBH1.AA2 ;2.BABA.. (A 0;...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnTu 6- Tiết 12: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc haiNgày soạn:.........................................Ngày giảng:A.Mục tiêu1.Kiến thức Biết phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thứcbậc hai2.Kỹ năng Biết sử dụng kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai đểgiải các bài toán liên quan 3.Thái độ: Nghiêm túc, chú ý; Yêu thích môn học .B.Chuẩn bị:-GV: Bảng phụ ghi bài tập; phiếu bài tập.-HS: Ôn các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai, giải bài tậpC.Các hoạt động dạy học Ổn định tổ chức (2ph)9a9b1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ-Đặt vấn đề bài mới(10ph):Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng+ Yêu cầu HS Trả lời câuhỏi:-Nêu các phép biến đổiđơn giản các căn bậc hai?+ Yêu cầu HS giải bàitập: 7a SBT-15:+HDHS giải VD đầu bài+ Yêu cầu HS giải C1Sgk-31: +Trả lời câu hỏi GV-Nêu các phép biếnđổi đơn giản các cănbậc hai+Giải bài tập: Sgk- +Theo dõi HD củaGV:-áp dụng giải C1 Sgk-31: Các phép biến đổi đơn giảncác CBH1.AA2 ;2.BABA.. (A 0; 0)3.)0;0(BABABA4.)0(2BBABA5.)0;0.(.BBABBABAVD1:Rgọn :54465aaaa 054465aaaa=565235542652aaaaaaaaaC1 aaaa4542053với 0Doc24.vn)1513(51351252534542053aaaaaaaaaaa2. Hoạt động Tìm hiểu ví dụ 2(8’)+HDHS giải VD2: Chứng minh đẳng thức +Theo dõi HD củaGV:+Giải bài tập: Sgk- +VD Chứng minh đẳngthức:22)321)(321(Lời giải:Biến đổi vế trái, ta có:2 2(1 3)(1 3)(1 )1 2VP   =>đpcm3.Hoạt động 3: Giải C2 Sgk-31(10’)+ Yêu cầu HS giải C2Sgk-31: +Giải bài tập: Sgk- Sgk-31: Chứng minh:2)(baabbabbaa( a>0; b>0)Lời giải:2 23 32 22 2. .( )( )( )2 )a bVT aba ba baba ba baba ba ab baba ba VP      =>đpcm4.Hoạt động 4: Tìm hiểu Ví dụ 3(12’)+HDHS giải VD Sgk( Bảng phụ HS giải VD Sgktheo HD VD 22 222 2,. 1) 1).2 1)( 1)1 1.12( 1)( (1 ).4 1(2 4( )a Pa aa aa aaaa aa aæ ö ç ÷ç ÷ è ø æ öç ÷è ø  Doc24.vnb.Do và => <0 <=>?+ Yêu cầu HS giải C3Sgk: Gv nhận xét =>chốt lại KT của bài aa1 0) <=>?=>kếtquả? Vậy aaP1 với và 1.b.Do và => <0 <=> aa1 <=> 1-a <=> 1C3 :ĐK 3x23 3)( 3)3 33x xx xx   5.Hoạt động 5: ướng dẫn về nhà(2ph)- Ôn ác kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai-Giải bài tập: 58; 61;62; 66 Sgk-32,33,34 .Bài 80;81SBT-15-Chuẩn bị tiết 14: Luyện tậpTự rút kinh nghiệm:Doc24.vnTu 7-Tiết 13: Luyện tậpNgày soạn:........................................Ngày giảng:A.Mục tiêu: 1.Kiến thức Nắm vững các phép biến đổi căn thức bậc hai. 2.Kỹ năng: Biết phối hợp sử dụng kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các bài toán liên quan. 3.Thái độ hiêm túc, chú ý; Yêu thích môn học B.Chuẩn bị:-GV: Bảng phụ ghi bài tập; phiếu bài tập.-HS: Ôn ác kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai, giải bài tậpC.Các hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức (2ph)9a9b1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ(10’)-Viết các biểu thức biến đổi các căn thức bậc hai? iải bài tập: 61a Sgk-33Bài tập 61(a) Sgk-33: Chứng minha.VT=624632623234322623 =3 12 62 62 6 æ ö ç ÷è =VP2.Hoạt động 2: Luyện tập(31’)Hoạt động của GV Hoạt động củaHS Ghi bảng Yêu cầu HS giảibài tập 62 Sgk-33:-HDHS: Lưu việctách rời các biểu thứclấy căn các thừa số làsố chính phương(hoặc là bình phươngcác biểu thức) để đưara ngoài dấu căn;Thực hiện các phépbiến đổi biểu thứcchứa căn +Thực hiện giải cácBài tập dưới sựhướng dẫn của GV: Bài 62 Sgk-33:a.311511337524821=21 33 4.316.3 25.3 52 11 310 172 10 33 3  2, 150 1, 6. 60 4, 63b 24.2.325.6 16.6 4, 63 25 4, 5. 63 6 (5 1) 11 6 +HDHS giải Bài tập 64 Giải Bài tập 64 Sgk- Bài 64Sgk-33 Chứng minh:Doc24.vnSgk-33 Bảng phụ )a.Ta có: 1-a33)(1aa =?1- ?Biến đổi vế trái: VT ?Rút gọn ta được:VT =? Kết luận+HDHS giải Bài tập 65Sgk-34:-Rút gọn M:-Để so sánh giá trị của Mvới ta xét hiệu: M-1 33: a.Ta có:Vậy với 0; 1 thì VT VP đpcm.Giải Bài tập 65 Sgk-34:-Thực hiện phép rútgọn-Xét hiệu: a.Ta có:()()()222 21 11.(1 )1 (1 )1 (1 )(1 ). 1(1 (1 )VTa aaaaa aaa aa aVPé ù ê úê ú ë û  Vậy với 0; 1, thì VT= VP Bài 65 Sgk-34 :M=121:111úûùêëéaaaaaaaaaaaaaaaaaa11)1(.)1(1)1(1:11)1(122úûùêëéXét hiệu: ta có:M-1 =aaaaaa1111Có a> và 1=> 010aaVậy => 13,.Hoạt động 3: :H ướng dẫn về nhà(2ph)-Nắm vững: kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai; Sử dụng kĩ năngbiến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các bài toán liên quan Giải các Bài tập 63b; 64 Sgk-33. Bài 80, 83,84, 85 SBT-15,16-Chuẩn bị tiết 15: Máy tính bỏ túi; Tự rút kinh nghiệm:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến