loading
back to top

Giáo án Đại số 11 bài Cấp số cộng

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-10 07:24:32 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 11   

266
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Đại số 11 bài Cấp số cộng

Giáo án Đại số 11 bài Cấp số cộng

Giáo án Đại số 11 bài Cấp số cộng
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGIÁO ÁN ĐI 11Ạ ỚC NGẤ ỘTi 40ế I. TIÊUỤ1. Ki th cế ứ­ đc khái ni ng, công th ng ng quát, tính ch các ượ ấs ng và công th tính ng ng đu tiên ng.ố ộ2. Kĩ năng­ Bi ng các công th và các tính ch ng gi các bài ảtoán: Tìm các còn khi bi ba trong năm ố1, ,n nu .3. Thái độ­ giác, tích trong p.ự ậII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINHẨ Ọ1. Chu GVẩ ủ­ Bài so các câu .ạ ở2. Chu HSẩ ủ­ Ôn ki th dãy và đc tr bài.ạ ướIII. TI TRÌNH CẾ Ọ1. đnh ch cỔ ứ11B1 Ngày gi ng :ả ố11B2 Ngày gi ng :ả ố2. Ki tra bài cũể­ Thông qua các ho đng trong gi c.ạ ọ3. dung bài iộ ớHo đng 1: Tìm hi đnh nghĩa ngạ ộHo đng GV và HSạ dung nộ ảGV: HD HS th hi H1ẫ ệ­ Hãy ch ra quy lu và vi ti năm sỉ ốh ng dãy theo quy lu đó?ạ ậHS: Th hi H1ự ệGV: Thông qua H1 nêu đnh nghĩa sị ốc ngộHS: Ghi nh ki th cậ I. Đnh nghĩaị*) H1­sgkQuy lu t: ng th hai các ngậ ạb ng các ng đng ngay tr nó ngằ ướ ộv 4. Theo quy lu này thì ng ti pớ ếtheo là: 14, 15, 19, 23, 27.*) Đnh nghĩaị(sgk)­ nu là ng công sai d, ta có: ớ1, (1)n nu N Doc24.vn­ khi đó có...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGIÁO ÁN ĐI 11Ạ ỚC NGẤ ỘTi 40ế I. TIÊUỤ1. Ki th cế ứ­ đc khái ni ng, công th ng ng quát, tính ch các ượ ấs ng và công th tính ng ng đu tiên ng.ố ộ2. Kĩ năng­ Bi ng các công th và các tính ch ng gi các bài ảtoán: Tìm các còn khi bi ba trong năm ố1, ,n nu .3. Thái độ­ giác, tích trong p.ự ậII. CHU GIÁO VIÊN VÀ SINHẨ Ọ1. Chu GVẩ ủ­ Bài so các câu .ạ ở2. Chu HSẩ ủ­ Ôn ki th dãy và đc tr bài.ạ ướIII. TI TRÌNH CẾ Ọ1. đnh ch cỔ ứ11B1 Ngày gi ng :ả ố11B2 Ngày gi ng :ả ố2. Ki tra bài cũể­ Thông qua các ho đng trong gi c.ạ ọ3. dung bài iộ ớHo đng 1: Tìm hi đnh nghĩa ngạ ộHo đng GV và HSạ dung nộ ảGV: HD HS th hi H1ẫ ệ­ Hãy ch ra quy lu và vi ti năm sỉ ốh ng dãy theo quy lu đó?ạ ậHS: Th hi H1ự ệGV: Thông qua H1 nêu đnh nghĩa sị ốc ngộHS: Ghi nh ki th cậ I. Đnh nghĩaị*) H1­sgkQuy lu t: ng th hai các ngậ ạb ng các ng đng ngay tr nó ngằ ướ ộv 4. Theo quy lu này thì ng ti pớ ếtheo là: 14, 15, 19, 23, 27.*) Đnh nghĩaị(sgk)­ nu là ng công sai d, ta có: ớ1, (1)n nu N Doc24.vn­ khi đó có nh xét gì pế ấs ng?ố ộHS: ng là dãy không điấ ổ(t các ng đu ng nhau).ấ ằ­ ch ng minh dãy đã cho là sể ốc ng ta ph làm ntn ?ộ ảHS: Ch ra ỉ1n nu d không điổHS: Th hiên ví 1ự ụHS: Th hi HĐ2ự ệGV: Kh sâu Đn ng, cách CMắ ộ1 dãy là ngố Khi thì ng là dãy sấ ốkhông đi (t các ng đu ngổ ằnhau).Ví 1ụ Dãy n: 1,­3,­7,­11,­15 là số ốc ng công sai là 4.ộ ớ*) H2­sgk ng khai tri sạ ốc ng ớ113 u và có ng: ạ1 17 26 35 41, 3Ho đng 2: Tìm hi công th ng ng quát ngạ ộGV: HD HS th hi H3. Coi queẫ ốdiêm ng tháp là sế ốh ng dãy ố­ Dãy đó có ph là CSC không ả­ Tính que diêm ng aố ủtháp khi th cao 100 ng ?ấ ầHS: Là CSC uớ1 3, 100 1100 .4 396 399u u GV: H3 nêu đnh lí 1ừ ịGV: ng HS ch ng minh ngướ ằph ng pháp quy ươ ạHS: Tham kh CM trong sgkảGV: HD HS th hi ví 2ẫ ụ­ Tìm 15u?­ công th ng TQ tìm ngừ ạcó giá tr 100 ?ịHS: Đng ch tr iứ ờ­ Bi di các ng ạ1 5, ,u II. ng ng quát ổ*) H3­sgk Ta th que diêm các ng đấ ếtháp thành CSC ớ13, 4u d V que diêm ng tháp khiậ ủtháp cao 100 ng là:ầ100 1100 .4 396 399u u *) Đnh lí 1ị ng ộnu có sốh ng đu ầ1u và công sai thì ng ngố ổquát nu đc xác đnh công th c:ượ ứ11 (2) nu nCh ng minhứ(sgk)*) Ví 2:ụ Cho ng ộnu, bi ế1u =­5 và 3.­ Ta có: 155 15 .3 37u ­ CT ng ng quát: ổ5 .3 nu n 100nu 5 .3 =100 n=36nu n ­ Bi di các ng CSC trên tr cể ụDoc24.vntrên tr Nh xét trí iụ ỗđi ể3 5, ,u so hai đi li ?ớ ềHS: Lên ng bi di trên tr vàả ốrút ra nh xét.ậ ta th ấ2 432u uu Ta có qu ngế ươt đi ớ2u và 4uHo đng 1: Tìm hi tính ch các ng ngạ ộGV: Nêu đnh lí trên ví trênị ởGV: HD HS ch ng minhẫ ứ­ ng công th ng ng quátử ổv 2k tính 1ku và 1ku ?­ đó CM công th cừ ứHS: vào CT ng TQ ch ngự ứminh III. Tính ch các ng ốc ngộĐnh lí 2:(sgk)ị1 (3)2k kku uu  2k Ch ng minhứ(sgk)Ho đng 4: Tìm hi công th tính ng ng đu ốc ngộHS: Th hi HĐ4ự ệGV: H3 đa ra đnh lí 3ừ ịHS: Ghi nh KQậGV: HD HS th hi ví 3ẫ ụ­ Ch ng minh dãy ứnu là IV ng ng đu ngổ ộ*) H4­sgk*) Đnh lí 3ị Cho ng ộnu Đt ặ1 3...n nS u Khi đó: (4)2nnn uS11d (4')2nn nS nu *) Ví 3ụ Cho dãy ốnu ớ3 1nu n a) Vì 13 2nu u V ớ1n xét hi uệ1 13 3n nu u  V ậnu là ng công sai 3.ấ ớDoc24.vnc ng ?ộHS: 3n nu u  nu là CSC­ Tính ng 50 ng đu ủdãy?HS: 5050.4950.2 .3 37752S ­ Bi ế260nS Hãy tìm n?HS: 1.2 .3 2602nn nS n 23 520 0n n 13 b) Vì 12, 3, 50u n nên theo công th (4’) ứta có: 5050.4950.2 .3 37752S c) Vì 12, 3, 260nu S nên theo công th (4’)ứta có:21.2 .3 260 520 02nn nS n Gi ph ng trình trên ươ ớ*n¥ ta đc 13.ượ4. ng luy pủ Đnh nghĩa: ị1, (1)n nu N (V là công sai)ớ­ ng ng quát: ổ11 (2)nu n ­ Tính ch t: ấ1 1, (3)2k kku uu  ng ng đu: ầ (4)2nnn uS 11d (4')2nn nS nu 5. ng HS nhàướ Hoàn thành các bài 1; và đc tr ph III, IV.ậ ướ ầTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến