loading
back to top

Giáo án Công nghệ 8 bài 46: Máy biến áp một pha

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-28 15:15:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án công nghệ lớp 8   

710
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án Công nghệ 8 bài 46: Máy biến áp một pha

Giáo án Công nghệ 8 bài 46: Máy biến áp một pha

Giáo án Công nghệ 8 bài 46: Máy biến áp một phaLoading...

Tóm tắt nội dung

Bài 46 MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA I. Mục tiêu bài học:- Kiến thức- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp điện một pha.- 2/ Kỹ năng- Hiểu được các số liệu kĩ thuật của máy của máy biến áp điện một pha.- Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp điện một pha.3/ Thái đô- Trung thực,thật thà ,cẩn thận*MTCB: Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp điện một pha.II. Chuẩn bị:GV: Chuẩn bị mô hình máy biến áp một pha tháo rời và loại dùng tốt có mạchđiện gồm công tắc cực và một đui cùng đèn loại 6V hoặc 12VHS: Đọc trước bài 46 và 47 SGK Tìm hiểu máy biến áp dùng gia đình, cáchdùng ?III. Tổ chức các hoạt đông dạy hoc.HĐ1: Kiểm tra và giới thiệu mục tiêu bài học- Nêu cấu tạo của động cơ điện một pha?- Giới thiệu mục tiêu bài học. Đặt vấn đề như đầu bài 46 SGK trang 158HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌCSINH TIỂU KẾT (GHI BẢNG)HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp:- Cho hs quan sát hình vẽvà mô hình máy biến áp.? MBA gồm những bộphận nào ?? Lõi thép có cấu tạo...

Nội dung tài liệu

Bài 46 MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA I. Mục tiêu bài học:- Kiến thức- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp điện một pha.- 2/ Kỹ năng- Hiểu được các số liệu kĩ thuật của máy của máy biến áp điện một pha.- Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp điện một pha.3/ Thái đô- Trung thực,thật thà ,cẩn thận*MTCB: Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp điện một pha.II. Chuẩn bị:GV: Chuẩn bị mô hình máy biến áp một pha tháo rời và loại dùng tốt có mạchđiện gồm công tắc cực và một đui cùng đèn loại 6V hoặc 12VHS: Đọc trước bài 46 và 47 SGK Tìm hiểu máy biến áp dùng gia đình, cáchdùng ?III. Tổ chức các hoạt đông dạy hoc.HĐ1: Kiểm tra và giới thiệu mục tiêu bài học- Nêu cấu tạo của động cơ điện một pha?- Giới thiệu mục tiêu bài học. Đặt vấn đề như đầu bài 46 SGK trang 158HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌCSINH TIỂU KẾT (GHI BẢNG)HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp:- Cho hs quan sát hình vẽvà mô hình máy biến áp.? MBA gồm những bộphận nào ?? Lõi thép có cấu tạo nhưthế nào và có chức nănggì ?? Các cuộn dây quấn cócấu tạo như thế nào ?Dây quấn làm bằng vậtliệu gì? chức năng củadây quuấn?? Cuộn nhận điện vào gọilà quận gì hs cá nhân quansát hình vẽ và môhình MBA.- Nhận xét và trảlời các câu hỏi củaGV.- Quan sát cácquận dây- Đọc và trả lờicác câu hỏi SGK Tiết 421. Cấu tạo: a. Lõi thép.Lõi thép được làm bằngcác lá thép kĩ thuật điệnghép lại thành một khối.Lõi thép dùng để dẫn từcho máy biến áp.b. Dây quấn:- Làm bằng dây điện từđược quấn quanh lõithép.Máy biến áp một phathường có hai cuộn dâyquấn.+ Dây quấn sơ cấp: có? Quận đưa điện ra gọi làquận gì ?Như thế muốnphân biệt cuộn dây sơ cấpvà thứ cấp bằng kí hiệunào?HĐ3: HD tìm hiểu các sốliệu kĩ thuật. HD tìmhiểu cách sử dụng.- Quan sát trên vỏ MBA có ghi các số liệu kĩthuật nào ?- Đọc nội dung phần 4SGK/160GV HD thực hành vậnhành MBA loại tốt chomạch điện có bóng đèn sợiđốt 6Vhoặc 12V(*) Khi sử dụng cần chú ýnhững gì để MBA làm việctốt và bền lâu Làm BT nhỏSGK.- Tập tính toánsố vòng dâycuộn sơ cấpvà thứ cấp- Thảo luận nhanh2phút bài tập điềntừ SGK theo HD.- Quan sát và tìmhiểu nghĩa cácsố liệu kĩ thuật.- Đọc SGK vàtrả lời câuhỏi. U1 và N1+ Dây quấn thứ cấp: cóU2 và N2 .2. Các số liệu kĩ thuật.- Công suất đinh mức.(VA hoặc KVA)- Điện áp định mức.(V)- Dòng điện áp địnhmức.(A)3. Sử dụng:- Điện áp đưa vào khôngđược lớn hơn điện ápđịnh mức.- Không để MBA làmviệc quá công suất địnhmức.- Đặt MBA nơi khô ráo,sạch sẽ, thoáng gió, ítbụi.- Thường xuyên vệ sinhvà kiểm tra cách điện.HĐ54: Tổng kết và củng cố hdvn :- Đọc phần ghi nhớ, hệ thống lại NDKT các câu hỏi cuối bài/161:)1(2121kNNUU- Nhận xét giờ học- HD Đọc và tìm hiểu kĩ cấu tạo SLKT của MBA >> viết báo cáo theo mẫu IIIbài 47 TH về MBA một pha. GV giới thiệu các phần cơ bản trên mô hìnhMBA tốt trước lớp .(*) Kí hiệu mạch điện có MBA pha( phần vận hành MBA )SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ- Dïng m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p ®Ó ®¶m b¶o ®óng ®iÖn ¸p ®Þnh møc cho c¸c dông cô, thiÕt bÞ lµm viÖc n©ng cao hiÖu suÊt, gi¶m n¨ng îng tiªu thô Dïng m¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p ®Ó sö dông c¸c lo¹i thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p thÊp phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc gi¶m tiªu thô c«ng suÊt ®iÖn. C¨n cø vµo sè liÖu kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p ®Ó lùa chän khi sö dông tr¸nh îc tæn thÊp ®iÖn n¨ng, tiÕt kiÖm n¨ng îng ®iÖn. Biện pháp GDBVMT :+ Giữ vệ sinh nơi thực hành+ Ssử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành.+ Xử lí rác thải trước khi đưa vào môi trường... ---------------------- ATrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến