loading
back to top

Giáo án bài Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) Lịch sử 8

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-29 15:45:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 8   

677
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án bài Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) Lịch sử 8

Giáo án bài Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) Lịch sử 8

Giáo án bài Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) Lịch sử 8Loading...

Tóm tắt nội dung

Bài 25KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884)I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌI. MỤC TIÊU1. Kiến thức Âm mưu của thực dân Pháp sau khi chiếm được Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kì.- Thái độ của triều đình Huế trước việc thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì.- Sự chống trả quyết liệt của quân dân Hà Nội và các địa phương khác Bắc Kì trướccuộc tấn công của thực dân Pháp.2. Kỹ năng Rèn luyện kỷ năng sử dụng bản đồ, tường thuật những sự kiện lịch sử, phân tích và kháiquát một số vấn đề lịch sử điển hình.3. Tư tưởng Giáo dục cho học sinh trân trọng và tôn kính những vị anh hùng dân tộc. Căm ghét bọnthực dân Pháp tham lam tàn bạo và những hành động nhu nhược của triều đình Huế.II. THIẾT BỊ- Bản đồ hành chính Việt Nam cuối thế kỉ XIX. Bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũEm hãy trình bày những nét chính về phong trào kháng Pháp của nhân dân ta Nam Kì.3. Bài mớia....

Nội dung tài liệu

Bài 25KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884)I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌI. MỤC TIÊU1. Kiến thức Âm mưu của thực dân Pháp sau khi chiếm được Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm Bắc Kì.- Thái độ của triều đình Huế trước việc thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì.- Sự chống trả quyết liệt của quân dân Hà Nội và các địa phương khác Bắc Kì trướccuộc tấn công của thực dân Pháp.2. Kỹ năng Rèn luyện kỷ năng sử dụng bản đồ, tường thuật những sự kiện lịch sử, phân tích và kháiquát một số vấn đề lịch sử điển hình.3. Tư tưởng Giáo dục cho học sinh trân trọng và tôn kính những vị anh hùng dân tộc. Căm ghét bọnthực dân Pháp tham lam tàn bạo và những hành động nhu nhược của triều đình Huế.II. THIẾT BỊ- Bản đồ hành chính Việt Nam cuối thế kỉ XIX. Bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũEm hãy trình bày những nét chính về phong trào kháng Pháp của nhân dân ta Nam Kì.3. Bài mớia. Giới thiệu bài mới Sau khi thực dân Pháp chiếm được tỉnh Nam Kì (1867), phong trào kháng chiến củanhân dân Nam Kì tiếp tục lên mạnh và tình hình nước Pháp có nhiều khó khăn. Thực dânPháp phải tìm cách đối phó với phong trào kháng chiến Nam Kì, đến năm 1873, tìnhhình Nam Kì ổn định hơn. Thực dân Pháp đã mở rộng xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất(1873) và buộc triều đình Huế đầu hàng năm 1884. Hôm nay, chúng ta học tiết 1: Thựcdân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì.b. Nội dung bài mớiHOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Cả lớp/Cá nhân* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được âm mưu, diễn biến cuộc tấncông đánh chiến Bắc Kì lần thứ nhất của thựcdân Pháp.* Tổ chức thực hiện:GV: Dùng bản đồ hành chính Việt Nam cuối thếkỉ XIX để minh hoạ quá trình bành trướng củaPháp.GV: Âm mưu của thực dân Pháp đánh chiếmBắc Kì Lần thứ nhất ?HS: Dựa vào SGK trả lời Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lầnthứ nhất (1873) a. Âm mưu của Pháp Lợi dụng việc triều đình nhờ Pháp đemtàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hảiphỉ”, cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rốiở Hà Nội. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cửGác-ni-ê chỉ huy 200 quân kéo ra Bắc b. Diễn biến :- Ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súngGV: Giải thích thêm vụ Đuy-puy.GV: Dùng bản đồ để minh họa chiến sự BắcKì. Hoạt động 1: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được cuộc kháng chiến của quândân Hà Nội và các địa phương khác Bắc Kìtrước cuộc tấn công của thực dân Pháp.* Tổ chức thực hiện:GV: Em hãy trình bày phong trào kháng chiếncủa nhân dân Hà Nội (1873).HS: Trả lờiGV: Em cho biết phong trào kháng chiến tại cáctỉnh đồng bằng Bắc Kì trong thời gian này(1873-1874) HS: Trả lờiGV: Em cho biết nội dung của Hiệp ước GiápTuất (15-3-1874).HS: Trả lờiGV: Tại sao nhà Nguyễn lại kí Hiệp ước 1874 ?HS: Vì sự nhu nhược của nhà Nguyễn. Vì tưtưởng “Chủ hòa” để bảo vệ quyền lợi của giaicấp và dòng họ. đánh và chiếm thành Hà Nội. Quân Pháp nhanh chóng chiếm các tỉnhHải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, NamĐịnh.2. Kháng chiến Hà Nội và các tỉnh đồngbằng Bắc Kì (1873-1874 )- Khi Pháp kéo vào Hà Nội, nhân dân taanh dũng chống Pháp như trận chiến đấu ởcửa Thanh Hà (Quan Chưởng).- Tại các tỉnh đồng bằng, đâu Pháp cũngvấp phải sự kháng cự của nhân dân ta. Cáccăn cứ kháng chiến được hình thành TháiBình, Nam Định…- Ngày 21-12-1873, quân Pháp bị thất bại ởCầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết.- Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất(15-3-1874). Pháp rút khỏi Bắc Kì; triềuđình thừa nhận tỉnh Nam Kì hoàn toànthuộc Pháp. 4. Củng cố- Âm mưu của thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873) ?- Trình bày diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp.5. Dặn dò- Học bài cũ.- Xem trước bài 25 phần II, trả lời các câu hỏi trong SGK.Bài 25KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884)(tiếp theo)II. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI. NHÂN DÂN BẮC KÌTIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882-1884I. MỤC TIÊU1. Kiến thức Những điểm chính của các Hiệp ước 1883 và 1884.- Trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc để mất nước vào tay Pháp.2. Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ, tường thuật những sự kiện lịch sử, phân tích vàkhái quát một số vấn đề lịch sử điển hình.3. Tư tưởng Giáo dục cho các em lòng yêu nước, trân trọng những chiến tích chống giặc của chaông, tôn kính anh hùng dân tộc huy sinh vì nghĩa lớn: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu…II. THIẾT BỊ Lược đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. Lược đồ trận Cầu Giấy lần thứ hai.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ- Âm mưu của thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873) ?- Trình bày diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của thực dân Pháp.3. Bài mới a. Giới thiệu bài mới Tình hình nước Pháp và quốc tế có nhiều thay đổi, thúc đẩy Pháp cần phải nhanh chónghơn chiếm lấy Bắc Kì và toàn quốc. Cho nên, thực dân Pháp đã tiến đánh Bắc Kì lần thứhai và đánh Thuận An, buộc triều đình Huế đầu hàng. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu: Thựcdân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai và phong trào kháng chiến của nhân dân Bắc Kì.b. Nội dung bài mới HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC KIẾN THỨC CẦN ĐẠTHoạt động 1: Cả lớp* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được âm mưu, diễn biến cuộc tấncông đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai của thực dânPháp.* Tổ chức thực hiên:GV: Âm mưu của thực dân Pháp đánh chiếm BắcKì lần thứ hai ?HS: Trả lời GV: Dùng lược đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kìlần thứ hai để minh hoạ vấn đề này.GV: Em hãy cho biết tình hình chiến sự tại HàNội, khi thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai ?HS: Trả lờiGV: Quan sát hình 87 SGK và nhận xét vềHoàng Diệu Hoạt động 1: Cá nhân* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được sự chống trả của quân dân HàNội và các địa phương khác Bắc Kì trước cuộctấn công của thực dân Pháp.* Tổ chức thực hiện:GV: Nhân dân Hà Nội kháng Pháp bằng nhữngbiện pháp gì ?HS: Trả lờiGV: Trình bày trận Cầu Giấy lần thứ hai.Hoạt động 1: Cả lớp/Cá nhân 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lầnthứ hai (1882)a. Âm mưu của Pháp- Sau Hiệp ước 1874, Pháp quyết tâmchiếm bằng được Bắc Kì, biến nước tathành thuộc địa.- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ướcnăm 1874, tiếp tục giao thiệp với nhàThanh, Pháp đem quân xâm lược Bắc Kìlần thứ hai. b. Diễn biến- Ngày 4- 1882, quân Pháp do Ri-vi-echỉ huy đã kéo ra Hà Nội khiêu khích.- Ngày 25 1882, Ri-vi-e gửi tối hậuthư cho Hoàng Diệu buộc phải nộp thành.- Pháp mở cuộc tiến công và chiếm thànhHà Nội. Hoàng Diệu thắt cổ tự tử.2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chiến- Hà Nội, nhân dân tự tay đốt nhà, tạothành bức tường lửa chặn bước tiến củaquân giặc.- Ngày 19 1883, quân ta giành thắnglợi trong trận Cầu Giấy lần thứ hai, Ri-vi-ebị giết tại trận.- Quân Pháp hoang mang, dao động, chúngđịnh bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủtrương thương lượng với Pháp với hi vọng* Mức độ kiến thức cần đạt:HS cần nắm được nội dung Hiệp ước Pa-tơ-nốt.* Tổ chức thực hiện:GV: Em hãy trình bày cuộc tấn công của thực dânPháp vào Thuận An.GV: Em cho biết nội dung cơ bản của Hiệp ướcHắc-Măng. GV: Em cho biết nội dung cơ bản của Hiệp ướcPa-tơ-nốt. HS: Dựa vào SGK trả lờiGV: Đánh giá về trách nhiệm của nhà Nguyễn đốivới việc để mất nước ?GV sơ kết bài: Sau năm 1867, hai lần quân Phápđánh Bắc Kì. Nhân dân kiên quyết kháng chiếncòn triều đình Huế thì do dự, tiếp tục cắt đất cầuhoà. Hiệp ước Pa-tơ nốt (6-6-1884) được kí kết,chấm dứt sự tồn tại độc lập của triều đình phongkiến nhà Nguyễn. Pháp sẽ rút quân.3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phongkiến Việt Nam sụp đổ (1884)- Chiều 18 1883, Pháp bắt đầu tấncông vào Thuận An.- 20 1883, Pháp đổ bộ lên khu vực này.- 25 1883, triều đình Huế kí với PhápHiệp ước Hác-măng.- Nội dung: thừa nhận quyền bảo hộ củaPháp Bắc Kì, Trung Kì.- Ngày 1884, Pháp buộc triều đìnhHuế kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt.4. Củng cố Em hãy cho biết nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt.5. Dặn dò Học bài cũ, lập niên biểu các sự kiện Pháp hai lần đánh chiếm Bắc Kì và cuộc khángchiến của nhân dân ta. Xem trước bài 26 phần I, trả lời các câu hỏi trong SGK.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến