loading
back to top

Giáo án bài Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp Đại số 11

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-24 15:47:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án toán lớp 11   

440
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án bài Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp Đại số 11

Giáo án bài Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp Đại số 11

Giáo án bài Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp Đại số 11
Tóm tắt nội dung

Trường THPT Lê Lai Giáo án môn Đại Số 11 Lê Đình HậuTỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT§2: HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP---- ----I/ Chuẩn kiến thức kỹ năng :1) Kiến thức :- Khái niệm hoán vị số hoán vị, chỉnh hợp, số chỉnh hợp, tổ hợp ,số tổ hợp .2) Kỹ năng :- Vận dụng hoán vị, chỉnh hợp tổ hợp vào giải bài toán thực tế .3) Tư duy Hiểu vị số hoán vị, chỉnh hợp, số chỉnh hợp, tổhợp số tổ hợp .4) Thái độ Cẩn thận trong tính toán và trình bày Qua bài họcHS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễnII/ Phương tiện dạy học :- Giáo án SGK ,STK phấn màu.- Bảng phụ- Phiếu trả lời câu hỏiIII/ Phương pháp dạy học :- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.- Nhóm nhỏ nêu VĐ và PHVĐIV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :Hoạt động Kiểm tra bài cũHĐGV HĐHS NỘI DUNG-Phát biểu quy tắc cộng nhân phân biệtgiữa hai quy tắc này ?-Có bao nhiêu cách xếp ba bạn An Nam, Bình ngồi vào bàn học chỗ? -Lên bảng trả lời -Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp-Nhận xét Hoạt động Hoán vịTrường THPT Lê Lai Giáo án môn Đại Số 11 Lê...

Nội dung tài liệu

Trường THPT Lê Lai Giáo án môn Đại Số 11 Lê Đình HậuTỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT§2: HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP---- ----I/ Chuẩn kiến thức kỹ năng :1) Kiến thức :- Khái niệm hoán vị số hoán vị, chỉnh hợp, số chỉnh hợp, tổ hợp ,số tổ hợp .2) Kỹ năng :- Vận dụng hoán vị, chỉnh hợp tổ hợp vào giải bài toán thực tế .3) Tư duy Hiểu vị số hoán vị, chỉnh hợp, số chỉnh hợp, tổhợp số tổ hợp .4) Thái độ Cẩn thận trong tính toán và trình bày Qua bài họcHS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễnII/ Phương tiện dạy học :- Giáo án SGK ,STK phấn màu.- Bảng phụ- Phiếu trả lời câu hỏiIII/ Phương pháp dạy học :- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.- Nhóm nhỏ nêu VĐ và PHVĐIV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :Hoạt động Kiểm tra bài cũHĐGV HĐHS NỘI DUNG-Phát biểu quy tắc cộng nhân phân biệtgiữa hai quy tắc này ?-Có bao nhiêu cách xếp ba bạn An Nam, Bình ngồi vào bàn học chỗ? -Lên bảng trả lời -Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp-Nhận xét Hoạt động Hoán vịTrường THPT Lê Lai Giáo án môn Đại Số 11 Lê Đình HậuHĐGV HĐHS NỘI DUNG-VD1 sgk -Nêu một vài cách sắp xếp đá?-Chỉnh sửa hoàn thiện -HĐ1 sgk -Đọc VD1 sgk-Trả lời-Nhận xét, ghi nhận -3! (cách) I/ Hoán vị :1) Định nghĩa (sgk)Cho tập hợp gồm nphần tử (n >= 1).Mỗi kết quả của sựsắp xếp thứ tự phầntử của tập hợp đượcgọi là một hoán vị củan phần tử đóNhận xét (sgk)Hai hoán vị của phầntử chỉ khác nhau thứ tự sắp xếp.VD Chẳng hạn, hai hoán vị của abc là acb cảu ba phần tử a, b, là khác nhau.Hoạt động Số các hoán vị HĐGV HĐHS NỘI DUNG-VD2 sgk -Kể các cách sắp xếp ?-Cách làm khác ?-Số cách chọn ngồi vị trí 2, 3, ?-CM sgk-HĐ2 sgk -Xem sgk -Nghe, suy nghĩ-Trả lời -Ghi nhận kiến thức-Quy tắc nhân 4.3.2.1= 24 (cách)10! (cách) 2) Số các hoán vị :( sgk)VD Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào bàn học gồm chỗ.Cách 1. Liệt kê…Cách 2. Dùng quy tắcTrường THPT Lê Lai Giáo án môn Đại Số 11 Lê Đình Hậunhân.Ký hiệu Pn số hoán vịn phần tửĐịnh lý Pn n(n 1) 2.1Chú (sgk) Pn n!Hoạt động Chỉnh hợp HĐGV HĐHS NỘI DUNG-VD3 sgk -Kể các cách sắp xếp ?-Số cách chọn bạn quét nhà bạn lau bảng, bạn sắp bàn ghế ?-HĐ3 sgk -Xem sgk, trả lời-Nhận xét-Ghi nhận kiến thức -Đọc VD4 sgk, nhậnxét, ghi nhận -Có 24A véctơ II/ Chỉnh hợp VD3: Một nhóm học tập có năm bạn A, B, C, D, E. Hãy kể ra vài cách phân công ba bạn làm trực nhật một bạnquét nhà, một bạn lau bảng và một bạn sắp bàn ghế?1) Định nghĩa (sgk)Cho tập hợp gồm nphần tử (n>=1).Kết quả của việc lấy kphần tử khác nhau từn phần tử của tập hợpA và sắp xếp chúngtheo thứ tự nào đóđược gọi là một chỉnhhợp chập của phầntử đã cho.Trường THPT Lê Lai Giáo án môn Đại Số 11 Lê Đình HậuKý hiệu knA chỉnh hợpchập của phần tử Hoạt động Số các chỉnh hợp HĐGV HĐHS NỘI DUNG-Như sgk -Quy tắc nhân ?-Cm sgk-VD4 sgk -Xem sgk, trả lời-Nhận xét-Quy tắc nhân 5.4.3 60 (cách)-Đọc VD4 sgk, nhậnxét, ghi nhận 599.8.7.6.5 15120A= 2) Số các chỉnh hợp :( sgk)Định lý :()()1 ... 1knA k= +Chú (sgk) a) Qui ước 0! 1, Ta có ()! 1!knnA nn k= £-b) Hoán vị phần tửnn nP A=VD4 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chứ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, …, ?Hoạt động Tổ hợp HĐGV HĐHS NỘI DUNG-VD5 sgk -Kể các tam giác ?-Định nghĩa ?-HĐ4 sgk -Xem sgk, trả lời-Nhận xét-Ghi nhận kiến thức III/ Tổ hợp VD Trên mặt phẳngcho điểm phân biệt A, B, C, sao cho không có ba điểm nàoTrường THPT Lê Lai Giáo án môn Đại Số 11 Lê Đình Hậuthẳng hàng. Hỏi có thể tạo nên bao nhiêu tam giác mà các đỉnh thuộctập điểm đã cho ?1) Định nghĩa (sgk)Giả sử tập có phầntử (n>= 1).Mỗi tập con gồm kphần tử của đượcgọi là một tổ hợp chậpk của phần tử đãcho.Ký hiệu knC tổ hợp chập của phần tử 1k n£ £Chú (sgk) Hoạt động Số các tổ hợp HĐGV HĐHS NỘI DUNG-Như sgk -Cm sgk-VD6 sgk -HĐ5 sgk 21616!1202!.14!C= =(trận) -Xem sgk, trả lời-Nhận xét-Đọc VD6 sgk, nhậnxét, ghi nhận a)51010!2525!.5!C= =b) 26 4. 20.6 120C C= 2) Số các tổ hợp :( sgk)Định lý ()!! !knnCk k=-Hoạt động Tính chất HĐGV HĐHS NỘI DUNG-Tính chất sgk ?-VD7 sgk -Xem sgk-Trả lời-Nhận xét-Ghi nhận kiến thức 3) Tính chất (sgk)a) TC1 :() 0k kn nC n-= £Trường THPT Lê Lai Giáo án môn Đại Số 11 Lê Đình Hậub) ()11 1k kn nC n-- -+ BT7/SGK/54,55 Xem trước bài làm các hoạt động ”NHỊ THỨC NIU-TƠN” Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến