loading
back to top

Giáo án bài Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Hóa học 11

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 16:27:10 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án hóa học lớp 11   

151
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án bài Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Hóa học 11

Giáo án bài Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Hóa học 11

Giáo án bài Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Hóa học 11Loading...

Tóm tắt nội dung

Giáo án hoá học 11 Cơ bảnD ẪN XUẤT HALOEN CỦA HIDROCACBONI. Mục tiêu: 1. Kiến thức :- Học sinh biết: Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen Tính chất hóa học đặc trưng của một số dẫn xuất halogen Hoạt tính sinh học và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen Học sinh hiểu: Phản ứng thế nguyên tử halogen trong phân tử ankyl halogenua,anlyl halogenua, phenyl halogenua bằng nhóm–OH2. Kĩ năng:- Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thế halogen bằng nhóm –OH vàphản ứng tách HX theo qui tắc Zai-xep. Giải bài tập tính khối lượng nguyên liệu để sản xuất một khối lượng xác định dẫnxuất halogen, bài tập có nội dung liên quanII. Chuẩn bị: Giáo án, bảng phụ về một số phản ứng điều chế các chất hữu cơ từ dẫn xuấthalogenIII. Nội dung:1. Ổn định lớp (1’)2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Thực hiện chuỗi phản ứng: CH4 C2 H2 CH2 =CHCl PVC CH3 -CH3 CH3 -CH2 Cl3. Bài mới:Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: (10’)- GV cho HS xem bảng một số ví dụ về hidrocacbon và dẫn xuất halogen.Yêu cầu HS rút...

Nội dung tài liệu

Giáo án hoá học 11 Cơ bảnD ẪN XUẤT HALOEN CỦA HIDROCACBONI. Mục tiêu: 1. Kiến thức :- Học sinh biết: Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen Tính chất hóa học đặc trưng của một số dẫn xuất halogen Hoạt tính sinh học và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen Học sinh hiểu: Phản ứng thế nguyên tử halogen trong phân tử ankyl halogenua,anlyl halogenua, phenyl halogenua bằng nhóm–OH2. Kĩ năng:- Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thế halogen bằng nhóm –OH vàphản ứng tách HX theo qui tắc Zai-xep. Giải bài tập tính khối lượng nguyên liệu để sản xuất một khối lượng xác định dẫnxuất halogen, bài tập có nội dung liên quanII. Chuẩn bị: Giáo án, bảng phụ về một số phản ứng điều chế các chất hữu cơ từ dẫn xuấthalogenIII. Nội dung:1. Ổn định lớp (1’)2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Thực hiện chuỗi phản ứng: CH4 C2 H2 CH2 =CHCl PVC CH3 -CH3 CH3 -CH2 Cl3. Bài mới:Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: (10’)- GV cho HS xem bảng một số ví dụ về hidrocacbon và dẫn xuất halogen.Yêu cầu HS rút ra khái niệm về dẫn xuất halogen I. Khái niệm, phân loại 1. Khái niệmKhi thay thế nguyên tử hidro của phân tửGiáo án hoá học 11 Cơ bản GV yêu cầu HS nhắc lại các phương trình phản ứng tạo thành halogen đã được học GV bổ sung ngoài ra ta có thể thu được dẫn xuất halogen bằng cách thay thế nhóm OH của ancol bằng nguyên tử halogen- GV yêu cầu HS nêu cơ sở để phân loại dẫn xuất halogen- GV: Dựa vào đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon thì dẫn xuất halogen được chiathành mấy loại? cho VD- GV Theo đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon người ta còn phân loại dẫn xuất halogen dựa vào bậc của dẫn xuất halogen- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm bậc cacbon hidrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hidrocacbon.* Có thể thu được dẫn xuất halogen bằng nhiều cách khác nhau. Thế nguyên tử hidro của hidrocacbon bằng nguyên tử halogen Cộng hidro halogenua hoặc halogen vào hidrocacbon không no Thế nhóm –OH trong phân tử ancol bằng halogen 2. Phân loại Các dẫn xuất halogen được phân loại dựa vào bản chất của halogen,số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo của hidrocacbonMột số koại dẫn xuất halogen thường gặp: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon no, mạch hởVD: CH3 Cl metyl clorua) CH2 Cl-CH2 Cl 1,2- dicloetan) Dẫn xuất halogen của hidrocacbon CH4 Cl2asktCH3ClCH2=CH2+Br2CH2BrCH2BrCH2=CH2+HBrCH3CH2BrC2H5OH+ HBr C2H5Br+H2OGiáo án hoá học 11 Cơ bản- GV cung cấp: Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử liên kết với nguyên tử halogen- GV yêu cầu HS xác định bậc của dẫn xuất halogen của các chất sau:CH3CH2ClCH3CHClCH3(CH3)3CBrHoạt động 2: (3’)-GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất vật lí củaankan- GV thông bào tính chất vật lí của halogentương tự như ankan nhưng khác là dẫn xuấthalogen có hoạt tính sinh học cao.Hoạt động 3: (18’)- GV yêu cầu HS dựa vào đặc điểm cấu tạo rút ra tính chất hóa học.- GV phân tích đặc điểm cấu tạo: Vì C-X phân cực nên dễ bị thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH hay tách HX- GV giới thiệu: phản ứng của etyl clorua với NaOH xảy ra khi đun nóng và nguyên không no, mạch hởVD: CH2 =CHCl Dẫn xuất của hidrocacbon thơmVD: C6 H5 Br Phenyl bromua) Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử liên kết với nguyên tử halogen Bậc I: CH3CH2Cl Bậc II: CH3CHClCH3 Bậc III: (CH3)3CBrII. Tính chất vật líIII. Tính chất hoá học1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OHCC XGiáo án hoá học 11 Cơ bảntử clo bị thay thế bởi nhóm –OH.Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng- GV cho HS xem thí nghiệm ảo yêu cầu HS nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng- GV cho ví dụ:- GV phân tích nếu như tách Br cùng với C1 và C3 đều cho ra một sản phẩm- GV cho ví dụ khác:- GV: nếu như tách Br cùng với C1 và C3 cho ra hai sản phẩm khác nhau. Vậy sản phẩm nào là sản phẩm chính, sản phẩm nào là sản phẩm phụ? Để xác định sản phẩm chính, phụ chúng ta tuân theo một quy tắc.Đó là quy tắc Zai-Xep.“ Nguyên tử halogen sẽ tách ra cùng liên kết với bậc cao hơn”.- GV yêu cầu HS xác định sản phẩm chínhphụ của phương trình trên. Phương trình tổng quát:R-X NaOH R-OH NaXC2 H5 Br KOH C2 H5 OH NaBr 2. Phản ứng tách hidrohalogennua CH2CHCH2HHBr+KOHCH2=CHCH3+KBr+H2OC2H5OHtoCH2HCH2X+KOHCH2=CH2+KBr+H2OC2H5OHtoCH2CHHBrCHHCH3+KOHC2H5OHt0CH3CH=CHCH3CH2=CHCH2CH3+KBr+H2O+KBr+H2Ospp spcCH2CHCH2HHBr+KOHCH2=CHCH3+KBr+H2OC2H5OHtoCH2CHHBrCHHCH3+KOHC2H5OHt0CH3CH=CHCH3CH2=CHCH2CH3+KBr+H2O+KBr+H2OGiáo án hoá học 11 Cơ bảnHoạt động 4: (4’)- GV cho HS xem một số ảnh vế ứng dụng của dẫn xuất halogen yêu cầu HS tổng hợp các ứng dụng của dẫn xuất halogen.GV treo bảng phụ về một số phản ứng điều chế các sản phẩm hữu cơ từ dẫn xuất của halogen IV. Ứng dụng1. Làm nguyên liệu tổng hợp hữu cơ- Vinylclorua tổng hợp nhựa PVC- Isopren tổng hợp cao su Isopren- CF2 =CF2 tổng hợp tefon- Tổng hợp ancol, phenol…2. Làm dung môi Clorofom 1,2- đicloetan…3. các lĩnh vực khác Thuốc trừ sâu, diệt côn trùng, thuốc gây mê4. Củng cố: (3’)- Dẫn xuất halogen là gì? Có những loại nào?- Tính chất của các chất dẫn xuất halogen? Ứng dụng5. Dặn dò: (1’)- HS học bài, làm bài tập SGK trang 177.- Xem trước nội dung bài 40Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến