loading
back to top

Giáo án bài Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) Lịch sử 11

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-24 18:40:01 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án lịch sử lớp 11   

265
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giáo án bài Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) Lịch sử 11

Giáo án bài Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) Lịch sử 11

Giáo án bài Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) Lịch sử 11Loading...

Tóm tắt nội dung

Bài 5CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA -TINH(Thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần: Nắm được vài nét về châu Phi, khu vực Mĩ La-tinh trước khi xâm lược. Hiểu được quá trình các nước đế quốc xâm lược và chế độ thực dân châu Phi, Mĩ La -tinh. Phong trào đấu tranh giành độc lập của châu Phi, Mĩ La -tinh cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 2. Tư tưởng Giáo dục thái độ đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi, Mĩ La-tinh, lên án sự thống trị áp bức, bóc lột của CNTD giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế. 3. Kỹ năng Nâng cao kỹ năng học tập bộ môn, biết liên hệ kiến thức đã học trong thực tế cuộcsống hiện nay, phân tích tài liệu, sự kiện rút ra kết luận. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌ C- Bản đồ châu Phi, bản đồ khu vực Mĩ La -tinh, tranh ảnh, tài liệu có liên quan. III. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN LỚP 1. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XXCâu 2: Giải thích vì sao...

Nội dung tài liệu

Bài 5CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA -TINH(Thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần: Nắm được vài nét về châu Phi, khu vực Mĩ La-tinh trước khi xâm lược. Hiểu được quá trình các nước đế quốc xâm lược và chế độ thực dân châu Phi, Mĩ La -tinh. Phong trào đấu tranh giành độc lập của châu Phi, Mĩ La -tinh cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 2. Tư tưởng Giáo dục thái độ đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi, Mĩ La-tinh, lên án sự thống trị áp bức, bóc lột của CNTD giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế. 3. Kỹ năng Nâng cao kỹ năng học tập bộ môn, biết liên hệ kiến thức đã học trong thực tế cuộcsống hiện nay, phân tích tài liệu, sự kiện rút ra kết luận. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌ C- Bản đồ châu Phi, bản đồ khu vực Mĩ La -tinh, tranh ảnh, tài liệu có liên quan. III. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN LỚP 1. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XXCâu 2: Giải thích vì sao trong khu vực Đông Nam Á, Xiêm là nước duy nhất không trở thànhthuộc địa của các nước phương Tây? Dẫn dắt vào bài mớiNếu thế kỉ XVIII thế giới chứng kiến sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản đối với chế độphong kiến, thì thế kỉ XIX là thế kỉ tăng cường xâm chiếm thuộc đại của các nước tư bản Âu -Mĩ. Cũng như châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La -tinh không tránh khỏi cơn lốc xâm lược đó.Để hiểu được chủ nghĩa thực dân đã xâm lược và thống trị châu Phi như thế nào, nhân dân cácdân tộc đây đã đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bàihôm nay. 3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp:Hoạt động của GV và HS Kiến thức HS cần nắm Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân- GV dùng lược đồ châu Phi cuối thể kỉ XIX đầuXX giới thiệu đôi nét về châu Phi Đặc biệt kênhđào Xuy-ê Hỏi: Vì sao Châu Phi bị xâm lược? HS theo dõi phần GV giới thiệu hiểu biết quacác bài NB, TQ, Ấn Độ, ĐNÁ để trả lời.- Hỏi: Quá trình các nước TB phương Tây xâm lượcChâu Phi như thế nào? GV yêu cầu HS sử dụng lược đồ thuộc địa của cácnước đế quốc châu Phi cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ I. Châu Phi1/ Quá trình xâm chiếm Châu Phi củaCác nước đế quốc hồi cuối TK XIX: Nguyên nhân Châu Phi bị xâm lược:* Quá trình xâm chiếm Châu Phi của Cácnước đế quốc hồi cuối TK XIX Từ giữa thế kỉ XIX, nhất là sau khi hoànXX quan sát lược đồ và lập bảng thống kê theomẫu:Tên ĐQ Các nước CP Tit lệ %Anh Nam Phi, Ai Cập, ... 32Pháp Angiêri, Mađagaxca, ... 28Đức Camôrun, Tôgô 7,5BĐNha Môdămbích, Ănggôla,. 6,5Hỏi: Qua bảng thống kê và quan sát lược đồSGK ,hãy rút ra nhận xét về quá trình phân chiathuộc địa Châu Phi hồi đầu TKXX? HS trả lời GV chốt: Đầu TK XX, việc phân chia thụôc địa giữa cácnước đế quốc châu Phi căn bản đã hoàn thành.+ Việc phân chia không đồng đều giữa các nướcĐQ, Anh và Pháp là ĐQ chiếm nhiều nhất (Vìsao?- ĐQ già )Hỏi: Nguyên nhân ND châu Phi đấu tranh chốngCNTD HS trả lời –GV chốt GV yêu cầu HS theo dõi SGK lập bảng niên biểudiễn biến phong trào đấu tranh của châu Phi theomẫu: Tên nước P/t đ.tr Thời gian Kết quảAngieeri K/n ApđenCade 1830-1847 Thất bạiAi Cập P/t “Ai Cậptrẻ” Ac-met- a-ra-bi 1879-1882 Thất bạiXu Đăng K/nMôhamet 1882-1898 Thất bạiÊ ti ôpi K/c nhândân Êti ôpi 1889-1896 Thắng lợi- Hỏi: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranhchống chủ nghĩa thực dân châu Phi?- HS suy nghĩ trả lời- GV bổ sung kết luận: thành kênh đào Xuyê, thực dân phươngTây đua nhau xâm chiếm châu Phi:+ Anh chiếm: Nam Phi, Ai Cập, TâyNigiêria, Xômali, Pháp chiếm: một phần Tây Phi, Angiêri,Mađagaxca, Tuynidi, Đức: Camôrun, Tôgô, Tây Nam Phi, …+ Bồ Đào Nha: Môdămbích, Ănggôla, … Đầu thế kỉ XX, việc phân chia thụôcđịa giữa các nước đế quốc châu Phi cănbản đã hoàn thành.2/ Phong trào đấu tranh chống thực dâncủa nhân dân châu Phi :- Nguyên nhân ND châu Phi đấu tranh:Do ách thống trị hà khắc của CNTD đốivới các dân tộc châu Phi -> bùng nôphong trào đấu tranh GPDT châu Phi.- Tiêu biểu: Khởi nghĩa Ápđen Cađe ởAngiêri (1830 1847); phong trào đấutranh của tầng lớp trí thức và sỹ quan yêunước Ai Cập, đặc biệt là cuộc khángchiến của nhân dân Êtiôpia.=> KL: Phong trào đấu tranh chống thựcdân của nhân dân châu Phi tuy diễn ra sôinôi, thể hiện tinh thần yêu nước, nhưngdo trình độ tô chức thấp, lực lượng chênhlệch, nên đã bị thực dân phương Tây đànáp. Cuộc đấu tranh GPDT châu Phi vẫntiếp tục phát triển trong TK XX.* Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân- GV nêu đôi nét về khu vực MLT khái qát quátrình MLT bị CNTD xâm lược.-GV ĐVĐ: Phong trào đấu tranh MLT diễn ra II. Khu vực Mĩ La-tinh- Ngay từ TK XVI, XVII, hầu hết cácnước Mĩ Latinh đã trở thành thuộc địacủa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.như thế nào? Có gì khác với Châu Phi và ChâuÁ? Nguyên nhân của sự khác nhau đó? GV giải thích: Do sau khi xâm lược MLT, chủnghĩa thực dân đã thiết lập đây chế độ thống trịphản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc.( tàn sát dân bản địa, đưa nô lệ da đen từ Châu phisang hoặc những tùy tùng của TBN,BĐN)- Đầu thế kỉ XIX nhu cầu phát triển kinh tế văn hóariêng đã thúc đẩy cuộc đấu tranh chống thực dân đểthiết lập những quốc gia độc lập. GV hỏi: Em hãy nhận xét về phong trào giảiphóng dân tộc Mĩ La-tinh?- HS dựa vào bảng thống kê, và lược đồ để trả lời.- GV: Sau khi giành độc lập từ nay Tây Ban Nha vàBồ Đào Nha, tình hình Mĩ La-tinh như thế nào?- GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được tìnhhình Mĩ La-tinh sau khi giành độc lập và thấy đượcâm mưu thủ đoạn của Mĩ với khu vực này Sự thống trị của chủ nghĩa thực dân lànguyên nhân dẫn tới cuộc đấu tranh giànhđộc lập của các dân tộc Mĩ Latinh. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc củanhân dân Mĩ Latinh diễn ra quyết liệt vànhiều nước giành độc lập ngay từ đầu TKXIX.- Tiêu biểu K/n 1791 Haiti, dưới sự lãnh đạo củaTútxanh Luvéctuya nước Cộng hòa dađen đầu tiên Mĩ Latinh ra đời. Tiếp đó là cuộc đấu tranh giành độc lậpở Áchentina (1816), Mêhicô và Pêru(1821), => Chỉ thập kỷ đầu TK XIX phong tràođấu tranh diễn ra quyết liệt MLT -> cácquốc gia độc lập lần lượt hình thành. Đâylà thắng lợi to lớn của nhân dân MĩLatinh trong cuộc đấu tranh chống chủnghĩa thực dân châu Âu.- Sau khi giành được độc lập, nhân dânMĩ Latinh lại phải tiếp tục đấu tranhchống lại những chính sách bành trướngcủa Mỹ đối với khu vực này.4. Củng cố GV củng cố bằng việc yều HS trả lời các câu hỏi nêu ra ngay từ đầu giờ học: Chủ nghĩa thựcdân đã xâm lược và thống trị châu Phi như thế nào? Nhân dân các dân tộc đây đã đấu tranhchống chủ nghĩa thực dân ra sao?5 Dặn dò Học bài cũ, đọc trước bài mới. Sưu tầm tranh ảnh, những mẩu chuyện về Chiến tranhthế giới thứ nhất 1914 1918. TƯ LIỆU 1/ Kênh đào Xuy-ê Nằm vùng Tây Bắc Ai Cập, nối liền biển đỏ với Điạ Trung Hải. Kênhnày do Công ty kênh Xuy-ê của Pháp Ai Cập (Pháp chiếm 52% cô phần, Ai Cập chiếm 44%)xây dựng, bắt đầu từ tháng 4/1859 và hoàn thành vào năm 1869. Kênh có giá trị kinh tế, quân sựcao, đường thủy đi từ châu Âu sang châu qua kênh Xuy-ê là gần nhất, giảm được 50% quãngđường. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ II kênh Xuy-ê có vị trí chiến lược đặc biệt.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến