loading
back to top

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2019-01-04 15:29:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập địa lí 8   

40
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực
Tóm tắt nội dung
Gi bài Lý 8ả bài 19: hình tác ng i, ngo cị ựBài trang 39 VBT Lí 8:ị Quan sát hình 19.1 SGK, hãy đi tên cácề ủdãy núi, nguyên và ng ng chính các châu vào ng sau:ơ ảL gi i:ờ ảCác dãy núi Các nguyênơ Các ng ngồ ằChâu Dãy U-ran, Côn Luân,Hi-ma-lay-a.... Trung Xi-bia, TâyT ng, I-ran, Đê-ạcan,... ĐB. tây Xi-bia, ĐB. ng, ĐB.Ấ ằHoa c.ắChâu Âu Dãy An-p Xcan-đi-ơna-vi. ĐB. Đông ÂuChâu Mĩ Dãy Cooc-đi-e (B cắMĩ), dãy An-đét (NamMĩ), Bra-xin (Nam Mĩ). ĐB. Trung tâm cắMĩ, Đb. A-ma-dôn,ĐB. La-pla-ta.Châu Phi Dãy Át-lát và dãy Đrê-ken-bec. Ê-ti-ô-pi-a, ĐôngPhi. ĐB. Công Gô.Châu iạD ngươ Dãy Đông Ô-xtrây-li-a. SN. Tây Ô-xtrây-li-a. ĐB. Trung Tâm Ô-xtrây-li-a.Bài trang 40 VBT Lí 8ị Quan sát hình 19.1 và hình 19.2 SGK, hãy chobi t: Các núi phân ch i:ế ượ ơ(đánh vào tr ng có dung phù p)ấ ợHai ng xô vào nhauị ảHai ng tách xa nhauị ảRanh gi gi hai ngớ ảL gi i:ờ ả(đánh vào tr ng có dung phù p)ấ ợX Hai ng xô vào nhauị ảHai ng tách xa nhauị ảRanh gi gi hai ngớ ảBài trang 40 VBT Lí 8:ị Hãy cho bi các t, hi...
Nội dung tài liệu
Gi bài Lý 8ả bài 19: hình tác ng i, ngo cị ựBài trang 39 VBT Lí 8:ị Quan sát hình 19.1 SGK, hãy đi tên cácề ủdãy núi, nguyên và ng ng chính các châu vào ng sau:ơ ảL gi i:ờ ảCác dãy núi Các nguyênơ Các ng ngồ ằChâu Dãy U-ran, Côn Luân,Hi-ma-lay-a.... Trung Xi-bia, TâyT ng, I-ran, Đê-ạcan,... ĐB. tây Xi-bia, ĐB. ng, ĐB.Ấ ằHoa c.ắChâu Âu Dãy An-p Xcan-đi-ơna-vi. ĐB. Đông ÂuChâu Mĩ Dãy Cooc-đi-e (B cắMĩ), dãy An-đét (NamMĩ), Bra-xin (Nam Mĩ). ĐB. Trung tâm cắMĩ, Đb. A-ma-dôn,ĐB. La-pla-ta.Châu Phi Dãy Át-lát và dãy Đrê-ken-bec. Ê-ti-ô-pi-a, ĐôngPhi. ĐB. Công Gô.Châu iạD ngươ Dãy Đông Ô-xtrây-li-a. SN. Tây Ô-xtrây-li-a. ĐB. Trung Tâm Ô-xtrây-li-a.Bài trang 40 VBT Lí 8ị Quan sát hình 19.1 và hình 19.2 SGK, hãy chobi t: Các núi phân ch i:ế ượ ơ(đánh vào tr ng có dung phù p)ấ ợHai ng xô vào nhauị ảHai ng tách xa nhauị ảRanh gi gi hai ngớ ảL gi i:ờ ả(đánh vào tr ng có dung phù p)ấ ợX Hai ng xô vào nhauị ảHai ng tách xa nhauị ảRanh gi gi hai ngớ ảBài trang 40 VBT Lí 8:ị Hãy cho bi các t, hi ng đâyế ượ ướlà qu tác ng hay ngo c.ế gi i:ờ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến