loading
back to top

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Chia sẻ: ngoc.hnue96@gmail.com | Ngày: 2019-01-04 15:31:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập địa lí 8   

99
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Tóm tắt nội dung
Gi bài Lý 8ả bài 17: Hi các Đông Nam (ASEAN)ệ ướBài trang 35 VBT Lí 8:ị Ghi vào ng sau tên các ASEAN theoả ướth năm gia nh p:ứ ậTên cướ Năm gia nh pậ Tên cướ Năm gia nh pậ1. 7.2. 8.3. 9.4. 10.5. 11.6.L gi i:ờ ảTên cướ Năm gia nh pậ Tên cướ Năm gia nh pậ1. Thái Lan 1967 7. Vi Namệ 19952. Ma-lai-xi-a 1967 8. Mi-an-ma 19973. Phi-lip-pin 1967 9. Lào 19974. Xin-ga-po 1967 10. Cam-pu-chia 19995. In-đô-nê-xi-a 1967 11. Đông-ti-mo Ch gia nh pư ậ6. Bru-nây 1984Bài trang 35 VBT Lí 8ị sau 1990, tiêu chung ASEAN làừ ủgì?L gi i:ờ ả“ Đoàn tác vì ASEAN hòa bình, nh và phát tri ng u”.ế ềBài trang 35 VBT Lí 8:ị Ghi tên các Đông Nam vào ng choướ ảphù p.ợGDP BÌNH QUÂN NG NĂM 2001Ầ ƯỜCác trên 1000 USD/ng iướ ườ Các 1000ướ ướUSD/ng iườL gi i:ờ ảGDP BÌNH QUÂN NG NĂM 2001Ầ ƯỜXin ga po, Bru nây, Ma-lai-xi-a, Thái Lan Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Vi Nam,ệ Lào, Cam-pu-chiaBài trang 36 VBT Lí 8:ị Vi Nam gia nh ASEAN năm:ệ ậL gi i:ờ ảNăm 1995.Bài trang 36 VBT Lí 8:ị Tham gia vào ASEAN, ta có nh ngướ ữthu và...
Nội dung tài liệu
Gi bài Lý 8ả bài 17: Hi các Đông Nam (ASEAN)ệ ướBài trang 35 VBT Lí 8:ị Ghi vào ng sau tên các ASEAN theoả ướth năm gia nh p:ứ ậTên cướ Năm gia nh pậ Tên cướ Năm gia nh pậ1. 7.2. 8.3. 9.4. 10.5. 11.6.L gi i:ờ ảTên cướ Năm gia nh pậ Tên cướ Năm gia nh pậ1. Thái Lan 1967 7. Vi Namệ 19952. Ma-lai-xi-a 1967 8. Mi-an-ma 19973. Phi-lip-pin 1967 9. Lào 19974. Xin-ga-po 1967 10. Cam-pu-chia 19995. In-đô-nê-xi-a 1967 11. Đông-ti-mo Ch gia nh pư ậ6. Bru-nây 1984Bài trang 35 VBT Lí 8ị sau 1990, tiêu chung ASEAN làừ ủgì?L gi i:ờ ả“ Đoàn tác vì ASEAN hòa bình, nh và phát tri ng u”.ế ềBài trang 35 VBT Lí 8:ị Ghi tên các Đông Nam vào ng choướ ảphù p.ợGDP BÌNH QUÂN NG NĂM 2001Ầ ƯỜCác trên 1000 USD/ng iướ ườ Các 1000ướ ướUSD/ng iườL gi i:ờ ảGDP BÌNH QUÂN NG NĂM 2001Ầ ƯỜXin ga po, Bru nây, Ma-lai-xi-a, Thái Lan Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Vi Nam,ệ Lào, Cam-pu-chiaBài trang 36 VBT Lí 8:ị Vi Nam gia nh ASEAN năm:ệ ậL gi i:ờ ảNăm 1995.Bài trang 36 VBT Lí 8:ị Tham gia vào ASEAN, ta có nh ngướ ữthu và khó khăn gì?ậ ợL gi i:ờ ảL thợ Khó khăn+ ng quan tác, thở khác bi ch chính tr tự ấtr ng tiêu th .ườ Giao văn hóa, giáo c, yư ụt và ngu nhân c.ế Thu hút xóa đóiố ưgi nghèo, phát tri kinh .ả Khai thác tài nguyên trongốn c.ướ ng ngôn ng .ồ Chênh ch trình kinh văn hóaệ ếgi các qu gia.ữ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến