loading
back to top

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Chia sẻ: levanmanh | Ngày: 2016-10-17 08:08:54 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 4   

851
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Tóm tắt nội dung
Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm sốcó hai chữ số với 11Hướng dẫn giải bài Giới Thiệu Nhân Nhẩm Số Có Hai Chữ Số Với 11(bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 71)BÀI 1. Tính nhẩm (Hướng dẫn giải bài tập số trang 71/SGK Toán 4)a) 34 11 b) 11 95 c) 82 11Đáp án: Các em tính như sau:a) 34 11 ?Nhẩm: cộng bằng 7Viết vào giữa hai chữ số của 34m được 374Vậy 34 11 374b) 11 95 ?Nhẩm: 14Viết vào giữa chữ số của số 95 được 945Thêm vào của 45, được 1045Vậy 11 95 1045c) 82 11 ?Nhẩm 10Viết không vào giữa hai chữ số của số 82 được 802Thêm vào của số 802, được 902Vậy 82 11 902BÀI 2. Tìm (Hướng dẫn giải bài tập số trang 71/SGK Toán 4)a) 11 25 b) 11 78Doc24.vnĐáp án:a) 11 25x 25 11x 275b) 11 78x 78 11x 858Chú ý: Khi tìm nên nhân nhẩm với 11Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số trang 71/SGK Toán 4) Khối lớp Bốn ếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm ếpthành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả baonhiêu học sinh?Đáp án:Số học sinh của khối lớp...
Nội dung tài liệu
Giải bài tập trang 71 SGK Toán 4: Giới thiệu nhân nhẩm sốcó hai chữ số với 11Hướng dẫn giải bài Giới Thiệu Nhân Nhẩm Số Có Hai Chữ Số Với 11(bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 71)BÀI 1. Tính nhẩm (Hướng dẫn giải bài tập số trang 71/SGK Toán 4)a) 34 11 b) 11 95 c) 82 11Đáp án: Các em tính như sau:a) 34 11 ?Nhẩm: cộng bằng 7Viết vào giữa hai chữ số của 34m được 374Vậy 34 11 374b) 11 95 ?Nhẩm: 14Viết vào giữa chữ số của số 95 được 945Thêm vào của 45, được 1045Vậy 11 95 1045c) 82 11 ?Nhẩm 10Viết không vào giữa hai chữ số của số 82 được 802Thêm vào của số 802, được 902Vậy 82 11 902BÀI 2. Tìm (Hướng dẫn giải bài tập số trang 71/SGK Toán 4)a) 11 25 b) 11 78Doc24.vnĐáp án:a) 11 25x 25 11x 275b) 11 78x 78 11x 858Chú ý: Khi tìm nên nhân nhẩm với 11Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số trang 71/SGK Toán 4) Khối lớp Bốn ếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm ếpthành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả baonhiêu học sinh?Đáp án:Số học sinh của khối lớp Bốn là: 11 17 187 (học sinh)Số học sinh của khối lớp Năm là: 11 15 165 (học sinh)Số học sinh của cả hai khối lớp là: 187 165 352 (học sinh) Đáp số: 352 học sinh.Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số trang 71/SGK Toán 4) Phòng họp có 12 dãy ghế, mỗi dãy có 11 người ngồi. Phòng họp có 14 dãyghế, mỗi dãy có người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, nàosai?Doc24.vna) Phòng họp có nhiều hơn phòng họp người.b) Phòng họp có nhiều hơn phòng họp người.c) Phòng họp có ít hơn phòng họp người.d) Hai phòng họp có số người như nhau.Đáp án:Hướng dẫn: Học sinh phải tính số người của từng phòng rồi so sánh sau đó ácđịnh em câu nào đúng. Chẳng hạn :Phòng họp có số người là 11 12 132 (người)Phòng họp có số người là 14 126 (người)Phòng họp có nhiều hơn phòng họp số người là :132 126 (người)Vậy câu b) đúng, câu a), c), d) saiDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến