loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Giải tích 11: Phép thử và biến cố

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-11-10 14:18:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 11   

285
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 63, 64 SGK Giải tích 11: Phép thử và biến cố

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Giải tích 11: Phép thử và biến cố

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Giải tích 11: Phép thử và biến cốLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài tập trang 63, 64 SGK Giải tích 11: Phép thử và biến cốBài 1. Gieo một đồng tiền ba lần:a) Mô tả không gian mẫu.b) Xác định các biến cố:A: "Lần đầu xuất hiện mặt sấp"B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần"C: "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần"Bài giải:a) Phép thử được xét là: "Gieo một đồng tiền ba lần". Có thể liệt kê các phần tử củakhông gian mẫu của phép thử nhờ sơ đồ cây sau đây:Không gian (KG) mẫu:Do đó {SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN}.b) {SSS, SSN, SNS, SNN}B {SNN, NSN, NNS}C {SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN} {SSS}.Bài 2. Gieo một con súc sắc hai lần.a) Mô tả không gian mẫu.b) Phát biểu các biến cố sau dười dạng mệnh đề:A {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}B {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)}C {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}.Doc24.vnBài giải: Phép thử được xét là: “Gieo một con súc sắc hai lần”.a) Các phần tử của không gian mẫu của phép thử được liệt kê trong bảng sau đây.Trong bảng này,...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài tập trang 63, 64 SGK Giải tích 11: Phép thử và biến cốBài 1. Gieo một đồng tiền ba lần:a) Mô tả không gian mẫu.b) Xác định các biến cố:A: "Lần đầu xuất hiện mặt sấp"B: "Mặt sấp xảy ra đúng một lần"C: "Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần"Bài giải:a) Phép thử được xét là: "Gieo một đồng tiền ba lần". Có thể liệt kê các phần tử củakhông gian mẫu của phép thử nhờ sơ đồ cây sau đây:Không gian (KG) mẫu:Do đó {SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN}.b) {SSS, SSN, SNS, SNN}B {SNN, NSN, NNS}C {SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN} {SSS}.Bài 2. Gieo một con súc sắc hai lần.a) Mô tả không gian mẫu.b) Phát biểu các biến cố sau dười dạng mệnh đề:A {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}B {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)}C {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}.Doc24.vnBài giải: Phép thử được xét là: “Gieo một con súc sắc hai lần”.a) Các phần tử của không gian mẫu của phép thử được liệt kê trong bảng sau đây.Trong bảng này, cột là các mặt chấm có thể xảy ra lần gieo thứ nhất, Dòng II (dòng trên cùng) là các mặt chấm có thể xảy ra lần gieo thứ 2, Mỗi (i, j) (giao của dòng và cột j, i, 6) biểu thị một kết quả có thể có của phépthử là: ần gieo thứ nhất ra mặt chấm, lần gieo thứ ra mặt chấm.Không gian mẫu:Ta còn có thể mô tả không gian mẫu dưới dạng như sau:Ω {(i, j) i, 1, 2, 3, 4, 5, 6},Ở đó (i, j) là kết quả: " Lần đầu xuất hiện mặt chấm, lần sau xuất hiện mặt chấm " .Không gian mẫu có 36 phần tử.b) “Lần gieo đầu được mặt chấm”B “Tổng số chấm trong hai lần gieo là 8”C “Kết quả hai lần gieo là như nhau”Bài 3. Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ.a) Mô tả không gian mẫu.b) Xác định các biến cố sau.A: “Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn”;B: “Tích các số trên hai thẻ là số chẵn”.Bài giải:Phép thử được xét là: “Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên hai thẻ”.Doc24.vna) Đồng nhất mỗi thẻ với chữ số ghi trên thẻ đó, ta có: Mỗi một kết quả có thể có cácphép thử là một tổ hợp chập của chữ số 1, 2, 3, 4. Do đó, số phần tử của không gianmẫu là 24 6, và không gian mẫu gồm các phần tử sau:Ω {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}.b) {(1, 3), (2, 4)}.B {(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)} {(1, 3)}Bài 4. Hai xạ thủ cùng bắn vào bia.Kí hiệu Ak là biến cố: "Người thứ bắn trúng", 1,2.a) Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố A1 A2 A: "Không ai bắn trúng"B: "Cả hai đểu bắn trúng"C: "Có đúng một người bắn trúng"D: "Có ít nhất một người bắn trúng"b) Chứng tỏ rằng và xung khắc.Bài giải:Phép thử được xét là: "Hai xạ thủ cùng bắn vào bia".Theo đề ra ta có "Người thứ không bắn trúng", 1, 2. a) "Không ai bắn trúng" "Người thứ nhất không bắn trúng và người thứ hai khôngbắn trúng". Suy ra b) Tương tự, ta có "Cả hai đều bắn trúng" Xét "Có đúng một người bắn trúng", ta có là hợp của hai biến cố sau:"Người thứ nhất bắn trúng và người thứ hai bắn trượt" A1 ."Người thứ nhất bắn trượt và người thứ hai bắn trúng" A2 .Suy ra A1 A2 .Tương tự, ta có A1 A∪2 .b) Gọi là biến cố: " Cả hai người đều bắn trượt". Ta có A.Hiển nhiên nên suy ra và xung khắc với nhau.Doc24.vnBài 5. Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, màu đỏ, thẻ đánhsố màu xanh và các thẻ đánh số 7, 8, 9, 10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.a) Mô tả không gian mẫu.b) Kí hiệu A, B, là các biến cố sau:A: "Lấy được thẻ màu đỏ"B: "Lấy được thẻ màu trằng"C: "Lấy được thẻ ghi số chẵn"Hãy biểu diễn các biến cố A, B, bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu.Bài giải:Phép thử được xét là: "Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên một thẻ".a) Không gian mẫu được mô tả bởi tậpΩ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.b) {1, 2, 3, 4, 5}B {7, 8, 9, 10}C {2, 4, 6, 8, 10}.Bài 6. Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cảbốn lần ngửa thì dừng lại.a) Mô tả không gian mẫu.b) Xác định các biến cố:A "Số lần gieo không vượt quá ba"B "Số lần gieo là bốn"Bài giải:a) Không gian mẫu của phép thử đã cho là:Ω {S, NS, NNS, NNNS, NNNN}.b) {S, NS, NNS}B {NNNS, NNNN}Bài 7. Từ một hộp chứa năm quả cầu được đánh số 1, 2, 3, 4, 5, lấy ngẫu nhiên liên tiếphai lần mỗi lần một quả và xếp theo thứ tự từ trái sang phải.a) Mô tả không gian mẫu.Doc24.vnb) Xác định các biến cố sau:A: "Chữ số sau lớn hơn chữ số trước"B: "Chữ số trước gấp đôi chữ số sau"C: "Hai chữ số bằng nhau".Bài giải:Phép thử được xét là: "Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên liên tiếp hai lần mỗi lần một quảvà xếp theo thứ tự từ trái qua phải".a) Mỗi một kết quả có thể có của phép thử là một chỉnh hợp chập của quả cầu đãđược đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Do đó số các kết quả có thể có của phép thử làA 25 20, và không gian mẫu của phép thử bao gồm các phần tử sau:Ω {(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1), (1, 5), (5, 1), (2, 3), (3, 2), (2, 4), (4, 2), (2,5), (5, 2), (3, 4), (4, 3), (3, 5), (5, 3), (4, 5), (5, 4)}T rong đó (i, j) là kết quả: "Lần đầu lấy được quả cầu đánh số (xếp bên phải)"1 i, 5.b) {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)}B {(2, 1), (4, 2)}C Φ.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến