loading
back to top

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-10-18 23:20:57 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 11   

1545
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 61, 62 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài tập trang 61, 62 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của nitơ, photphovà các hợp chất của chúngBài 1: Hãy cho biết số oxi hóa của và trong các phân tử và ion sau đây NH3 NH4 +,NO2 -, NO3 -, NH4 HCO3 P2 O3 PBr5 PO4 3-, KH2 PO4 Zn3 (PO4 )2 .Trả lời: Bài 2. Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua:A. Mg3 (PO4 )2 B. Mg(PO3 )2C. Mg3 P2 D. Mg2 P2 O7Trả lời: Magie photphua: Mg3P2 => Đáp án đúng là CBài 3. a) Lập các phương trình hóa học sau đâyNH3 Cl2 (dư) Na. (1)NH3 (dư) Cl2 NH4 CI …(2)NH3 CH3 COOH …(3)(NH4 )3 PO4 H3 PO4 …(4)Zn(NO3 )2 (5)b) Lập các phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữacác chất sau đây trong dung dịch:K3 PO4 và Ba(NO )2 (1)Na3 PO4 và CaCl2 (2)Ca(H2 PO4 )2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ 1:1 (3)(NH4 )3 PO4 Ba(OH)2 (4)Trả lờia) 2NH3 3Cl2 (dư) N2 6HCl8NH3 (dư) 3Cl2 N2 6NH4 ClNH3 CH3 COOH CH3 COONH4Doc24.vn(NH4 )3 PO4 →t H3 PO4 3NH3Zn(NO3 )2 →t ZnO 2NO2 +1/2O2b) 2K3 PO4 3Ba(NO3 )2 Ba3 (PO4 )2 ↓+...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài tập trang 61, 62 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập tính chất của nitơ, photphovà các hợp chất của chúngBài 1: Hãy cho biết số oxi hóa của và trong các phân tử và ion sau đây NH3 NH4 +,NO2 -, NO3 -, NH4 HCO3 P2 O3 PBr5 PO4 3-, KH2 PO4 Zn3 (PO4 )2 .Trả lời: Bài 2. Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua:A. Mg3 (PO4 )2 B. Mg(PO3 )2C. Mg3 P2 D. Mg2 P2 O7Trả lời: Magie photphua: Mg3P2 => Đáp án đúng là CBài 3. a) Lập các phương trình hóa học sau đâyNH3 Cl2 (dư) Na. (1)NH3 (dư) Cl2 NH4 CI …(2)NH3 CH3 COOH …(3)(NH4 )3 PO4 H3 PO4 …(4)Zn(NO3 )2 (5)b) Lập các phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữacác chất sau đây trong dung dịch:K3 PO4 và Ba(NO )2 (1)Na3 PO4 và CaCl2 (2)Ca(H2 PO4 )2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ 1:1 (3)(NH4 )3 PO4 Ba(OH)2 (4)Trả lờia) 2NH3 3Cl2 (dư) N2 6HCl8NH3 (dư) 3Cl2 N2 6NH4 ClNH3 CH3 COOH CH3 COONH4Doc24.vn(NH4 )3 PO4 →t H3 PO4 3NH3Zn(NO3 )2 →t ZnO 2NO2 +1/2O2b) 2K3 PO4 3Ba(NO3 )2 Ba3 (PO4 )2 ↓+ 6KNO32Na3 PO4 3CaCl2 Ca3 (PO4 )2 6NaClCa(H2 PO4 )2 Ca(OH)2 2CaHPO4 2H2 O2(NH4 )3 PO4 3Ba(OH)2 a3 (PO4 )2 6NH3 6H2 OBài 4. Từ hiđro, clo, nitơ và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học (cóghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.Trả lời: Ta có các phương trình như sau:H2 Cl2 2HClN2 3H2 xt,t 0,p 2NH3NH3 HCl NH4 ClBài 5. Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây: Trả lời Ta có các phương trình sau:a) (1)NH3 HNO3 NH4 NO3 (2)NH4 NO3 KOH KNO3 NH3 H2 (3)N2 O2 3000 0C 2NO (4)2NO O2 2NO2 (5)4NO2 O2 2H2 4HNO3 (6)Cu 4HNO3 (đặc) Cu(NO3 )2 2NO2 2H2 (7)Doc24.vnNH3 HNO3 NH4 NO3b) 2Ca 2P Ca3 P2Ca3 P2 6HCl 3CaCl2 2PH32PH3 4O2 P2 O5 3H2 OBài 6. Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trongđó số oxi hóa của photpho.Trả lời: Tăng: 4P 5O2 2P2 O5Giảm: 2P 3Ca Ca3 P2Bài 7. Khi cho 3,00 hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng,sinh ra 4,48 lít khí duy nhất NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loạitrong hỗn hợp.Trả lời:Cu 4HNO3 Cu(NO3 )2 2NO2 2H2 Oa 2aAl 6HNO3 Al(NO3 )3 3NO2 3H2 Ob 3b Bài 8. Cho 6,00 P2 O5 vào 25,0 ml dung dịch H3 PO4 6,00% (D 1,03 g/ml). Tính nồngđộ phần trăm H3 PO4 trong dung dịch tạo thành.Trả lời:mdd 25.1,03 25,75 mH3PO4⇒ 25,75.6 /100 1,545 gP2 O5 3H2 2H3 PO4142g ——— 2.98gDoc24.vn6g ——— 8,28g Bài 9. Cần bón bao nhiêu kg phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4 NO3 cho 10,0 hectakhoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.Trả lời:1 hecta cần 600 kg nitơCứ 80g NH4 NO3 cung cấp 28g nitơ1714,28kg <———————– 600 kg nitơTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến