loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Hóa lớp 8: Phương trình hóa học

Chia sẻ: nguyenkhanhlinh | Ngày: 2016-09-29 20:43:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 8   

611
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 57, 58 SGK Hóa lớp 8: Phương trình hóa học

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Hóa lớp 8: Phương trình hóa học

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Hóa lớp 8: Phương trình hóa họcLoading...

Tóm tắt nội dung

Doc24.vnGiải bài tập trang 57, 58 SGK Hóa lớp 8: Phương trình hóa họcA. Tóm tắt lý thuyết cần nhớ về Phương trình hóa học1. Định nghĩa: phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóahọc2. Ba bước lập phương trình hóa học:– Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất tham gia sản phẩm.– Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức.– Viết thành phương trình hóa học.3. nghĩa phương trình hóa học: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, sốphân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.B. Giải bài tập SGK Hóa lớp trang 57,58Bài 1. (SGK Hóa lớp trang 57)a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng điểm nào?c) Nêu nghĩa của phương trình hóa học?Hướng dẫn giải bài 1:a) Phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm côngthức hóa học của chất tham gia phản ứng và sản...

Nội dung tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 57, 58 SGK Hóa lớp 8: Phương trình hóa họcA. Tóm tắt lý thuyết cần nhớ về Phương trình hóa học1. Định nghĩa: phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóahọc2. Ba bước lập phương trình hóa học:– Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất tham gia sản phẩm.– Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức.– Viết thành phương trình hóa học.3. nghĩa phương trình hóa học: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, sốphân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.B. Giải bài tập SGK Hóa lớp trang 57,58Bài 1. (SGK Hóa lớp trang 57)a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng điểm nào?c) Nêu nghĩa của phương trình hóa học?Hướng dẫn giải bài 1:a) Phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm côngthức hóa học của chất tham gia phản ứng và sản phẩm.b) Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa có hệ số thích hợp, tức là chưacân bằng số nguyên tử. tuy nhiên cũng có một số sơ đồ phản ứng cũng chính là phươngtrình hóa họcVí dụ: Mg Cl2 => MgCl2c) nghĩa: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chấtcũng như tưng cặp chất trong phản ứng.Bài 2. (SGK Hóa lớp trang 57)Cho sơ đồ của các phản ứng sau:a) Na O2 => Na2 O.b) P2 O5 H2 => H3 PO4 .Doc24.vnLập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phảnứng.Hướng dẫn giải bài 2:a) Phương trình hóa học: 4Na O2 => 2Na2 O.Tỉ lệ: Số nguyên tử Na: số phân tử O2 số phân tử Na2 2.b) Phương trình hóa học: P2 O5 3H2 => 2H3 PO4.Tỉ lệ: Số phân tử P2 O5 số phân tử H2 số phân tử H3 PO4 2.Bài 3. (SGK Hóa lớp trang 58)Yêu cầu như bài 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:a) HgO -> Hg O2b) Fe(OH)3 Fe2 O3 H2 OHướng dẫn giải bài 3:a) Phương trình hóa học: 2HgO ->2 Hg O2Tỉ lệ: Số phân tử HgO số nguyên tử Hg số phân tử O2 1b) Phương trình hóa học: 2Fe(OH)3 Fe2 O3 3H2 OTỉ lệ: Số phân tử Fe(OH)3 số phân tử Fe2O3 số phân tử H2 3Bài 4. (SGK Hóa lớp trang 58)Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2 CO3 CaCl2 -> CaCO3 NaCla) Hãy viết thành phương trình hóa họcb) Cho biết tỉ lệ số phân tử của cặp chất trong phản ứng (tùy chon)Hướng dẫn giải bài 4:a) Phương trình hóa học: Na2 CO3 CaCl2 -> CaCO3 2NaClb) Ta có: phân tử natri cacbonat và phân tử canxi clorua tạo ra phân tử canxicacbonat và phân tử natri clorua.Tỉ lệ: Natri cacbonat canxi clorua 1Canxi cacbonat natri clorua 2Canxi clorua natri clorua 2Doc24.vnNatri cacbonat canxi cacbonat 1Bài 5. (SGK Hóa lớp trang 58)Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2 SO4 tạo ra khí hidro H2 và chấtmagie sunfat MgSO4a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phảnứng.Hướng dẫn giải bài 5:a) Phương trình hóa học phản ứng:Mg H2 SO4 -> H2 MgSO4b) Phân tử magie phân tử axit sulfuric 1Phân tử magie phân tử hidro 1Phân tử magie phân tử magie sunfat 1Bài 6. (SGK Hóa lớp trang 58)Biết rằng photpho đỏ tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2 O5a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.Hướng dẫn giải bài 6:a) Phương trình hóa học của phản ứng:4P 5O2 -> P2 O5b) Tỉ lệSố phân tử số phân tử O2 số phân tử P2 O5 2Bài 7. (SGK Hóa lớp trang 58)Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong cácphương trình hóa học sau ?a) ?Cu -> 2CuOb) Zn ?HCl -> ZnCl2 H2c) CaO ?HNO3 -> Ca(NO3 )2 ?Doc24.vnHướng dẫn giải bài 7:a) 2Cu O2 -> 2CuOb) Zn 2HCl -> ZnCl2 H2c) CaO 2HNO3 -> Ca(NO3 )2 H2 OTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến