loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp ở thực vật

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-10-03 14:59:21 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập sinh học lớp 11   

585
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp ở thực vật

Giải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp ở thực vật

Giải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp ở thực vậtLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp thực vậtI. Tóm tắt kiến thức: Hô hấp thực vật1. Khái quát về hô hấpa. Định nghĩa: Hô hấp thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống,trong đó các phân tử carbonhidrat bị phân giải thành CO2 và nước, đồng thời giải phóngnăng lượng, một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP.b Phương trình tổng quátC6 H12 O6 6O2 ----> 6CO2 6H2 năng lượng (nhiệt ATP)c Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật- Năng lượng được thải ra dạng nhiệt cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạtđộng sống của cơ thể.- Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để:vận chuyển vật chất trong cây, sinhtrưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào …2. Con đường hô hấp thực vậta Phân giải kị khí (đường phân và lên men): Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, hay cây trong điều kiện thiếu oxi.- Diễn ra tế bào chất gồm quá trình:+ Đường phân là quá trình phân giải glucozơ axit piruvic và ATP.+ Lên men là...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp thực vậtI. Tóm tắt kiến thức: Hô hấp thực vật1. Khái quát về hô hấpa. Định nghĩa: Hô hấp thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống,trong đó các phân tử carbonhidrat bị phân giải thành CO2 và nước, đồng thời giải phóngnăng lượng, một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP.b Phương trình tổng quátC6 H12 O6 6O2 ----> 6CO2 6H2 năng lượng (nhiệt ATP)c Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật- Năng lượng được thải ra dạng nhiệt cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạtđộng sống của cơ thể.- Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để:vận chuyển vật chất trong cây, sinhtrưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào …2. Con đường hô hấp thực vậta Phân giải kị khí (đường phân và lên men): Xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, hay cây trong điều kiện thiếu oxi.- Diễn ra tế bào chất gồm quá trình:+ Đường phân là quá trình phân giải glucozơ axit piruvic và ATP.+ Lên men là axit piruvic lên men tạo thành rượu êtilic và CO2 hoặc tạo thành axit lactic.b Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí):- Xảy ra mạnh trong các mô, cơ quan đang hoạt động sinh lí mạnh như: ạt đang nẩymầm, hoa đang nở …- Hô hấp hiếu khí diễn ra trong chất nền của ti thể gồm quá trình:+ Chu trình Crep: hi có oxi, axit piruvic từ tế bào chất vào ti thể và axit piruvic chuyểnhoá theo chu trình Crep và bị oxi hoá hoàn toàn.+ Chuỗi truyền electron: hidro tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyểnđến chuỗi truyền electron đến oxi nước và tích luỹ được 36 ATP.- Từ phân tử glucozơ qua phân giải hiếu khí giải phóng ra 38 ATP và nhiệt lượng.3. Hô hấp ánh sángDoc24.vn- Là quá trình hấp thụ oxi và giải phóng CO2 ngoài sáng, xảy ra đồng thời với quang hợp.- Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp.4. Quan hệ giữa hô hấp và quang hợpa Quan hệ giữa hô hấp và quang hợp: quá trình phụ thuộc lẫn nhau:- Sản phẩm của quang hợp (C6 H12 O6 O2 là nguyên liệu của hô hấp và chất oxi hoá tronghô hấp.- Sản phẩm của hô hấp (CO2 H2 O) là nguyên liệu để tổng hợp nên C6 H12 O6 và giảiphóng oxi trong quang hợp.b Quan hệ giữa hô hấp và môi trường:- Nước Cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp+ Đối với các cơ quan trạng thái ngủ (hạt), tăng lượng nước thì hô hấp tăng.+ Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong cơ thể.- Nhiệt độ Khi nhiệt độ tăng thì cường độ hô hấp tăng đến giới hạn chịu đựng của cây.+ Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân theo định luật Van –Hop: Q10 (tăngnhiệt độ thêm 10 0C thì tốc độ phản ứng tăng lên gấp lần)+ Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp khoảng 30 35 0C.- Nồng độ O2: Trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp bị ảnh hưởng, khi giảmxuống 5% thì cây chuyển sang phân giải kị khí bất lợi cho cây trồng.- Nồng độ CO2 Trong môi trường cao hơn 40% làm hô hấp bị ức chế. CO2 là sản phẩmcuối cùng của hô hấp hiếu khí và lên men etilic. II. Giải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11 Câu 1. Trình bày khái niệm, phương trình tổng quát và nêu vai trò của hô hấp thựcvật?Trả lời: Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hâp (glucôzơ,„) đến O2 H2 và tíchlũy lại năng lượng dạng dễ sử dụng ATP.Phương trình tổng quátC6 H12 O6 6O2 ----> 6CO2 6H2 năng lượng (nhiệt ATP)Doc24.vnCâu 2. Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?Trả lời:- Hô hấp kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền Electron hô hấp:+ Chu trình Crep: Khi có oxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đó axit piruvicchuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hóa hoàn toàn, giải phóng ra phân tử CO2 .+ Chuỗi truyền electron: Hidro tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyểnđến chuỗi chuyền electron. được truyền qua chuỗi chuyền đến oxi để tạo ra nước vàtích lũy được 36 ATP.- Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men:- Kết quả của đường phân hình thành nên phân tử axit piruvic từ một phân từ glucozo.nếu có oxi, axit piruvic được tiếp tục phân giải hiếu khí (hô hấp ti thể) đến CO2 và nước.Nếu không có oxi, axit piruvic chuyền hóa theo con đường hô hấp kị khí (lên men) tao rarượu etylic và CO2 hoặc axit lactic. Trong hô hấp kị khí phân tử glucozo chỉ tích lũyđược 2ATP.- Hô hấp hiếu khí tích lũy đươc nhiều năng lượng hoăn (gấp 19 lần) so với hô hấp kị khí(từ một phân tử glucozo sử dụng trong hô hấp).Câu 3: Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men thực vật? Cho ví dụ? rả lời thực vật, phân giải kị khí xảy ra điều kiện thiếu oxi. Phân giải kị khí gồmđường phân và lên men. Ví dụ hân giải kị khí xảy ra khi rễ cây bị ngập úng hoặc trong hạt khi ngâm vào nước.Câu Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp cây xanh ?T rả lời Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hô hấp của thực vật- Nước: Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp. Đối với các cơ quan đang trong trạng thái ngủ, tăng lượng nước trong các hạt khô từ 12%đến 18% làm cho hô hấp tăng gấp lần. Tiếp tục tăng lên 3% thì cường độ hô hấp tăng100 lần. Muốn hạt nảy mầm phải đủ độ ẩm.- Nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng đến giới hạn mà hoạt động sống củatế bào vẫn diễn ra bình thường.- Oxi: Oxi là nguyên liệu của hô hấp. Nếu thiếu oxi hiệu quả của hô hấp sẽ giảm nhiều.Doc24.vn- Hàm lượng CO2 Là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như lên men etylic.Nồng độ CO2 cao hơn 40% làm ức chế quá trình hô hấp.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến