loading
back to top

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Vật lý lớp 7: Dòng điện - nguồn điện

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2017-01-11 11:15:13 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập vật lý lớp 7   

490
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 53, 54 SGK Vật lý lớp 7: Dòng điện - nguồn điện

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Vật lý lớp 7: Dòng điện - nguồn điện

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Vật lý lớp 7: Dòng điện - nguồn điện
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGi bài trang 53, 54 SGK lý 7: Dòng đi ngu đi nệ ệI. Tóm ki th dòng đi ngu đi nắ ệ­ Dòng đi là dòng các đi tích ch chuy có ng.ệ ướ­ ngu đi đu có hai c. Dòng đi ch trong ch đi kín bao cácỗ ồthi đi đc li hai ngu đi ng dây đi n.ế ượ ệII. Gi bài trang 53, 54 SGK lý 7ả ớC âu Hãy tìm hi ng gi dòng đi và dòng c. ươ ướa) Đi chi hình 19.1a 19.1b, hãy đi thích vào ch tr ng câu sau:ố ủĐi tích nh phim nh ng nh trong bình ươ ưb) Đi chi hình 19.1c hình 19.1d, hãy đi thích vào ch tr ng câuố ủsau: Đi tích ch chuy nh phim nh qua bóng đèn đn tay ta ng nhệ ươ ưn c… bình xu ng bình B. ướ ốBài gi i:ảa) Đi tích nh phim nh ng nh ươ cướ trong bình. b) Đi tích ch chuy nh phim nh qua bóng đèn đn tay ta ng nhệ ươ ưn ướ ch bình sang bình B.ừ Doc24.vnDoc24.vnC âu Khi ng ng ch y, ta ph thêm vào bình ch quaướ ướ ướ ảng xu ng bình B. Đèn bút th đi ng ng sáng, làm th nào đèn này sáng?ố ạBài gi i:ả Mu đèn sáng này sáng thì ta xát làm nhi đi nh phimố ảnh ch bút th đi vào nh tôn đã đc áp sát trên nh phim nh...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGi bài trang 53, 54 SGK lý 7: Dòng đi ngu đi nệ ệI. Tóm ki th dòng đi ngu đi nắ ệ­ Dòng đi là dòng các đi tích ch chuy có ng.ệ ướ­ ngu đi đu có hai c. Dòng đi ch trong ch đi kín bao cácỗ ồthi đi đc li hai ngu đi ng dây đi n.ế ượ ệII. Gi bài trang 53, 54 SGK lý 7ả ớC âu Hãy tìm hi ng gi dòng đi và dòng c. ươ ướa) Đi chi hình 19.1a 19.1b, hãy đi thích vào ch tr ng câu sau:ố ủĐi tích nh phim nh ng nh trong bình ươ ưb) Đi chi hình 19.1c hình 19.1d, hãy đi thích vào ch tr ng câuố ủsau: Đi tích ch chuy nh phim nh qua bóng đèn đn tay ta ng nhệ ươ ưn c… bình xu ng bình B. ướ ốBài gi i:ảa) Đi tích nh phim nh ng nh ươ cướ trong bình. b) Đi tích ch chuy nh phim nh qua bóng đèn đn tay ta ng nhệ ươ ưn ướ ch bình sang bình B.ừ Doc24.vnDoc24.vnC âu Khi ng ng ch y, ta ph thêm vào bình ch quaướ ướ ướ ảng xu ng bình B. Đèn bút th đi ng ng sáng, làm th nào đèn này sáng?ố ạBài gi i:ả Mu đèn sáng này sáng thì ta xát làm nhi đi nh phimố ảnh ch bút th đi vào nh tôn đã đc áp sát trên nh phim nh a.ự ượ ựNh xét:ậ Bóng đèn bút th đi sáng khi các đi tích ch chuy qua nó.ử ểC âu 3. Hãy tên các ngu đi có trong hình 19.2 và vài ngu đi khác màể ệem bi t.ếHãy quan sát hình 19.2 ho nh ng chi pin th và ch ra đâu là ng, đâu làặ ươc âm ngu đi này.ự ệBài gi i:ả­ Các ngu đi có trong hình 19.2 SGK: in ti u, pin tròn, pin vuông pin ng cúc áo,ể ạc quyắ­ Các ngu đi khác: Đinamô xe đp, pin tr i, máy phát đi n, đi trong nhà.ồ ệ­ Ch ra ng và âm:ỉ ươ ự+ Pin tròn: âm là đáy ng (v pin), ng là núm nh nhô lên (đu có ghiự ươ ầd +)ấ+ Pin vuông: âm là đu loe ra (có ghi ­), ng là đu khum tròn (có ghiự ươ ầd +)ấ+ Pin ng cúc áo: ng là đáy ng, to (có ghi +), âm là tròn nh ươ ởđáy kia (có ghi ­)ấ+ quy: ai có ng gi ng nhau, ng có ghi (+) âm cóự ươ ựghi (­) thành quy.ấ ắC âu 4. Cho các và sau đây: đèn đi n, qu đi n, đi tích, dòng đi n. Hãyừ ệvi câu, câu có ng hai trong các đã cho.ế ừBài gi i:ả­ Dòng đi là dòng các đi tích ch chuy có ng.ệ ướ­ Đèn đi sáng khi có dòng đi ch qua.ệ ạDoc24.vnDoc24.vn­ Qu đi ho đng khi có dòng đi ch qua.ạ ạ­ Đèn đi sáng cho bi có dòng đi ch qua nó.ệ ạ­ Các đi tích ch chuy có ng thành dòng đi n.ệ ướ ệC âu 5. Hãy tên năm ng hay thi đi ng ngu đi là pin.ể ệBài gi i:ả Có th tên các ng và thi đi ng ngu đi là pin sau:ể ệĐèn pin, đài, máy tính túi, máy nh, đng đi tô đi khi xa, đi uỏ ềkhi xa ti vi, đi tho di đng máy ghi âm, máy tính xách tay.ể ộC âu 6. nhi xe đp có ph là ngu đi là đinamô ra dòng đi nỞ ệđ th sáng đèn. Hãy cho bi làm th nào ngu đi này ho đng th sángể ắđèn.Bài gi i:ả ngu đi này ho đng th sáng đèn, vào núm xoayể ểc nó tì sát vào vành xe đp, đp cho bánh xe đp quay. Đng th dây đinamôủ ừt đèn không có ch .ớ ởDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến