loading
back to top

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Chia sẻ: nguyenkhanhlinh | Ngày: 2016-10-04 11:02:37 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 4   

3574
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Tóm tắt nội dung

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biếttổng và hiệu của hai số đó Hướng dẫn giải bài TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 47)ÔN LẠI LÝ THUYẾT:Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta có:Muốn tìm số bé: Số bé (Tổng Hiệu) 2Muốn tìm số lớn: Số lớn (Tổng Hiệu) 2BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 47/SGK Toán 4)Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi?Đáp án:Tuổi của con là:(58 38) 10 (tuổi)Tuổi của bố là:58 10 48 (tuổi)Đáp số: 10 tuổi và 48 tuổiBÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 47/SGK Toán 4)Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?Đáp án:Lớp đó có số học sinh trai là:(28 4) 16 (em)Lớp đó có số học sinh gái là:16 12 (em)Doc24.vnĐáp số: 16 em và 12 emBÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 47/SGK Toán 4)Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A...

Nội dung tài liệu

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biếttổng và hiệu của hai số đó Hướng dẫn giải bài TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 47)ÔN LẠI LÝ THUYẾT:Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta có:Muốn tìm số bé: Số bé (Tổng Hiệu) 2Muốn tìm số lớn: Số lớn (Tổng Hiệu) 2BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 47/SGK Toán 4)Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi?Đáp án:Tuổi của con là:(58 38) 10 (tuổi)Tuổi của bố là:58 10 48 (tuổi)Đáp số: 10 tuổi và 48 tuổiBÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 47/SGK Toán 4)Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?Đáp án:Lớp đó có số học sinh trai là:(28 4) 16 (em)Lớp đó có số học sinh gái là:16 12 (em)Doc24.vnĐáp số: 16 em và 12 emBÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 47/SGK Toán 4)Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?Đáp án:Lớp 4A trồng được số cây là:(600 50) 275 (cây)Lớp 4B trồng được số cây là:275 50 325 (cây)Đáp số: 275 cây và 325 cây BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 47/SGK Toán 4)Tính nhẩm: Tổng hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.Đáp án:Các em có thể nhẩm như sau:Cách 1: Số lớn là và số bé là vì và 8Cách 2: Hai lần số bé: 0. Vậy số bé là và số lớn là 8Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 48)BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 48/SGK Toán 4)Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:a) 24 và 6b) 60 và 12c) 325 và 99Đáp án:Doc24.vna) Số lớn là: (24 6) 15Số bé là: 15 9b) Số lớn là: (60 12) 36Số bé là: 36 12 24c) Số lớn là: (325 99) 212Số bé là: 212 99 113BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 48/SGK Toán 4)Tính tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?Đáp án:Tuổi em là:(36 8) 14 (tuổi)Tuổi chị là:8 14 22 (tuổi)BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 48/SGK Toán 4)Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?Đáp án:Thư viện cho mượn số sách giáo khoa là:(65 17) 41 (quyển)Thư viện cho mượn số sách tham khảo là:41 17 24 (quyển)BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 48/SGK Toán 4)Doc24.vnHai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?Đáp án:Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:(1200 120) =540 (sản phẩm)Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:540 120 660 (sản phẩm)BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số trang 48/SGK Toán 4)Thu hoạch từ hai thử ruộng được tấn tạ thóc. Thu hoạch thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai tạ thóc. Hỏi thu hoạch mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?Đáp án:Đổi tấn tạ 52 tạSố thóc thu hoạch thửa thứ nhất là:(52 8) 30 (tạ)Đổi: 30 tạ 000kgSố thóc thu hoạch thửa thứ hai là:30 22 (tạ)Đổi: 22 tạ 2200kgDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến