loading
back to top

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Hóa học lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

Chia sẻ: vndoccom | Ngày: 2016-10-14 08:03:16 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 10   

1084
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 47, 48 SGK Hóa học lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Hóa học lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Hóa học lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa họcLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 47, 48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuầnhoàn tính chất của các nguyên tố hóa họcA. Lý thuyết về Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, Định luậttuần hoàn.1. Định luật tuần hoàn các nguyên tố.Tính chất của các nguyên tử cũng như thành phần tính chất các đơn chất và hợp chấttạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhânnguyên tử.2. Những tính chất biến đổi trong một chu kì (theo chiều tăng của điện tích hạt nhân)trong một nhóm (theo chiều từ trên xuống dưới) được lặp lại các chu kì khác, nhómkhác theo cùng quy luật đó là:– Sự biến đổi về hóa trị các nguyên tố.Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất với oxi tăng lần lượt từ →VII, còn hóa trị với hiđro của các phi kim giảm từ IV đến I.– Sự biến đổi tính axit bazơ của oxit và hiđroxit.+ Trong một chu kì: theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit vàhiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 47, 48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuầnhoàn tính chất của các nguyên tố hóa họcA. Lý thuyết về Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, Định luậttuần hoàn.1. Định luật tuần hoàn các nguyên tố.Tính chất của các nguyên tử cũng như thành phần tính chất các đơn chất và hợp chấttạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhânnguyên tử.2. Những tính chất biến đổi trong một chu kì (theo chiều tăng của điện tích hạt nhân)trong một nhóm (theo chiều từ trên xuống dưới) được lặp lại các chu kì khác, nhómkhác theo cùng quy luật đó là:– Sự biến đổi về hóa trị các nguyên tố.Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất với oxi tăng lần lượt từ →VII, còn hóa trị với hiđro của các phi kim giảm từ IV đến I.– Sự biến đổi tính axit bazơ của oxit và hiđroxit.+ Trong một chu kì: theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit vàhiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit của chúng tăng dần.+ Trong một nhóm A, theo chiều tăng của diện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit vàhiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thới tính axit của chúng giảm dần.– Có thể tóm tắt sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong cùng một chukì, một nhóm (chủ yếu là các nguyên tố nhóm A).B. Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 10 trang 47, 48.Bài 1. (SGK Hóa 10 trang 47)1. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tốA. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.C. giảm theo chiều tăng của tính phi kim.D. và đều đúng.Chọn đáp án đúng nhất.Doc24.vnGiải bài 1:D đúng.Bài 2. (SGK Hóa 10 trang 47)Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.C. giảm theo chiều giảm của tính kim loại.D. và đều đúng.Chọn đáp án đúng nhất.Giải bài 2:D đúng.Bài 3. (SGK Hóa 10 trang 47)Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?a) Hóa trị cao nhất với oxi. d) Số lớp electron.b) Nguyên tử khối. e) Số electron trong nguyên tử.c) Số electron lớp ngoài cùng.Giải bài 3:Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn.a) Hóa trị cao nhất với oxi. c) Số electron lớp ngoài cùng.Bài 4. (SGK Hóa 10 trang 47)Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sangphải) như sau:A. I, Br, Cl, F. C. I, Br, F, Cl.B. F, Cl, Br, I. D. Br, I, Cl, F.Chọn đáp án đúng.Giải bài 4:Doc24.vnA đúng.Bài 5. (SGK Hóa 10 trang 48)Các nguyên tố của chu kì được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ tráisang phải) như sau:A. F, O, N, C, B, Be, Li.B. Li, B, Be, N, C, F, O.C. Be, Li, C, B, O, N, F.D. N, O, F, Li, Be, B, C.Chọn đáp án đúngGiải bài 5:A đúng.Bài 6. (SGK Hóa 10 trang 48)Oxit cao nhất của nguyên tố ứng với công thức RO2 Nguyên tố đó làA. Magie. B. Nitơ. C. Cacbon. D. Photpho.Chọn đáp án đúng.Giải bài 6:C đúng.Bài 7. (SGK Hóa 10 trang 48)Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thìA. phi kim mạnh nhất là iot.B. kim loại mạnh nhất là liti.C. phi kim mạnh nhất là flo.D. kim loại yếu nhất là xesi.Chọn đáp án đúng.Giải bài 7:C đúng.Doc24.vnBài 8. (SGK Hóa 10 trang 48)Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z 12). Để đạt được cấu hình electron củanguyên tử khí hiểm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhườngbao nhiêu electron Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?Giải bài 8:Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z 12): 1s 22s 22p 63s 2. Để đạt cấu hình electron củakhí hiếm gần nhất (Ne) trong ảng tuần hoàn nguyên tử Mg nhường electron để đạtđược 8e lớp ngoài cùng. Mg có tính kim loại.Mg 2e Mg 2+Bài 9. (SGK Hóa 10 trang 48)Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z 16). Để đạt được cấu hình electroncủa nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận haynhường bao nhiêu electron Lưu huỳnh thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?Giải bài 9:Cấu hình electron của nguyên tử (Z 16): 1s 22s 22p 63s 23p 4.Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ar) trong bảng tuần hoàn nguyên tửS nhận electron để đạt 8e lớp ngoài cùng. có tính phi kim.S 2e 2- Bài 10. (SGK Hóa 10 trang 48)Độ âm điện của một nguyên tử là gì Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong cácnhóm biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ?Giải bài 10:Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyêntố đó trong phân tử (những electron bị hút là những electron nằm trong liên kết giữa cácnguyên tử trong phân tử).Doc24.vnĐộ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong các nhóm giảm dần theo chiều tăng củađiện tích hạt nhân.Thí dụ: IA3 Li11 Na19 K37 Pb35 CoĐộ âm điện: 0,9 0,8 0,8 0,7Bài 11. (SGK Hóa 10 trang 48)Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất Tại sao ?Giải bài 11:Nguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì:– Flo là phi kim mạnh nhất .– Trong bảng tuần hoàn các nguyên tử của các nguyên tố nhóm VIIA có độ âm điện lớnnhất so với các nguyên tử các nguyên tố trong cùng chu kì. Trong một nhóm độ âm điệncủa nguyên tử của nguyên tố đứng đầu là lớn nhất.Bài 12. (SGK Hóa 10 trang 48)Cho hai dãy chất sau:Li2 BeO B2 O3 CO2 N2 O5CH4 NH3 H2 HFXác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và với hiđro.Giải bài 12:Trong hai dãy chất sau: Li2 BeO B2 O3 CO2 N2 O5CH4 NH3 H2 HF.– Hóa trị cao nhất với oxi tăng dần từ V– Hóa trị với hiđro giảm dần tử IV I.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến