loading
back to top

Giải bài tập trang 41 SGK Hóa học lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Chia sẻ: vndoccom | Ngày: 2016-10-14 08:04:47 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 10   

390
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 41 SGK Hóa học lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giải bài tập trang 41 SGK Hóa học lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giải bài tập trang 41 SGK Hóa học lớp 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài 1, 2, 3,4, 5, 6, trang 41 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn hình electronnguyên tử của các nguyên tố hóa họcA. Lý thuyết cần nhớ về biến đổi tuần hoàn hình electron nguyên tử của cácnguyên tố hóa học.– Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm lớp ngoài cùngđược lặp lại như chu kì trước. Ta gọi đó là sự biến đổi tuần hoàn.– Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tốchính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố.– Sự giống nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là nguyên nhân củasự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A.B. Giải bài tập SGK Hóa lớp 10 chương trang 41.Bài 1. (SGK trang 41 Hóa lớp 10)Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyêntử của các nguyên tố nhóm cóA. số electron như nhauB. số lớp electron như nhauC. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.D. cùng số electron hay p.Chọn...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài 1, 2, 3,4, 5, 6, trang 41 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn hình electronnguyên tử của các nguyên tố hóa họcA. Lý thuyết cần nhớ về biến đổi tuần hoàn hình electron nguyên tử của cácnguyên tố hóa học.– Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm lớp ngoài cùngđược lặp lại như chu kì trước. Ta gọi đó là sự biến đổi tuần hoàn.– Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tốchính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố.– Sự giống nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là nguyên nhân củasự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A.B. Giải bài tập SGK Hóa lớp 10 chương trang 41.Bài 1. (SGK trang 41 Hóa lớp 10)Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyêntử của các nguyên tố nhóm cóA. số electron như nhauB. số lớp electron như nhauC. số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.D. cùng số electron hay p.Chọn đáp án đúng.Đáp án bài 1:Chọn câu C: số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.Bài 2. (SGK trang 41 Hóa lớp 10)Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chukì trước là do:A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố chu kì sau so với chu kì trước.B. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tố chu kì sau so với chu kì trước.C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chu kì sauso với chu kì trước (ở ba chu kì đầu).Doc24.vnD. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố chu kì sau so với chu kì trước.Chọn đáp án đúng.Đáp án bài 2:C đúngSự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chu kì sau sovới chu kì trước vì có sự biến đổi electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tốchu kì sau giống như chu kì trước khi điện tích hạt nhân tăng dần.Bài 3. (SGK trang 41 Hóa lớp 10)Những nguyên tố thuộc nhóm nào là các nguyên tố s, nguyên tố p? Số electron thuộclớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố và khác nhau thế nào?Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:– Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Các nguyên tốđó được gọi là nguyên tố s.– Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA làcác electron và p. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố p.– Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố là và 2. Sốelectron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố là 3, 4, 5, 6, 7, 8.Bài 4. (SGK trang 41 Hóa lớp 10)Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì Cấu hình electron nguyên tử của các nguyêntố đó có đặc điểm chung gì ?Đáp án và hướng dẫn iải bài 4:Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì. Trừ chu kì 1, hiđro không phải là kimloại kiềm. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có electron lớpngoài cùng.Bài 5. (SGK trang 41 Hóa lớp 10)Doc24.vnNhững nguyên tố nào đứng cuối các chu kì Cấu hình electron của nguyên tử của cácnguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?Đáp án và hướng dẫn iải bài 5:Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối chu kì. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyêntố khí hiếm có electron lớp ngoài cùng (riêng He có 2e).Bài 6. (SGK trang 41 Hóa lớp 10)Một nguyên tố chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron lớp electron ngoài cùng ?b) Các electron ngoài cùng nằm lớp electron thứ mầy ?c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên.Đáp án và hướng dẫn iải bài 6:a) Nguyên tử của nguyên tố có electron lớp ngoài cùng.b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm lớp thứ ba.c) Cấu hình electron của nguyên tố: 1s 22s 22p 63s 23p 4.Bài 7. (SGK trang 41 Hóa lớp 10)Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:1s 22s 22p 41s 22s 22p 31s 22s 22p 63s 23p 11s 22s 22p 63s 23p 5a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóahọc.Đáp án và hướng dẫn iải bài 7:a) 1s 22s 22p 4: Số electron hóa trị là 6.1s 22s 22p 3: Số electron hòa trị là 5.1s 22s 22p 63s 23p 1: Số electron hòa trị là 3.1s 22s 22p 63s 23p 5: Số electron hòa trị là 7.b) 1s 22s 22p 4: Nguyên tố thuộc chu kì nhóm VIA.Doc24.vn1s 22s 22p 3: Nguyên tố thuộc chu kì nhóm VA.1s 22s 22p 63s 23p 1: Nguyên tố thuộc chu kì nhóm IIIA.1s 22s 22p 63s 23p 5: Nguyên tố thuộc chu kì nhóm VIIA.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến