loading
back to top

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Chia sẻ: nguyenkhanhlinh | Ngày: 2016-10-04 10:21:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 8   

544
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp 8 tập 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếpLoading...

Tóm tắt nội dung
Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp tập 1: Chia đa thức một biếnđã sắp xếpA. Tóm tắt kiến thức chia đa thức một biến đã sắp xếp1. Phương pháp:Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức và củamột biến, tồn tại duy nhất hai đa thức và sao cho:A R, với hoặc bậc bé hơn bậc của 1– Nếu 0, ta được phép chia hết.– Nếu 0, ta được phép chia có dư.B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 31, 32 Toán Đại số tập 1: Bài (trang 31 SGK Toán tập 1)Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:a) (x 7x 2) (x 3);b) (2x 3x 3x 6x) (x 2).Đáp án và hướng dẫn giải bài:a) (x 7x x2) (x 3)Sắp xếp lại: (x 7x (x 3)b) (2x 3x 3x 6x) (x 2) Sắp xếp lại: (2x 3x 3x 6x 2) (x 2)Doc24.vnBài (trang 31 SGK Toán tập 1)Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:a) (x 2xy 2) (x y);b) (125x 1) (5x 1);c) (x 2xy 2) (y x).Đáp án và hướng dẫn giải bài:a) (x 2xy 2) (x y) (x y) (x y) y.b) (125x 1) (5x 1) [(5x) 1] (5x 1)= (5x) 5x 25x 5x 1.c) (x 2xy 2) (y x) (x y)...
Nội dung tài liệu
Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán lớp tập 1: Chia đa thức một biếnđã sắp xếpA. Tóm tắt kiến thức chia đa thức một biến đã sắp xếp1. Phương pháp:Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức và củamột biến, tồn tại duy nhất hai đa thức và sao cho:A R, với hoặc bậc bé hơn bậc của 1– Nếu 0, ta được phép chia hết.– Nếu 0, ta được phép chia có dư.B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 31, 32 Toán Đại số tập 1: Bài (trang 31 SGK Toán tập 1)Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:a) (x 7x 2) (x 3);b) (2x 3x 3x 6x) (x 2).Đáp án và hướng dẫn giải bài:a) (x 7x x2) (x 3)Sắp xếp lại: (x 7x (x 3)b) (2x 3x 3x 6x) (x 2) Sắp xếp lại: (2x 3x 3x 6x 2) (x 2)Doc24.vnBài (trang 31 SGK Toán tập 1)Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:a) (x 2xy 2) (x y);b) (125x 1) (5x 1);c) (x 2xy 2) (y x).Đáp án và hướng dẫn giải bài:a) (x 2xy 2) (x y) (x y) (x y) y.b) (125x 1) (5x 1) [(5x) 1] (5x 1)= (5x) 5x 25x 5x 1.c) (x 2xy 2) (y x) (x y) [-(x y)] (x y) xHoặc (x 2xy 2) (y x) (y 2xy 2) (y x)= (y x) (y x) x.Bài (trang 31 SGK Toán tập 1)Cho hai đa thức 3x4 x3 6x và x2+ 1. Tìm dư trong phép chia cho Brồi viết dưới dạng B.Q R.Đáp án và hướng dẫn giải bài:Vậy 3x 6x (x 2+ 1)(3x 3) 5x 2Doc24.vnLuyện tập:Bài (trang 32 SGK Toán tập 1)Làm tính chia:a) (25x 5x 10x 2) 5x 2;b) (15x 3y 6x 2y 3x 2y 2) 6x 2y.Đáp án và hướng dẫn giải bài:a) (25x 5x 10x 2) 5x (25x 5x (5x 5x (10x 5x 2) 5x3 x2 2b) (15x 3y 6x 2y 3x 2y 2) 6x 2y= (15x 3y 6x 2y) (– 6x 2y 6x 2y) (– 3x 2y 6x 2y)= 15/6xy 3/6y 5/2xy 1/2y 1.Bài (trang 32 SGK Toán tập 1)Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức có chia hết cho đa thức hay không.a) 15x 8x 2B 1/2x 2b) 2x 1B xĐáp án và hướng dẫn giải bài:a) Ta có 15x 8x chia hết cho 1/2x nên đa thức chia hết cho B.Doc24.vnb) chia hết cho B, vì 2x (1 x)2, chia hết cho xBài (trang 32 SGK Toán tập 1)Làm tính chia:(2x 3x 5x 2) (x 1).Đáp án và hướng dẫn giải bài Khi đó :(2x 3x 5x 2) (x 1)(2x 3x 2).Bài (trang 32 SGK Toán tập 1)Tính nhanh:a) (4x 9y2) (2x 3y); b) (27x 1) (3x 1);c) (8x 1) (4x 2x 1); d) (x 3x xy -3y) (x y)Đáp án và hướng dẫn giải bài:a) (4x 9y 2) (2x 3y) [(2x) (3y) 2] (2x 3y) (2x –3y)(2x +3y) (2x –3y) 2x +3y;b) (27x 1) (3x 1) [(3x) 1] (3x 1) (3x 1) [(3x)2 3x 1] (3x 1) 9x 2+ 3x 1c) (8x 1) (4x 2x 1) [(2x) 1] (4x 2x 1)= (2x 1)[(2x) 2x 1] (4x 2x 1)= (2x 1)(4x 2x 1) (4x2 2x 1) 2x 1Doc24.vnd) (x 3x xy -3y) (x y)= [(x xy) (3x 3y)] (x y)= [x(x y) 3(x y)] (x y)= (x y)(x 3) (x y)= 3.Bài (trang 32 SGK Toán tập 1)Tìm số để đa thức 2x3 3x2 chia hết cho đa thức 2Đáp án và hướng dẫn giải bài:Khi đó 2x 3x (x 2) (2x 7x 15) 30 để đa thức 2x 3x2 achia hết cho đa thức (x 2) thì phần dư 30 hay 30.Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến