loading
back to top

Giải bài tập trang 29 SGK Vật lý lớp 11: Điện thế, hiệu điện thế

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-10-26 15:22:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án vật lý lớp 11   

247
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 29 SGK Vật lý lớp 11: Điện thế, hiệu điện thế

Giải bài tập trang 29 SGK Vật lý lớp 11: Điện thế, hiệu điện thế

Giải bài tập trang 29 SGK Vật lý lớp 11: Điện thế, hiệu điện thếLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài tập trang 29 SGK Vật lý lớp 11: Điện thế, hiệu điện thếI. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Điện thế, hiệu điện thế1. Điện thế Điện thế tại mồi điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng chođiện trường về khả năng sinh công khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằngthương số của công của lực điện tác dụng lên khi di chuyển từ ra vô cực và độ lớncủa q. Đơn vị của điện thế là vôn (V). 2. Hiệu diện thế Hiệu điện thế giữa hai điểm M, trong điện trường đặc trưng cho khảnăng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ đến N. Nóđược xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích trong sự dichuyến từ đến và độ lớn của q. UMN VM VN AMN /qĐơn vị của hiệu điện thế là vôn (V). 1. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: E.dII. Giải bài tập trang 29 SGK Vật lý lớp 11Câu 1: Điện thế tại một điếm trong điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào? Trả lời: Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài tập trang 29 SGK Vật lý lớp 11: Điện thế, hiệu điện thếI. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Điện thế, hiệu điện thế1. Điện thế Điện thế tại mồi điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng chođiện trường về khả năng sinh công khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằngthương số của công của lực điện tác dụng lên khi di chuyển từ ra vô cực và độ lớncủa q. Đơn vị của điện thế là vôn (V). 2. Hiệu diện thế Hiệu điện thế giữa hai điểm M, trong điện trường đặc trưng cho khảnăng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ đến N. Nóđược xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích trong sự dichuyến từ đến và độ lớn của q. UMN VM VN AMN /qĐơn vị của hiệu điện thế là vôn (V). 1. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: E.dII. Giải bài tập trang 29 SGK Vật lý lớp 11Câu 1: Điện thế tại một điếm trong điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào? Trả lời: Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trườngvề khả năng sinh công khi đặt tại đó một điện tích q. Điện thế tại một điểm được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụnglên di chuyển từ ra xa vô cực và độ lớn của theo công thức Câu 2: Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì? Trả lời: Hiệu điện thế giữa điểm M, trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinhcông của lực điện trong sự di chuyến của một điện tích từ đến N. Nó được xác địnhDoc24.vnDoc24.vnbằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích trong sự di chuyển từ Mđến và độ lớn của q: Câu 3: Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khicó một điện tích di chuyển giữa hai điểm đó. Trả lời:Câu 4: Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường và nói rõ điều kiện ápdụng hệ thức đó. Trả lời: Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: Ed hay U/d Hệ thức áp dụng cho trường hợp điện trường đều. Tuy nhiên cũng có thể áp dụng chotrường hợp điện trường không đều, nếu trong khoảng d, dọc theo đường sức, cường độđiện trường thay đổi không đáng kể.C âu Biết hiệu điện thế UMN 3V. Hỏi biểu thức nào dưới đây chắc chắn đúng? A. VN 3V. B. VN 3V. C. VM VN 3V. D. VN VM 3V. Trả lời: Chọn C. Vì UMN VM VNCâu 6: Khi một điện tích -2C di chuyển từ điếm đến điểm trong điện trường thìlực điện sinh công -6J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây? A. +12V. B. -12V. C. +3V. D. -3V. Trả lời: Chọn C. (-6)/(-2) 3V Câu 7: Chọn câu đúng. Thả cho một êlectron không vận tốc đầu trong một điện trường.Electron đó sẽ: A. Chuyển động dọc theo một đường sức điện. B. Chuyển động từ điểm có điện thế cao xuống điếm có điện thế thấp. Doc24.vnDoc24.vnC. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao. D. Đứng yên. Trả lời: Chọn c. Câu 8: Có hai bản kim loại phăng đặt song song với nhau và cách nhau 1cm. Hiệu điệnthế giữa hai bản dương và âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm nằm trong khoảng giữahai bản, cách bản âm 0,6cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế bản âm. Trả lời: Ta có U0 Ed0 120 => d0 cm. Ed với 0,6 cm. => 0,6 U0 72 V. Vậy VM 72 V. Câu 9: Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động giữa hai điểm và có hiệu điện thế 50V. Trả lời: AMN qUMN -1,6.10 -9 .50 -8.10 -18.JDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến