loading
back to top

Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp 7 tập 1: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp theo)

Chia sẻ: nguyenkhanhlinh | Ngày: 2016-10-04 10:29:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 7   

333
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp 7 tập 1: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp theo)

Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp 7 tập 1: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp theo)

Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp 7 tập 1: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp theo)
Tóm tắt nội dung
Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp tập 1: Lũy thừa của số hữu tỉ(tiếp theo)A. Tóm tắt kiến thức lũy thừa của số hữu tỉ1. Lũy thừa của một tíchLũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa (x.y) n= n. n2. Lũy thừa của một thươngLũy thừa của một thưong bằng thương các lũy thừa (x/y) n= /y (y 0)B. Giải bài tập sách giáo khoa bài Lũy thừa của số hữu tỉ Toán tập 1.Bài 1. (trang 22 SGK Toán tập 1)Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau: Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗsai (nếu có)a) (-5) 2. (-5) (-5) 6b) (0,75) (0,75) (0,75) 2c) (0,2) 10 (0,2) (0,2) 2Đáp án và giải bài:Các câu sai: a, c, d, f; Các câu đúng: b, eSửa lại các câu sai: a) (-5) 5c) (0,2) 5d) (-1/7) 4Doc24.vnBài 2. (trang 22 SGK Toán tập 1)Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với 0, 1, nếu m= nthì n. Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên và n, biếtĐáp án và giải bài Bài 3. (trang 22 SGK Toán tập 1)Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:a) 10 8.2 b) 10 c) 25 8d) 15 27 25 3Đáp án và giải...
Nội dung tài liệu
Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp tập 1: Lũy thừa của số hữu tỉ(tiếp theo)A. Tóm tắt kiến thức lũy thừa của số hữu tỉ1. Lũy thừa của một tíchLũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa (x.y) n= n. n2. Lũy thừa của một thươngLũy thừa của một thưong bằng thương các lũy thừa (x/y) n= /y (y 0)B. Giải bài tập sách giáo khoa bài Lũy thừa của số hữu tỉ Toán tập 1.Bài 1. (trang 22 SGK Toán tập 1)Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau: Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗsai (nếu có)a) (-5) 2. (-5) (-5) 6b) (0,75) (0,75) (0,75) 2c) (0,2) 10 (0,2) (0,2) 2Đáp án và giải bài:Các câu sai: a, c, d, f; Các câu đúng: b, eSửa lại các câu sai: a) (-5) 5c) (0,2) 5d) (-1/7) 4Doc24.vnBài 2. (trang 22 SGK Toán tập 1)Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với 0, 1, nếu m= nthì n. Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên và n, biếtĐáp án và giải bài Bài 3. (trang 22 SGK Toán tập 1)Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:a) 10 8.2 b) 10 c) 25 8d) 15 27 25 3Đáp án và giải bài:a)10 8. (10.2) 20 8b)10 (10 2) 8c)25 (5 2) 4. 8= 10 8d) 15 15 (3 2) 15 8= 45 8e) 27 25 (3 2) 2: (5 2) =3 6=(3/5) 6Doc24.vnBài 4. (trang 22 SGK Toán tập 1)Tìm giá trị của biểu thức sau103224.4)a b) 65)2,0()6,0(c) 25 378.6 9.2 d) 1336.36323Đáp án và giải bài:Bài 5. (trang 22 SGK Toán tập 1)a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn?Đáp án và giải bài:a) Ta có: 227= (23) 9= 9318 (32) 9b) Vì 8< nên Vậy theo câu a, ta được 318 227.Bài (trang 23 SGK Toán tập 1)Cho Q, và 0. Viết x10 dưới dạng∈a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là x7b) Lũy thừa của x2c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là x12Đáp án và giải bài:Doc24.vna) 10 7. 3b) 10 (x 2) 5c) 10 12 2Bài (trang 23 SGK Toán tập 1)Tính:Đáp án và giải bài:Bài (trang 23 SGK Toán tập 1)Tính:Đáp án và giải bài:Bài (trang 23 SGK Toán tập 1)Tìm số tự nhiên n, biếtDoc24.vnĐáp án và giải bài:Bài 10 (trang 23 SGK Toán tập 1)Đố: Biết rằng 2+ 10 385, đố em tính nhanh được tổng: +6 +……+ 20 2Đáp án và giải bài:S ……+ 20 2= (2.1) (2.2) (2.3) (2.10) 2= .2 +…….+ .10 2= (1 +……..+ 10 2)= 385 1540Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến