loading
back to top

Giải bài tập trang 18 SGK Sinh học lớp 10: Các nguyên tố hóa học và nước

Chia sẻ: phamthihue | Ngày: 2016-10-03 15:08:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập sinh học lớp 10   

513
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 18 SGK Sinh học lớp 10: Các nguyên tố hóa học và nước

Giải bài tập trang 18 SGK Sinh học lớp 10: Các nguyên tố hóa học và nước

Giải bài tập trang 18 SGK Sinh học lớp 10: Các nguyên tố hóa học và nướcLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài 1, 2, trang 18 SGK Sinh 10: Các nguyên tố hóa học và nướcA. Tóm ắt huyết: Các nguyên tố hóa học và nướcThế giới sống và không sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Tuynhiên thành phần các nguyên tố hóa học trong cơ thể sống và vật không sống khácnhau. Trong số 92 nguyên tố hóa học có trong tự nhiên thì chỉ có vài chục nguyên tố làcần thiết cho sự sống. Trong số đó các nguyên tố C, H, N, lại chiếm khoảng 96%khối lượng cơ thể sống. Các nguyên tố khác mặc dù có thể chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏnhưng không có nghĩa là chúng không có vai trò quan trọng đối với sự sống.Sự khác biệt về thành phần hóa học cấu tạo nên cơ thể sống và vật không sống chothấy sự sống được hình thành do sự tương tác đặc biệt giữa các nguyên tử nhất định.Sự tương tác này tuân theo các quy luật lí hóa học dẫn đến tính sinh học nổi trội màchỉ thế giới sống mới có.Tùy theo lệ các nguyên tố có trong cơ thể sống mà các nhà khoa học chia cácnguyên tố thành hai loại đại lượng và vi lượng. Các nguyên...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài 1, 2, trang 18 SGK Sinh 10: Các nguyên tố hóa học và nướcA. Tóm ắt huyết: Các nguyên tố hóa học và nướcThế giới sống và không sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Tuynhiên thành phần các nguyên tố hóa học trong cơ thể sống và vật không sống khácnhau. Trong số 92 nguyên tố hóa học có trong tự nhiên thì chỉ có vài chục nguyên tố làcần thiết cho sự sống. Trong số đó các nguyên tố C, H, N, lại chiếm khoảng 96%khối lượng cơ thể sống. Các nguyên tố khác mặc dù có thể chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏnhưng không có nghĩa là chúng không có vai trò quan trọng đối với sự sống.Sự khác biệt về thành phần hóa học cấu tạo nên cơ thể sống và vật không sống chothấy sự sống được hình thành do sự tương tác đặc biệt giữa các nguyên tử nhất định.Sự tương tác này tuân theo các quy luật lí hóa học dẫn đến tính sinh học nổi trội màchỉ thế giới sống mới có.Tùy theo lệ các nguyên tố có trong cơ thể sống mà các nhà khoa học chia cácnguyên tố thành hai loại đại lượng và vi lượng. Các nguyên tố đại lượng chính như C,H, O, chiếm khối lượng lớn trong tế bào vì chúng tham gia cấu tạo nên các đại phântử hữu cơ như prôtêin. cacbohiđrat, lipit và các axit nuclêic là những chất hóa họcchính cấu tạo nên tế bào Các nguyên tố vi lượng là những nguyên tố chỉ chiếm tỉ lệnhỏ hơn 0.01% khối lượng cơ thể sống.Nguyên tố vi lượng mặc dù chỉ chiếm một tỉ lệ cực nhỏ nhưng lại có vai trò quantrọng đối với sự sống. Những nguyên tố như F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, Co, B,Cr.I… chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng sinh vật không thể sống nếu thiếu chúng. Ví dụ, mặcdù chỉ cần một lượng cực nhỏ nhưng nếu thiếu iôt chúng ta có thể bị bệnh bướu cổ.Trong chất khô của cây, Mo chỉ chiếm tỉ lệ nguyên tử trên 16 triệu nguyên tử Hnhưng nếu thiếu Mo cây trồng sẽ khó phát triển, thậm chí bị chết. Một số nguyên tố vilượng là thành phần không thể thiếu được của các enzim.Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với nguyên tử hiđrôbằng các liên kết cộng hóa trị. Do đôi êlectron trong mối liên kết bị kéo lệch về phíaôxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu nhau làm cho phân tử nước có tínhphân cực. Do phân cực nên phân tử nước này hút phân tử nước kia (qua liên kết hiđrô)và hút các phân tử phân cực khác tạo cho nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối vớisự sống.Doc24.vnCác phân tử nước trong tế bào tồn tại dạng tự do hoặc dạng liên kết. Vì vậy,nước vừa là thành phần cấu tạo vừa là dung môi hòa tan nhiều chất cần thiết cho cáchoạt động sống của tế bào, đồng thời nước còn là môi trường củacác phản ứng sinh hóa. Nước chiếm tỉ lệ rất lớn trong tế bào. Nếu không có nướctế bào sẽ không thể tiến hành chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống.B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 18 Sinh Học lớp 10: Các nguyên tố hóa họcvà nướcBài 1: (trang SGK Sinh 10)Các nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? Cho một vài ví dụ vềnguyên tố vi lượng người.Đáp án và hướng dẫn giải bài :ựa vào tỉ lệ các nguyên tố có trong cơ thể sống, người ta chia các nguyên tố thành hailoại: đa lượng và vi lượng. Các nguyên tố đa lượng chiếm khối lượng lớn trong cơ thể.Tuy nhiên, các nguyên tố vi lượng chỉ chiếm 0,01% khối lượng cơ thể sống và cũng cóvai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống. Các nguyên tố như: F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se,Zn, Co, B, Cr, I… chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng chúng ta không thể sống nếu thiếu chúng.Ví dụ, Fe là thành phần quan trọng của hêmôglôbin trong hồng cầu hoặc mạch cầu dùchỉ cần một lượng cực nhỏ nhưng nếu thiếu iôt chúng ta có thể bị bướu cổ. Trong chấtkhô của cây, Mo chỉ chiếm tỉ lệ một nguyên tử trong số 16 triệu nguyên tử H, nhưngnêu cây trồng thiếu nó sẽ khó phát triển, thậm chí bị chết. Một sô nguyên tố vi lượng làthành phần không thể thiếu được của các enzim.Bài 2: (trang 18 SGK Sinh 10)Tại sao khi tìm kiếm sự sống các hành tinh khác trong vũ trụ các nhà khoa học trướchết phải tìm xem đó có nước hay không?Đáp án và hướng dẫn giải bài :Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với nguyên tử hiđrô bàngcác liên kết cộng hoá trị. Các phân tử trong tế bào tồn tại dạng tự do hoặc dạng liênkết. Trong cơ thể, nước vừa là thành phần cấu tạo vừa là dung môi hòa tan nhiều chấtcần thiết cho các hoạt động sống của tế bào, đồng thời nước còn là môi trường của cácphản ứng sinh hóa. Nước là thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống. NếuDoc24.vnkhông có nước, tế bào không thể tiến hành chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống.Hơn nữa, nước có tính phân cực nên nước có tính chất lí hoá đặc biệt, nên có vai tròrất quan trọng đối với sự sống.Do nước có vai trò quan trọng như vậy mà khi tìm kiếm sự sống các hành tinh kháctrong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết phải tìm xem đó có nước hay không.Bài 3: (trang 18 SGK Sinh 10)Trình bày cấu trúc hoá học của nước và vai trò của nước trong tế bào.Đáp án và hướng dẫn giải bài :Cấu trúc hoá học của nước: phân tử nước được tạo bởi một nguyên tử ôxi kết hợp với2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị. Trong phân tử nước, nguyên tửhiđrô liên kết với nguyên tử ôxi tạo ra phân tử nước có tính phân cực mang điện tíchdương khu vực gần mỗi nguyên tử ôxi. Sự hấp dẫn tĩnh điện giữa các phân tử nướctạo nên liên kết yếu (liên kết hiđrô) làm ra mạng lưới nước (có vai trò rất trọng đối vớisự sống).Vai trò của nước trong tế bào: Nước vừa là thành phần cấu tạo, vừa là dung môi hoàtan nhiều chất cần thiết cho hoạt động sống của tế bào.Nước là môi trường của các phản ứng sinh hóa. Nước giúp tế bào tiến hành chuyểnhóa vật chất để duy trì sự sống.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến