loading
back to top

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 3 (tiếp theo)

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2017-01-13 05:04:43 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 5   

457
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 128 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 3 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 3 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 3 (tiếp theo)
Tóm tắt nội dung
Gi bài trang 128 SGK Toán Luy chungệ ậch ng (ti theo)ươ ếCâu 1: kính nuôi cá ng hình ch nh có chi dài 1m, chi uộ ềr ng 50cm, chi cao 60 cmộ .a) Tính di tích kính dùng làm cá đóệ .b) Tính th tích cá đóể .c) trong cao ng 3/4 chi cao Tính th tích trongứ ướ ướb đóể .Câu 2: hình ph ng có nh 1,5m. Tínhộ ươ :a) Di tích xung quanh hình ph ngệ ươb) Di tích toàn ph nệ hình ph ngủ ươc) Th tích aể hình ph ngậ ươCâu 3: Có hình ph ng, hình có nh dài ươ nh hình NDoc24.vna) Di tích toàn ph hình di tích toàn ph hình N?ệ ủb) Th tích hình th tích hình Nể .H NG GI IƯỚ ẢCâu 1: Đi 1m 10 dm, 50 cm dm, 60 cm dmổa) Di tích xung quanh kính là:ệ ể(10 5) 180 (cm 2)Di tích đáy kính là:ệ ể10 50 (cm 2)Di tích kính dùng làm cá là:ệ ể180 50 230 (dm 3)b) Th tích cá là: 10 300 (dmể 3)300 dm 300litc) lít trong cá là:ố ướ ể300 3/4 225 lítĐáp a) 230dmố 3, b)300l; c) 225lDoc24.vnCâu 2: a) Di tích xung quanh hình ph ng:ệ ươ1,5 1,5 (m 2)b) Di tích toệ àn ph nầ hình ph ng:ủ ươ1,5 1,5 13,5 (m 2)c) Th tích hình ph ng là:ể...
Nội dung tài liệu
Gi bài trang 128 SGK Toán Luy chungệ ậch ng (ti theo)ươ ếCâu 1: kính nuôi cá ng hình ch nh có chi dài 1m, chi uộ ềr ng 50cm, chi cao 60 cmộ .a) Tính di tích kính dùng làm cá đóệ .b) Tính th tích cá đóể .c) trong cao ng 3/4 chi cao Tính th tích trongứ ướ ướb đóể .Câu 2: hình ph ng có nh 1,5m. Tínhộ ươ :a) Di tích xung quanh hình ph ngệ ươb) Di tích toàn ph nệ hình ph ngủ ươc) Th tích aể hình ph ngậ ươCâu 3: Có hình ph ng, hình có nh dài ươ nh hình NDoc24.vna) Di tích toàn ph hình di tích toàn ph hình N?ệ ủb) Th tích hình th tích hình Nể .H NG GI IƯỚ ẢCâu 1: Đi 1m 10 dm, 50 cm dm, 60 cm dmổa) Di tích xung quanh kính là:ệ ể(10 5) 180 (cm 2)Di tích đáy kính là:ệ ể10 50 (cm 2)Di tích kính dùng làm cá là:ệ ể180 50 230 (dm 3)b) Th tích cá là: 10 300 (dmể 3)300 dm 300litc) lít trong cá là:ố ướ ể300 3/4 225 lítĐáp a) 230dmố 3, b)300l; c) 225lDoc24.vnCâu 2: a) Di tích xung quanh hình ph ng:ệ ươ1,5 1,5 (m 2)b) Di tích toệ àn ph nầ hình ph ng:ủ ươ1,5 1,5 13,5 (m 2)c) Th tích hình ph ng là:ể ươĐáp a) 9mố 2; b) 13,5m 2; c) 3,375m 3Câu 3:G nh hình ph ng là a. yọ ươ nh hình ph ng là xạ ươ3a) Di tích toàn ph aệ ủHình là: aHình là: (a x3) (a x3) 6= (a 6) (3 3)= (a 6) 9V di tích toàn ph di tích Nậ ủb) Th tích aể ủHình là aHình là: (a x3) (a x3) (a x3)= (a a) (3 3)= (a a) 27Doc24.vnV di tích toàn ph 27ậ di tích Nầ ủDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến