loading
back to top

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 5: Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối

Chia sẻ: quanghung | Ngày: 2017-01-09 06:32:23 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập toán lớp 5   

662
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 5: Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 5: Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối

Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 5: Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGi bài trang 1ả 16, 117 SGK Toán 5: Xăng ti mét kh i.ốĐ xi mét kh iề ốH ng gi bài 1, trang 116,ướ 117 SGK Toán ớCâu Vi vào tr ng (theo u)ế ẫVi sế Đc sọ ố76 cm 3519dm 385,08dm 34/5cm 3M trăm chín hai xăng ti mét kh iộ ươ ốHai nghìn không trăm linh xi métộ ềkh iốBa ph tám xăng ti mét kh iầ ốCâu Vi thích vào ch tr ngế ốDoc24.vnDoc24.vnH NG GI IƯỚ ẢCâu Vi vào tr ng (theo u)ế ẫVi sế Đc sọ ố76 cm 3B sáu xăng ti mét kh iả ươ ố519dm 3Năm trăm chín xi mét kh iườ ố85,08dm 3Tám năm ph không tám xi métươ ềkh iố4/5cm 3B ph năm xăng ti mét kh iố ố192cm 3M trăm chín hai xăng ti mét kh iộ ươ ố2001dm 3Hai nghìn không trăm linh xi métộ ềkh iố3/8cm 3Ba ph tám xăng ti mét kh iầ ốCâu 2: Vi thích vào ch tr ngế ốa, 1dm 1000cm 35,8dm 5800cm 3375dm 375 000cm 34/5dm 800cm 3b, 2000cm 2dm 3490 000dm 490cm 3154000cm 154 dm 35100cm 5,1dm 3Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGi bài trang 1ả 16, 117 SGK Toán 5: Xăng ti mét kh i.ốĐ xi mét kh iề ốH ng gi bài 1, trang 116,ướ 117 SGK Toán ớCâu Vi vào tr ng (theo u)ế ẫVi sế Đc sọ ố76 cm 3519dm 385,08dm 34/5cm 3M trăm chín hai xăng ti mét kh iộ ươ ốHai nghìn không trăm linh xi métộ ềkh iốBa ph tám xăng ti mét kh iầ ốCâu Vi thích vào ch tr ngế ốDoc24.vnDoc24.vnH NG GI IƯỚ ẢCâu Vi vào tr ng (theo u)ế ẫVi sế Đc sọ ố76 cm 3B sáu xăng ti mét kh iả ươ ố519dm 3Năm trăm chín xi mét kh iườ ố85,08dm 3Tám năm ph không tám xi métươ ềkh iố4/5cm 3B ph năm xăng ti mét kh iố ố192cm 3M trăm chín hai xăng ti mét kh iộ ươ ố2001dm 3Hai nghìn không trăm linh xi métộ ềkh iố3/8cm 3Ba ph tám xăng ti mét kh iầ ốCâu 2: Vi thích vào ch tr ngế ốa, 1dm 1000cm 35,8dm 5800cm 3375dm 375 000cm 34/5dm 800cm 3b, 2000cm 2dm 3490 000dm 490cm 3154000cm 154 dm 35100cm 5,1dm 3Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến