loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 6: THE ENVIRONMENT

Chia sẻ: hellochao | Ngày: 2016-11-15 14:06:14 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 9   

526
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 6: THE ENVIRONMENT

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 6: THE ENVIRONMENT

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 6: THE ENVIRONMENTLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnUNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)Match these environment problems to the pictures (Ghép các vấn đề môi trường này vđi các hình vẽ)a) air pollution (ô nhiễm không khí)b) spraying pesticides (phun thuốc diệt sâu bọ)c) garbage dump (bãi rác)d) water pollution (ô nhiễm nước)e) deforestation (tàn phá rừng)f) dynamite fishing (đánh bắt cá bằng mìn)LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)Ông Brown đang nói vđi người bảo vệ môi trường tình nguyện:“ Xin cảm phiền, tôi muốn mọi người hãy lắng nghe thật cẩn thận. Trước hết tôi muốn các bạn chia thành nhóm. Mỗi nhóm cần lấy túi nhựa. Mỗi khi bạn có một túi đầy, hãy trở về chỗ tôi vì bạn sẽ cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi dọc theo bờ biển. Nhóm hai sẽ kiểm tra cát, và nhóm ba rà soát giữa các tảng đá. Ông John sẽ thu gom tất cả các túi và mang chúng ra bãi rác. Bà Smith đã tốt bụng chuẩn bị một bữa ăn trưa ngoài trời cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi cả khu vực này hoàn toàn sạch sẽ. Nếu các bạn...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnUNIT 6: THE ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG)GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)Match these environment problems to the pictures (Ghép các vấn đề môi trường này vđi các hình vẽ)a) air pollution (ô nhiễm không khí)b) spraying pesticides (phun thuốc diệt sâu bọ)c) garbage dump (bãi rác)d) water pollution (ô nhiễm nước)e) deforestation (tàn phá rừng)f) dynamite fishing (đánh bắt cá bằng mìn)LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)Ông Brown đang nói vđi người bảo vệ môi trường tình nguyện:“ Xin cảm phiền, tôi muốn mọi người hãy lắng nghe thật cẩn thận. Trước hết tôi muốn các bạn chia thành nhóm. Mỗi nhóm cần lấy túi nhựa. Mỗi khi bạn có một túi đầy, hãy trở về chỗ tôi vì bạn sẽ cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi dọc theo bờ biển. Nhóm hai sẽ kiểm tra cát, và nhóm ba rà soát giữa các tảng đá. Ông John sẽ thu gom tất cả các túi và mang chúng ra bãi rác. Bà Smith đã tốt bụng chuẩn bị một bữa ăn trưa ngoài trời cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi cả khu vực này hoàn toàn sạch sẽ. Nếu các bạn không tìm ra vị trí của mình, tôi sẽ giúp các bạn đến đó bằng tấm bảng đồ này. Đừng lo lắng... uh... Tôi thất vọng rằng mọi người đã làm hư hại vùng này. Tuy nhiên, chúng ta đây để làm một điều gì đó đối với sự nhiễm này. Chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm cho bãi biển này trở lại là một nơi thật sạch và đẹp. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc,a) Match the names in column with the tasks in column B.Doc24.vnThen write the full sentence. (Kết hợp tên và nhóm cột với công việc phải làm bên cột B, sau đổ viết câu hoàn chỉnh)A Group1 Group Group Mr Jones Mrs Smith Mr Brown Collect all the bags and take them to the garbage dump Check among the rocks Provide pinic lunch for everyone Give out the bags Check the sand Walk along the shoreGroup f: Group Walks along the shore Group Group Checks the sand Group Group Checks among the rocksMr Jones Mr Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump Mrs Smith Mrs Smith provides pinic lunch for everyone Mr Brown Mr Brown gives out the bagsb) Answer (Trả lời)1) Mr Brown is the speaker2) The listeners are the volunteer conservationists3) They are on the beachDoc24.vn4) They are going to clear the beach5) If they work hard today, they will make the beach clean and beautiful place again.6) Yes, have. collected garbage in my school yards with my friends and put it in the garbage bins.7) If the pollution continues, the environment might not be fresh, then our life will be damaged.SPEAKING (NÓI)a. Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example. (Cố gắng thuyết phục bạn cùng học làm những việc sau đây để bảo vệ môi trường. Sử dụng những thành ngữ và những gợi cho sẩn. Làm theo ví dụ) think you should... (Tôi nghĩ bạn nên) Why don’t you... (Tại sao bạn không...? Won’t you...? (Bạn sẽ không...?) Why not...? (Tại sao không...?) It would be better if you... (Sẽ tốt hơn nếu bạn...) What/How about..? Còn về việc...?) Use banana leaves to wrap food. (Plastic bags are very hard to dissolve/ savepaper) Dùng lá chuối để bọc thức ăn. (Những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm giấy) Reuse and recycle bottles and cans. (Reduce garbage/ save natural resources)Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (Giảm rác thải/ tiết kiệm tài nguyênDoc24.vnthiên nhiên) Not throw trash onto the water. (Keep the water clean/ polluted water can directly do harm to peopled health kill fish/ save natural resources) Không quăng rác lên mặt nước. (Giữ cho nước sạch/ nước nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết chết cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên) Go to school or go to work by bike. (Save energy/ keep the air cleaner) Đi học hay đi làm bằng xe đạp. (Tiết kiệm năng lượng/ giữ không khí sạch hơn) Put garbage bins around the schoolyard. (Prevent lazy students from throwing trash/ keep the schoolyard clean) Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (Ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ). Use public buses instead of motorbikes. (Avoid traffic jam/ reduce exhaust fume/ save energy) Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe gắn máy. (Tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng) Examples:A think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food. (Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay vì dùng giấy và túi nhựa)B Why? How come? (Tại sao? Sao vậy?)A Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That;s how we can save the environment.Doc24.vn (Vì túi nhựa rất khó phân hủy, chúng sẽ gây nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường)A think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.B Why? How come?A Because bottles and cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources. That's how we can save the environment.b. Find the possible answer to the questionnaire. You can use the ideas in section a.(Tìm câu trả lời thích hợp cho báng câu hỏi, Bạn có thể sử dụng kiến phẩn a)QuestionnaireProtecting the environment How canwe... Prevent littering? (ngăn chặn xả Save paper? (tiết kiệmgiấy?) rác bừa bãi) Use fewer plastic bags? (dùng ít Reduce air pollution (giảm ôDoc24.vntúi nhựa hơn?) nhiễm không khí) Reducewater pollution?(giảm Reduce the amount of garbage we nhiễm nước?) produce? (giảm lượng rác chúng ta thải ra)Possible answersHow can we save paper?I think we should write on both sides of the paper How can we use fewer plastic bags?I think we should save plastic bags, clean and reuse them.How can we reduce water pollution?I think we shouldn;t throw wastes and garbage into sưeams, lakes and even oceans.How can we prevent littering?I think we should discard/throw garbage in waste bins.How can we reduce air pollution?I think we should use less private vehicles and don't release pollutants into the air. How can we reduce the amount of garbage we produce?- think we should try to re-use and recycle things.Doc24.vnc. Now discuss with partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers to the questionnaire in b). (Bây giờ hãy thảo luận với bạn cùng học về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố gắng thuyết phục bạn cùng học làm những việc bạn nghĩ là thiết thực nhất. Dùng những kiến và thành ngữ trong việc thuyết phục ởphần và những câu trả lời cho bảng câu hỏi phần b) Examples (Ví dụ)I think we should burn trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment. (Tôi nghĩ chúng ta nên đốt những vật bỏ đi để làm giảm lượng rác chúng ta thải ra nhằm bảo vệ môi trường)No, we shouldnỵt do that. Burning trash will pollute the air. think the best way to reduce garbage is to reuse and recycle things. (Không, chúng ta không nên làm như vậy. Đốt rác sẽ nhiễm không khí. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm lượng rác thải là tái sử dụng và tái chế chúng)How can we do that? think only the factory can. (Làm sao chúng ta làm được? Tôi nghĩ chỉ có nhà máy mới có thể làm được thôi)What about collecting used paper, bottles and cans every day? Its not difficult. (Thế thu nhặt giấy đã dùng, chai lọ và hộp thiếc mỗi ngày thì sao? Điều đó đâu có khó)That's good idea. Let's do that. (Quả là một kiến hay. Chúng ta hãy cùng làm việc đó). LISTENING (NGHE)Listen to the report on how oceans are polluted. Then complete the notes.(Lắng nghe bài báo cáo về việc nhiễm đại dương. Sau đó điền thông tin vào bảng ghi chú)How the oceans are polluted Firstly raw sewage pumped directly into the seaSecondly garbage is dropped into the sea Thirdly oil spills come from ships at seaDoc24.vnNext waste material from factoriesFinally oil is washed from landLời trong băngOur oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. First, there is raw sewerage, which is pumbed directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which then leads to the sea. And finally, oil is washed from land. This can be the result of carelessness or deliberate dumping of waste. READING (ĐỌC)Read this poem about the environment. (Đọc bài thơ về môi trường) Mẹ ơi Mẹ Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra Nếu nhiễm vẫn luôn cứ tiếp diễn?” À! Thế giới sẽ thành bãi phế thải, Và tất cả kho tàng sẽ tiêu tan.5 Túi nhựa và lon bừa bãi đầy đồng Và những dòng suối phủ đầy bọt nước Mọi người vẩn quẳng chai qua hàng rào, Hãy cứu chúng tôi, hãy mang chúng vềDoc24.vn Nhưng Mẹ ơi Mẹ, nếu con quẳng chai, 10 Sẽ không có làm nhiễm rừng chứ?” Thật là bậy bạ, làm thế cũng sai, Con hãy yên lặng và ngoan đi nhé. Nếu con tính làm chuyện gì ngớ ngẩn, Mẹ sẽ lập tức dẫn con về nhà.15 Vì nhiễm là do những người khác, Mẹ con mình hãy tận hưởng ngày vui”.a) Match each word in to an appropriate explanation in B(Kết hợp mỗi từ bên cột với lời định nghĩa đúng bên B)A 1. Junk yard 2. end up 3. treasure 4. foam 5. stream 6. hedge 7. folk a) row of things forming fence b) people c) piece of land full of rubbish d) flow of water e) mass of bubbles of air or gas f) valuable or precious thingsDoc24.vn g) reach state of1. junk yard c) piece of land full of rubbish2. end up g) reach state of3. treasure f) valuable or precious things4. foam e) mass of bubbles of air or gas5. stream d) flow of water6. hedge a) row of things forming fence7. folk b) peopleb) Answer. Then write the answers in your exercise book(Trả lời câu hỏi. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập của em)1) If all the pollution goes on, the world will end up like second hand junk yard2) The mother thinks other folk (people) pollute the environment but not her and her son3) If the boy keeps on asking such questions, his mother will take him home right away.4) No, don't think so, because it shows that the boy is interested in environmental pollution5) The poet wants US to leann that everyone is responsible for keeping the environment from pollution.6) To minimize pollution, could pick up the rubbish and throw it into trash bin. should not litter on the ground.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến