loading
back to top

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-06 09:19:05 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 6   

878
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big Or Small
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp Unit Big Or SmallA. Where is your school? (Phần 1-6 trang 44-46 SGK Tiếng Anh 6)1. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại.)PhongThis is Phong. Đây là Phong.This is his school. Đây là trường của cậu ấy.Phong's school is small. Trường của Phong thì nhỏ.It is in the country. Nó miền quê.ThuThis is Thu. Đây là Thu.This is her school. Đây là trường của Thu.Thu's school is big. Trường của Thu thì lớn.It is in the city. Nó thành phố.2. Answer. Then write the answers in your exercise book.(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)a) Is Phong's school small? (Có phải trường của Phong thì nhỏ?)=> Yes, it is.b) Is Thu's school small? (Có phải trường của Thu thì nhỏ?)=> No, it isn't. It is big.c) Where is Phong's school? (Trường của Phong đâu?)=> His school is in the country.d) Is Thu's school in the country? (Có phải trường của Thu miền quê?)=> No. Her school is in the city.Doc24.vn3. Read. Then...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp Unit Big Or SmallA. Where is your school? (Phần 1-6 trang 44-46 SGK Tiếng Anh 6)1. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại.)PhongThis is Phong. Đây là Phong.This is his school. Đây là trường của cậu ấy.Phong's school is small. Trường của Phong thì nhỏ.It is in the country. Nó miền quê.ThuThis is Thu. Đây là Thu.This is her school. Đây là trường của Thu.Thu's school is big. Trường của Thu thì lớn.It is in the city. Nó thành phố.2. Answer. Then write the answers in your exercise book.(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)a) Is Phong's school small? (Có phải trường của Phong thì nhỏ?)=> Yes, it is.b) Is Thu's school small? (Có phải trường của Thu thì nhỏ?)=> No, it isn't. It is big.c) Where is Phong's school? (Trường của Phong đâu?)=> His school is in the country.d) Is Thu's school in the country? (Có phải trường của Thu miền quê?)=> No. Her school is in the city.Doc24.vn3. Read. Then answer the questions.(Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)Hướng dẫn dịchTrường của Phong miền quê.Nó thì nhỏ. Có lớp học.Có 400 học sinh trong trường.Trường của Thu thành phố.Nó thì lớn. Có 20 lớp học.Có 900 học sinh trong trường.Trả lời câu hỏi:a) How many classrooms are there in Phong's school? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của Phong?)=> There are eight classrooms in Phong's school.b) How many students are there in his school? (Có bao nhiêu học sinh trong trường của anh ấy?)=> There are four hundred students in his school.c) How many classrooms are there in Thu's school? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của Thu?)=> There are twenty classrooms in her school.d) How many students are there in her school? (Có bao nhiêu học sinh trong trường của cô ấy?)=> There are nine hundred students in her school.4. Answer.(Trả lời câu hỏi.)a) Is your school in the country or in the city? (Trường của bạn miền quê hay thành phố?)=> My school is in the city.b) How many classrooms are there? (Có bao nhiêu phòng học trong trường của bạn?)Doc24.vn=> There are thirty classrooms in my school.c) How many students are there? (Có bao nhiêu sinh viên trong trường của bạn?)=> There are one thousand students.5. Play with words.(Chơi với chữ.)In the city, Trong thành phố,There is street. Có một con đường.On the street, Trên con đường,There is school, Có một trường học,In the school, Trong trường học,There is room. Có một căn phòng.In the room, Trong căn phòng,There is desk. Có một cái bàn.On the desk, Trên cái bàn,There is book. Có một quyển sách.Book on the desk. Sách trên bàn.Desk in the room. Bàn trong phòng.Room in the school. Phòng trong trường.Shool on the street. Trường trên đường phố.Street in the city. Đường trong thành phố.6. Remember.(Ghi nhớ.)B. My class (Phần 1-6 trang 47-48 SGK Tiếng Anh 6)1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with partner.Doc24.vn(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)Hướng dẫn dịchThu: Xin chào. Bạn học lớp mấy?Phong: Mình học lớp 6.Thu: Và bạn học lớp nào?Phong: 6A. Còn bạn thì sao?Thu: Mình học lớp 7, lớp 7C. Trường của bạn có bao nhiêu tầng?Phong: Hai. Nó là một ngôi trường nhỏ.Thu: Trường của mình có bốn tầng và lớp mình tầng hai. Lớp của bạn đâu?Phong: Nó tầng thứ nhất.2. Complete this table.(Hoàn thành bảng sau.) Grade Class Classroom's floorThu 7C 2ndPhong 6A 1stYou 6C 1st3. Write.(Viết.)Write three sentences about you. (Hãy viết ba câu về bạn.)I'm in grade 6. (Mình học lớp 6.)I'm in class 6C. (Mình học lớp 6C)My classroom is on the first floor. (Phòng học của mình tầng thứ nhất.)4. Listen and repeat.(Nghe và lặp lại.)5. Complete this dialogue.Doc24.vn(Hoàn thành đoạn hội thoại này.)6. Remember.(Ghi nhớ.)C. Getting ready for school (Phần 1-8 trang 49-51 SGK Tiếng Anh 6)1. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại.)What do you do every morning? (Bạn làm gì vào mỗi buổi sáng?)I get up. (Tôi thức dậy.) Ba gets up. (Ba thức dậy.)I get dressed. (Tôi mặc quần áo.) He gets dressed. (Cậu ấy mặc quần áo.)I brush my teeth. (Tôi chải răng.) He brushes his teeth. (Cậu ấy chải răng.)I wash my face. (Tôi rửa mặt.) He washes his face. (Cậu ấy rửa mặt.)I have breakfast. (Tôi ăn sáng.) He has breakfast. (Cậu ấy ăn sáng.)I go to school. (Tôi đi học.) He goes to school. (Cậu ấy đi học.)2. Practice with partner.(Thực hành với bạn học.)What do you do every morning?I get up. Then brush my teeth, wash my face, get dressed, have breakfast and go to school. (Tôithức dậy. Sau đó tôi chải răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng và đi học.)3. Write.(Viết.)Write five sentences about Ba. Begin with: (Viết câu về Ba. Bắt đầu với:)Every morning, Ba gets up. He ...Gợi ý:Every morning, Ba gets up. He gets dressed. Then he brushes his teeth and washes his face. He has breakfast. After that he goes to school. (Mỗi sáng, Ba thức dậy. Cậu ấy mặc quần áo. Sau đó cậu ấy chải răng và rửa mặt. Cậu ấy ăn sáng. Sau đó cậu ấy đến trường.)Doc24.vn4. Listen and repeat. Then practice the dialogue with partner.(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)- What time is it, Ba? (Mấy giờ rồi Ba?)- It's eight o'clock! (8 giờ rồi!)- We're late for school. (Chúng ta trễ học rồi.)5. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại.)What time is it? (Mấy giờ rồi?)- It's ten o'clock. (10 giờ đúng.)- It's ten ten. (10 giờ 10 phút.)- It's ten fifteen. (10 giờ 15 phút.)- It's half past ten. (10 giờ 30 phút/ Mười rưỡi.)- It's ten forty-five. (10 giờ 45 phút.)- It's ten fifty. (10 giờ 50 phút.)6. Read.(Đọc.)Hướng dẫn dịch:Ba thức dậy lúc giờ.Cậu ấy ăn sáng lúc giờ 30 phút.Cậu ấy đi học lúc giờ 15 phút.7. Answer. Then write the answers.(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời.)a) What time do you get up? (Bạn thức dậy lúc mấy giờ?)=> get up at six ten. (Mình thức dậy lúc giờ 10)b) What time do you have breakfast? (Bạn ăn sáng lúc nào?)Doc24.vn=> have breakfast at six twenty. (Mình ăn sáng lúc giờ 20.)c) What time do you go to school? (Bạn đi học lúc mấy giờ?)=> go to school at six forty-five. (Mình đi học lúc giờ 45.)8. Remember.(Ghi nhớ.)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến