loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATION

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-12-01 12:55:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 7   

216
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATION

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATIONLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATIONReading Unit Lớp 11 Trang 80Before you read.* Xem tranh, hỏi và đáp các câu sau.1. Em có thể tìm thấy những cảnh này đâu?2. Những bức tranh trên nói với em điều gì?3. Em có nghĩ là một quốc gia càng đông dân thì càng hùng mạnh không? Tại sao? While you read Reading text.Dân số thế giới gia tăng càng lúc càng nhanh. Vào năm 10.000 trước công nguyên, chỉ có khoảng 10 triệu người. Đến năm sau công nguyên có 300 triệu. Phải mất 1750 năm dân số thế giới tăng đến 625 triệu. Năm 1850, chỉ 100 năm sau, dân số đã đạt tới con số 1.300 triệu. Năm 1950, con số đã hơn hai lần và đến số lượng 2510 triệu. Năm 1985, chỉ 15 năm sau, đã có 4.760 triệu người. Năm 2000, dân số thế giới khoảng 6.6 tỉ và tới năm 2015 người ta dự đoán dân số sẽ trên tỉ.Liệu trái đất có đủ nguồn tài nguyên để cung cấp cho số dân đông như thế? Những nhà khoa học khác nhau cho những câu trả lời khác nhau đối với câu hỏi này. Một số người cho rằng có đủ nguồn...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 7: WORLD POPULATIONReading Unit Lớp 11 Trang 80Before you read.* Xem tranh, hỏi và đáp các câu sau.1. Em có thể tìm thấy những cảnh này đâu?2. Những bức tranh trên nói với em điều gì?3. Em có nghĩ là một quốc gia càng đông dân thì càng hùng mạnh không? Tại sao? While you read Reading text.Dân số thế giới gia tăng càng lúc càng nhanh. Vào năm 10.000 trước công nguyên, chỉ có khoảng 10 triệu người. Đến năm sau công nguyên có 300 triệu. Phải mất 1750 năm dân số thế giới tăng đến 625 triệu. Năm 1850, chỉ 100 năm sau, dân số đã đạt tới con số 1.300 triệu. Năm 1950, con số đã hơn hai lần và đến số lượng 2510 triệu. Năm 1985, chỉ 15 năm sau, đã có 4.760 triệu người. Năm 2000, dân số thế giới khoảng 6.6 tỉ và tới năm 2015 người ta dự đoán dân số sẽ trên tỉ.Liệu trái đất có đủ nguồn tài nguyên để cung cấp cho số dân đông như thế? Những nhà khoa học khác nhau cho những câu trả lời khác nhau đối với câu hỏi này. Một số người cho rằng có đủ nguồn tài nguyên để nuôi tỉ người. Những người khác nói rằng chúng ta phải hạn chế sự gia tăngdân số vì nguồn tài nguyên của chúng ta có giới hạn. Chỉ có 10% đất trên thế giới có thể dùng để canh tác và 20% khác dùng để nuôi gia súc. số lượng nước chúng ta dùng cũng có giới hạn. Cũng có giới hạn về dầu xăng, sát, bạc, vàng và các kim loại khác.Nghiên cứu cũng cho biết rằng một phụ nữ thế giới thứ ba có nhiều con hơn mong muốn. Trong số các phụ nữ cho rằng mình không có nhiều con, có đến phân nửa không muốn có thêm con. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu phụ nữ muốn giới hạn số người trong gia đình, họ không biết cách nào antoàn để có ít con hơn. Các phương pháp kiểm tra dân số an toàn cho việc kế hoạch hóa gia đình chưa có sẵn cho họ. Đã đến lúc các chính quyền và các tổ chức quốc tế làm điều gì đó để giúp phụ nữ để việc gia tăng dân số thế giới có thể bắt đầu giảm dần thay vì cứ tiếp tục tăng gia. Task 1. Điền vào chỗ trổng bằng những từ trong khung. (Hãy thay đổi dạng từ, nếu cần)Doc24.vnĐÁP ÁN: 1. Although2. method3. increase4. resources5. figures6. limit7. international8. control Task 2. Trả lời các câu hỏi.ĐÁP ÁN GỢI Ý1. The population of the world in 10,000 B.c. was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 itwas 1300 million, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6,6 billion.2. By the year 2010, the population of the world is expected to be billion.3. Some scientists say it can, but others say it can’t.4. No, they don’t.5. (They can’t limit the size of their family) because they know of no safe way to have fewer children.After you read: Cho biết vị trí của các nước này. Nước nào giàu nhất và nước nào nghèo nhất?Doc24.vnĐÁP ÁNNăm nước đông dân nhất thế giới: China, India, Russia, the USA, and Indonesia.Vị trí của các nước này: China, India and Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, and the USA is in Latin America.Nước giàu nhất và nước nghèo nhất: The richest country is the USA, and the poorest country may be India. Speaking Unit Lớp 11 Trang 83Task 1. Theo cặp, thảo luận và đánh số theo tầm quan trọng các nguyên nhây gây ra bùng nổdân số trên thế giới.Task 2. Theo cặp, thảo luận và lập danh mục những van đề các nước đông dân gặp phải.GỢI Ýpoor living condition low living standardnot enough/ expensive food lack/ shortage of schools/ hospitals/ teachers Task 3. Theo nhóm, thảo luận và ghi lại những giải pháp cho vấn đề quả tải về dân số.GỢI Ý- raise an awareness of the problems of overpopulation living standard.- implement reward and punishment policies- use birth control methods- carry out population education program; family planning programDoc24.vnTask 4. Theo nhóm, tổng kết lại những gì đã thảo luận và được nói trong Task 1, và 3, biến chúng thành một bài văn nói. Listening Unit Lớp 11 Trang 84Before you listenTheo cặp, thảo luận về hai câu hỏi: 1. Em có nghĩ là thế giới đã quá tải về dân số?2. Lục địa nào có số dân đông nhất?While you listenEm sẽ nghe Tiến sĩ Brown, chuyên gia về dân số thế giới, trình bày về dân so thế giới,TapescriptInterviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured to have Dr. Brown, world famous population expert. Dr. Brown, could you tell US something aboutthe world population.Dr. Brown: Well, there are over 6,700 million people in the world today, and the total is increasingat the rate of about 76 million year. Experts say that population of the world could be over billion by the year 2015.Interviewer: Do all parts of the world have the same rate of population growth? Dr. Brown: No, they don’t. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first, Africa second, and Asia third.Interviewer: What is the main reason for the population explosion?Dr. Brown: Well, think the main reason is fall in death rates. This is due to the improvement of the living conditions and medical care.Interviewer: believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?Doc24.vnDr. Brown: Yes, it is. It has caused lot of problems such as shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.Interviewer: Can you make some suggestions on how to solve these problems?Dr. Brown: think, there are number of solutions to the problems. The first is to educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to provide safe, inexpensive birth-control methods. The third is to strictly implement family planning policy. Andthe fourth is to exercise strict and fair reward and punishment policies.Interviewer: Thank you very much for being with us tonight.Dr. Brown: You’re welcome.Task 1. Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, hay D) cho những câu sau. ĐÁP ÁN1. 2. 3. C4. 5. 6. CTask 2. Nghe lại và trả lời câu hỏi.ĐÁP ÁN GỢI Ý1. According to the expert, by the year 2010, the population of the world will be over billion. 2. He says that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.3. According to the expert, the reason for fall in the death rates is the improvement of public health services and medical care.4. The problems (which) population explosion causes to the world, particularly to developing countries are shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and poor living conditions.Doc24.vn5. The expert offers solutions. They are (i) to educate people and make them aware of the danger of having more children, (ii) to provide safe, inexpensive birth-control methods, (iii) to strictly implement family planning policy, and (iv) to exercise strict and fair reward and punishment policies.After you listenTheo nhóm, thảo luận và tóm tắt lại nội dung chỉnh của bài hội thoại. GỢI ÝHow many questions did the interviewer ask?What is the interview about? What did the expert say about the population of the world, the causes of population explosion, the problems it causes to the world, particularly to developing countries, and the solutions to the problems? Writing Unit Lớp 11 Trang 86Biểu đồ sau đây cho biết sự phân bố dân số thế giới theo từng khu vực. Viết đoạn văn khoảng100 120 từ mô tả những thông tin ghi trong biểu đồ.The chart shows the distribution of world population be region. In general, it can be seen that the world's population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia and 26% in East Asia. Most countries in Asia are developing ones. People aren't often aware of the result of the population explosion. Therefore, their families are usually big ones. They can't support their children well and lead poor life whereas in Europe, the population rate in 15% and 11% in Africa. Most countries in Europe are developed ones and people’s living conditions are much better than those in Asia and Africa, which has most poor people in the world. In America, the population rate is 14% 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, and 6% in Nonhen America, where there are many rich people. In the oceanic regions, the number of residents is much lower and the population rate is only 2%.Doc24.vn Language Focus Unit Lớp 11 Trang 86Exercise 1. Chia dộng từ trong ngoặc thì thích hợp.ĐÁP ÁN1. would drive2. would (you) like3. is4. will take5. closed6. I’ll/will comeExercise 2. Chia động từ trong ngoặc thì thích hợp.1. had been told2. had realised3. wouldn’t have been4. would have bought5. had studiedExercise 3. Đỗi các câu điểu kiện trực tiếp sang câu điều kiện gián tiếp. Giải1. The man told her (that) he would come to see her if he had time.2. He asked her what she would say if someone stepped on her feet.3. They told me (that) if it didn’t rain, they would go out with me.Doc24.vn4. The man asked the woman what she would do if she were billionaire.5. The man told me (that) if had asked him, he would have lent me his motorbike.6. The man told his daughter (that) they would be very disappointed if she did not come.The boy told the girl (that) he was sure they would understand if she explained the situation to them.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến