loading
back to top

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-12-06 22:37:58 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giải bài tập sinh 12   

30
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 9: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập
Tóm tắt nội dung
Gi bài SGK Sinh 12 bài 9: Quy lu Menđen Quy lu phân li cả ộl pậBài 1: Nêu đi ki nghi đúng cho quy lu phân li Menđen.ề ủĐi ki nghi đúng cho quy lu phân li là các alen quy nh các tính ịtr ng khác nhau ph trên các NST ng ng khác nhau.ạ ươ ồCác nhi th phân li nhau trong quá trình gi phân ựphân li các alen. ng nhiên các lo giao trong quá ửtrình th tinh làm xu hi các gen khác nhau (bi p).ụ ợBài 2: Nêu các đi ki có khi lai các cá th khác nhau hai tính tr ng ta thu ạđ con có phân li ki hình 1.ượ ỉĐ có phân li ki hình 9: 3: 3: thì ph gen có hi ệt ng tr hoàn toàn, ng cá th con lai ph n, các cá th có ki gen khác ượ ượ ểnhau ph có ng nh nhau. phân li ch ng qua là tích ệ(3 1) (3 1).Bài 3: Làm th nào bi hai gen nào đó trên hai NST ng ng khác ượ ươ ồnhau ch trên qu các phép lai?ế ủD vào qu lai phân tích ho ta có th bi hai gen trên ượ ằnhi th ki hình lai phân tích là ho là 1.ễ ởBài 4: Gi thích sao không th tìm ng có ki gen gi ng nhau ượ ườ ệtrên Trái t, ngo tr tr ng sinh đôi cùng tr ng?ấ ườ ứKhông...
Nội dung tài liệu
Gi bài SGK Sinh 12 bài 9: Quy lu Menđen Quy lu phân li cả ộl pậBài 1: Nêu đi ki nghi đúng cho quy lu phân li Menđen.ề ủĐi ki nghi đúng cho quy lu phân li là các alen quy nh các tính ịtr ng khác nhau ph trên các NST ng ng khác nhau.ạ ươ ồCác nhi th phân li nhau trong quá trình gi phân ựphân li các alen. ng nhiên các lo giao trong quá ửtrình th tinh làm xu hi các gen khác nhau (bi p).ụ ợBài 2: Nêu các đi ki có khi lai các cá th khác nhau hai tính tr ng ta thu ạđ con có phân li ki hình 1.ượ ỉĐ có phân li ki hình 9: 3: 3: thì ph gen có hi ệt ng tr hoàn toàn, ng cá th con lai ph n, các cá th có ki gen khác ượ ượ ểnhau ph có ng nh nhau. phân li ch ng qua là tích ệ(3 1) (3 1).Bài 3: Làm th nào bi hai gen nào đó trên hai NST ng ng khác ượ ươ ồnhau ch trên qu các phép lai?ế ủD vào qu lai phân tích ho ta có th bi hai gen trên ượ ằnhi th ki hình lai phân tích là ho là 1.ễ ởBài 4: Gi thích sao không th tìm ng có ki gen gi ng nhau ượ ườ ệtrên Trái t, ngo tr tr ng sinh đôi cùng tr ng?ấ ườ ứKhông th tìm ng có ki gen gi ng nhau ngo tr sinh đôi cùng ượ ườ ừtr ng, vì bi mà có th ra là kì (2ứ 23 23 ib ki khác nhau.ể ửBài 5: Hãy ch ph ng án tr đúng.ọ ươ ờQuy lu phân li th ch nói …ậ ềA. phân li lâp các tính tr ng.ự ạB. phân li ki hình theo 9: 3:3: 1.ự ệC. các alen trong quá trình th tinh.ự ụD. phân li các alen trong quá trình gi phân.ự ảDOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến