loading
back to top

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Chia sẻ: Linhpham | Ngày: 2018-08-10 08:59:41 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giải bài tập sinh 8   

53
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương
Tóm tắt nội dung
Gi bài SGK Sinh bài 8: và tính ch ngả ươTr câu iả Sinh Bài trang 28: hình ng, nan ng ng pấ ươ ươ ếvòng cung có nghĩa gì ch năng nâng ng?ố ươTr i:ả ờ- Hình ng ng ch c, có th tăng chi dài dàng.ố ễ- Nan ng ng vòng cung tăng kh năng ch c.ươ ươ ựTr câu Sinh Bài trang 29:ả Quan sát hình 8-5 hãy cho bi vai trò nế ụtăng tr ng.ưởTr i:ả ờGiúp ng dài ra tăng chi cao th .ươ ểTr câu iả Sinh Bài trang 30: Thí nghi tìm hi thành ph và tính ch aệ ủx ng:ươ- ng đùi ch tr ng thành ngâm trong ng dung ch axit clohiđricấ ươ ưở ị10% (hình 8-6). Sau 10 15 phút ra, th xem ng ng hay m?ế ươ ề- ng đùi ch khác (ho ng kì) trên ng đèn choố ươ ươ ồđ khi ng không cháy a, không còn th khói bay lên. Bóp nh ph ng đãế ươ ươđ t. Có nh xét gì? (hình 8-7)ố ậ- các thí nghi trên có th rút ra lu gì thành ph và tính ch ng?ừ ươTr i:ả ờ- ng giòn ra (c ng), gãy.ươ ễ- Bóp nh ng ra.ẹ ươ ụ- lu n: ng ch và ch khoáng ch là canxi ngế ươ ượ ươv ch ch mà dai.ừ ẻCâu trang 31 Sinh 8:ọ Xác nh các ch năng ng ng các ph ngị ươ ươ ng 8-2 ng...
Nội dung tài liệu
Gi bài SGK Sinh bài 8: và tính ch ngả ươTr câu iả Sinh Bài trang 28: hình ng, nan ng ng pấ ươ ươ ếvòng cung có nghĩa gì ch năng nâng ng?ố ươTr i:ả ờ- Hình ng ng ch c, có th tăng chi dài dàng.ố ễ- Nan ng ng vòng cung tăng kh năng ch c.ươ ươ ựTr câu Sinh Bài trang 29:ả Quan sát hình 8-5 hãy cho bi vai trò nế ụtăng tr ng.ưởTr i:ả ờGiúp ng dài ra tăng chi cao th .ươ ểTr câu iả Sinh Bài trang 30: Thí nghi tìm hi thành ph và tính ch aệ ủx ng:ươ- ng đùi ch tr ng thành ngâm trong ng dung ch axit clohiđricấ ươ ưở ị10% (hình 8-6). Sau 10 15 phút ra, th xem ng ng hay m?ế ươ ề- ng đùi ch khác (ho ng kì) trên ng đèn choố ươ ươ ồđ khi ng không cháy a, không còn th khói bay lên. Bóp nh ph ng đãế ươ ươđ t. Có nh xét gì? (hình 8-7)ố ậ- các thí nghi trên có th rút ra lu gì thành ph và tính ch ng?ừ ươTr i:ả ờ- ng giòn ra (c ng), gãy.ươ ễ- Bóp nh ng ra.ẹ ươ ụ- lu n: ng ch và ch khoáng ch là canxi ngế ươ ượ ươv ch ch mà dai.ừ ẻCâu trang 31 Sinh 8:ọ Xác nh các ch năng ng ng các ph ngị ươ ươ ng 8-2 ng cách ghép ch (a, b, c…) (1, 2, 3…) sao cho phù p.ở ợB ng 8-2. và ch năng các ph ng dàiả ươCác ph ngầ ươ Tr i: Ch năng phù pả Ch năngứ1. ngụ ươ2. tăng tr ngụ ưở3. Mô ng pươ ố4. Mô ng ngươ ứ5. ngủ ươ a) Sinh ng u, ch ởng già.ườb) Gi ma sát trong kh pả ớc) ng lên ươ ềngangd) Phân tán c, ch ứt yủe) Ch cị ựg) ng dài raươTr i:ả ờ1 b; g; d; e; aCâu trang 31 Sinh 8:ọ Thành ph hóa ng có nghĩa gì ch cầ ươ ứnăng ng?ủ ươTr i:ả ờ- ch và ch khoáng ch là canxi.ồ ế- nghĩa: Ch khoáng Ca tăng tính ch c, ch tăng tính o. 2ấ ệch này khác nhau theo tu giúp ng có tính ch khác nhau phù tu i.ấ ươ ổCâu trang 31 Sinh 8:ọ Hãy gi thích vì sao ng ng (đun sôiả ươ ượ ầlâu) thì ?ởTr i:ả ờ- ng do ch (c giao) phân nhi cao ng tínhươ ươ ấm tan ra.ề ễDOC24.VN 1DOC24.VN

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến