loading
back to top

đề trắc nghiệm toán lớp 11

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-24 20:12:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 11   

1762
Lượt xem
121
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề trắc nghiệm toán lớp 11

đề trắc nghiệm toán lớp 11

đề trắc nghiệm toán lớp 11Loading...

Tóm tắt nội dung

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: TOAN HH L2Thời gian làm bài: phút; (19 câu trắc nghiệm)Mã học phần: Số tín chỉ (hoặc đvht): Lớp: Mã đề thi 132(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................Câu 1: Điểm 6, -4) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép vị tự tâm O( 0, tỉ số 2A. A( 12, -8), B. B( -2, 3), C. 3, -2), D. D( -8, 12)Câu 2: Chọn 12 giờ làm gốc. Khi kim giờ chỉ giờ đúng thì kim phút đã quay được một góc lượng giác:A. -720 B. 180 0C. -360 0D. 90 0Câu 3: Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Phép quay nào sau đây biến ngũ giác thành chính nóA. Đáp án khác. B. ()0: 180Q C. ()0;180Q D. ()0;180Q .Câu 4: Cho phép đồng dạng biến diểm M( x, thành điểm M’( x’, y’) thỏa mãn: yy y' 1' 3ì= +í= +î .Ảnh của điểm A( -2, 1) qua phép đồng dạng làA. A’ 6, 10) B. A’(10, 6) C. A’(6, 10), D. A’(-6,10)Câu 5: Ảnh của điểm P( -1 3)...

Nội dung tài liệu

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: TOAN HH L2Thời gian làm bài: phút; (19 câu trắc nghiệm)Mã học phần: Số tín chỉ (hoặc đvht): Lớp: Mã đề thi 132(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................Câu 1: Điểm 6, -4) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép vị tự tâm O( 0, tỉ số 2A. A( 12, -8), B. B( -2, 3), C. 3, -2), D. D( -8, 12)Câu 2: Chọn 12 giờ làm gốc. Khi kim giờ chỉ giờ đúng thì kim phút đã quay được một góc lượng giác:A. -720 B. 180 0C. -360 0D. 90 0Câu 3: Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Phép quay nào sau đây biến ngũ giác thành chính nóA. Đáp án khác. B. ()0: 180Q C. ()0;180Q D. ()0;180Q .Câu 4: Cho phép đồng dạng biến diểm M( x, thành điểm M’( x’, y’) thỏa mãn: yy y' 1' 3ì= +í= +î .Ảnh của điểm A( -2, 1) qua phép đồng dạng làA. A’ 6, 10) B. A’(10, 6) C. A’(6, 10), D. A’(-6,10)Câu 5: Ảnh của điểm P( -1 3) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O(0, 0)góc quay 180 và phép vị tự tâm O(0,0) tỉ số là.A. M( 2, -6) B. N( -2, 6) C. E( 6, 2) D. F( -6, -2).Câu 6: Cho đường tròn ()2 2: 12 0+ =C Tìm ảnh của qua phép vị tự tâm O( 0, 0) tỉ số =1/3.A. ()()2 29 18 4+ =x B. ()()2 21 4+ =x ,C. ()()2 21 36+ =x D. ()()2 29 18 36+ =x yCâu 7: Phép tịnh tiến theo ()1; 3v=r biến điểm ()1; 3A thànhA. ()1; 4A¢- B. ()2; 6A¢ C. ()1; 2A¢ D. ()1; 4A¢-Câu 8: Trong mp Oxy, cho đường tròn (C) 24 0+ =x Hỏi phép đồng dạng có đượcbằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O, tỉ số 1/2 và phép quay tâm góc 90 biến(C) thành đường tròn nào sau đây:A. ()()12222=-+-yx B. ()()11222=-++yxC. ()()11122=-+-yx D. ()()11122=-++yxCâu 9: Điểm nào là ảnh của 1, -2) qua phép vị tự tâm I(0,1) tỉ số -3.A. A( 6, 9) B. -3, 10) C. B( -9, 6) D. -3, 6)Câu 10: Phép quay tâm ()0; 0O góc quay 090- biến đường tròn ()2 2: 0C x+ thành đườngtròn có pt :A. ()222 5x y+ B. ()222 3x y+ C. ()222 3x y+ D. ()222 9x y+ =Câu 11: Phép quay tâm ()4; 3I- góc quay 0180 biến đường thẳng 0d y+ thành đường thẳng cóphương trình :A. 0x y- B. 0x y+ C. 0x y+ D. 0x y+ =Câu 12: Phép tịnh tiến theo vr biến điểm ()1; 3A thành điểm ()1; 7A¢ suy ra tọa độ của rv là:A. ()4; B. ()0; C. ()0; 4- D. ()0; Trang Mã đề thi 132Câu 13: Phép tịnh tiến theo ()1; 3v= -r biến đường tròn ()2 2: 0C y+ thành đường tròncó phương trình:A. ()()2 22 6x y- B. ()()2 22 16x y- =C. ()()2 22 6x y- D. ()()2 22 6x y- =Câu 14: Biết ()' 3; 0M- là ảnh của ()1; 2M- qua uTur ()'' 2; 3M là ảnh của 'M qua vTur Tọa độ v+ =ur urA. ()3; 1- B. ()2; 2- C. ()1; D. ()1; 3- .Câu 15: Cho ()4; 2v-ur và đường thẳng 0x yD Hỏi ảnh của qua vTur là đường thẳng 'D :A. ' 15 0x yD B. ' 0x yD C. ' 0x yD D. ' 15 0x yD =Câu 16: Cho ba điểm A(-2;5), B(6;1), C(4;-3). Xét phép tịnh tiến theo vecto ()20; 21v= -r biến tam giácABC thành tam giác A’B’C’. Hãy tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A’B’C’.A. ()19; 22- B. ()21; 22 C. ()19; 22 D. ()19; 20-Câu 17: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sauA. Phép tịnh tiến biến hai đường thẳng vuông góc thành hai đường thẳng vuông gócB. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kínhC. Phép tịnh tiến có thể biến một điểm thành hai điểm phân biệD. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳngCâu 18: Phép quay tâm ()0; 0O góc quay 090 biến điểm ()0; 5A- thành điểm A¢ có tọa độA. ()3; B. ()5; C. ()2; D. ()5; 0-Câu 19: Phép vị tự tâm ()1; 3I tỉ số -2 biến đường thẳng 0d y+ thành đường thẳng có pt :A. 0x y- B. 0x y+ C. 10 0x y+ D. 10 0x y+ =---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang Mã đề thi 132Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến