loading
back to top

ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11

Chia sẻ: hoaithuongteen | Ngày: 2016-10-10 15:48:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

1596
Lượt xem
66
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11

ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11

ĐỀ TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 11
Tóm tắt nội dung
Tr ườn PTTH Nguyễn Hiền Đề 01Lớp 11 ……… KIỂM TRA TIẾT SỬ 11– KHTNHọ Tên: …………………………………………. Điểm: ……….A. PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm )CÂU 1: 4,0 điểm ): Điền vào trống chữ cái đứng tr ớc câu trả lời đúng nhất :Câu 10 11 12 13 14 15 16Chọn1. Châu Phi không là thuộc địa của đế quốc nào cuối thế kỉXIX ?A. Hoa kì. B. Anh.C. Pháp. D. Đức.2. Mĩ đã dùng chính sách gì để khống chế các ớc khu vực MĩLa-tinh ?A. “Cây gậy” và “Củ cà rốt”.B. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la”.C. Chính sách “Cái gậy lớn”.D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”.3. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cao nguyên Bô-lô-ven doai lãnh đạo ?A. Com-ma-đam, Ong-Kẹo B. Pha-ca-đuốcC. Pu-côm-bô. Si-vô-tha.4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu Mĩ La-tinhnổ ra đâu?A. Hai-i-ti. B. Cu Ba.C. Ac-hen-ti-na. D. Mê-xi-cô. 5. Nguyên nhân nào dẫn tới việc các nước Phương Tây đuanhau xâu xé Châu Phi ?A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.B. Có nhiều thi trường để buôn bán. C. Nguồn nhân công dồi dào.D. Sau khi xây dựng xong Kênh đào...
Nội dung tài liệu
Tr ườn PTTH Nguyễn Hiền Đề 01Lớp 11 ……… KIỂM TRA TIẾT SỬ 11– KHTNHọ Tên: …………………………………………. Điểm: ……….A. PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm )CÂU 1: 4,0 điểm ): Điền vào trống chữ cái đứng tr ớc câu trả lời đúng nhất :Câu 10 11 12 13 14 15 16Chọn1. Châu Phi không là thuộc địa của đế quốc nào cuối thế kỉXIX ?A. Hoa kì. B. Anh.C. Pháp. D. Đức.2. Mĩ đã dùng chính sách gì để khống chế các ớc khu vực MĩLa-tinh ?A. “Cây gậy” và “Củ cà rốt”.B. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la”.C. Chính sách “Cái gậy lớn”.D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”.3. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cao nguyên Bô-lô-ven doai lãnh đạo ?A. Com-ma-đam, Ong-Kẹo B. Pha-ca-đuốcC. Pu-côm-bô. Si-vô-tha.4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu Mĩ La-tinhnổ ra đâu?A. Hai-i-ti. B. Cu Ba.C. Ac-hen-ti-na. D. Mê-xi-cô. 5. Nguyên nhân nào dẫn tới việc các nước Phương Tây đuanhau xâu xé Châu Phi ?A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.B. Có nhiều thi trường để buôn bán. C. Nguồn nhân công dồi dào.D. Sau khi xây dựng xong Kênh đào Xuy-ê.6. Tiêu biểu cho xu hướng chính trị bạo động trong phongtrào giải phóng dân tộc của Phi-lip-pin là :A. Đi-pô-nê-gô-rô. B. Bô-ni-pha-xi-ô.C. Hô-xê Ri-dan. D. Com-ma-đam.7. Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương đượcbiểu hiện qua cuộc khởi nghĩa nào?A. Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven, do Ong Kẹo,Com-ma-đam chỉ huy.B. Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô.C. Cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1890 do Sa-min lãnh đạo.D. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân A-Chê.8. Tháng 11/ 1917 có sự kiên nào xảy ra Nga ?A. Nga kí hòa ớc Brét Li-tốp với ĐứcB. Cách mạng tháng 10 thành công Nga.C. Cách mạng dân chủ tư sản thành công Nga.D. Chính phủ tư sản tuyên bố rút khỏi cuộc CTTG I. 9. Nguyên cớ nào dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới thứnhất ?A. Thái tử Áo- Hung bị người Xéc-bi ám sát.B. Vua Vin-hen II của Đức bị người Pháp tấn công.C. Nga tấn công vào Đông Phổ.D. Anh phát động chiến tranh trước.10 Khối Liên minh được thành lập năm nào và bao gồmnhững nước nào ?A. 1881 Anh, Pháp, Nga. B. 1882 Đức, Áo Hung, Italia.C. 1904. Anh, Đức, Italia. D. 1898 Pháp, Ao- Hung, Italia.11. Châu Phi có những quốc gia nào giữ được độc lập trướcsự xâm nhập của Phương Tây ?A. Ai Cập. Nam Phi. B. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a.C. Ê-ti-ô-pi-a, Công-gô. D. Tô-gô, Ma-đa-gat-ca.12. Sự kiện nao đánh dấu Căm-pu-chia trở thành thuộc địacủa Pháp ?A. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm.B. Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhân quyền bảohộ.C. Vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước năm 1884.D. Các giáo sĩ Phương Tây xâm nhập vào Căm-pu-chia.13. Mĩ gây chiến tranh đế quốc với Tây Ban Nha vào nămnào?A. Năm 1896 B. Năm 1884.D. Năm 1905. D. Năm 1898.14. Âm mưu của Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh sau khi cácnước này giành được độc lập?A. Biến Mĩ Latinh thành đồng minh của Mĩ.B. Cùng hợp tác phát triển kinh tế vững mạnh.C. Biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ.D. Đầu tư kinh tế cho các nước Mĩ Latinh phát triển.15. Nước nào độc chiếm được Ai Cập kiểm soát kênh Xuy-ê ?A. Anh. B. Pháp.C. Đức. D. Mĩ.16. Mĩ tham chiến cùng với phe Hiệp Uớc trong giai đoạn thứhai của cuộc chiến mục đích gì ?A. Giúp các nước đánh bại quân Đức.B. Chia lợi trong cuộc chiến sắp kết thúc.C. Tiêu diệt tên trùm chiến tranh Đức.D. Đòi lại quyền lợi cho các nước Anh, Pháp, Nga.CÂU 2. Nối các sự kiện với thời gian đúng 1,0 đ)Sự kiện Thời gian.1. Khởi nghĩa do Hoàng thân Si-vô tha lãnh đạo. a. Năm 18682. Áo Hung tuyên chiến với Xéc-bi. b. 11/ 11/ 1918.3. Vua Ra- ma tiến hành cải cách. c. 28/7/ 19144. Đức kí hiệp ước đầu hàng không điều kiện d. 1861 1892e. 1861 1863 1B. PHẦN TỰ LUẬN điểm)1. Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò nh thế nào đối với sự phát triển của xã hội ?2. Hãy phân tích tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến này đã để lại những hậu quả gì cho nhân loại ?3. Vì sao Xiêm là nước duy nhất khu vực Đông Nam không trở thành thuộc địa của Phương Tây ?………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..2…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………Tr ường PTTH Nguyễn Hiền Đề 02Lớp 11 ……… KI TRA TI 11– KHTNHọ Tên: …………………………………………. Điểm: ……….A. PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm )CÂU 1: 4,0 điểm ): Điền vào trống chữ cái đứng tr ớc câu trả lời đúng nhất :Câu 10 11 12 13 14 15 16Chọn1. Nhân dân Phi-lip-pin đấu tranh chống chủ nghĩa thựcdân:A. Tây Ban Nha và Mỹ B. Anh và Hà LanC. Anh và Pháp D. Bồ Đào Nha và Anh2. Phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây nổi bậtở châu Phi diễn ra đâu A. Ma-rốc. B. Ai Cập.C. Ê-ti-ô-pi-a. D. An-giê-ri.3.Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào trên cao nguyênBôlôven kéo dài 37 năm (1901–1937) do:A. Pha-ca-đuốc chỉ huyB. Pu-côm-bô chỉ huyC. Ong Kẹo và Com-ma-đam chỉ huyD. Hoàng thân Si-vô-tha chỉ huy4. Cuộc đấu tranh của nhân dân Campuchia còn thu hútđông đảo người trong hoàng tộc, tiêu biểu là: A. Hoàng thân Si-vô-tha B. Vua NôrôđômC. Ong Kẹo và Com-ma-đam D. Pu-côm-bô5. Nước nào sau đây là thuộc địa của thực dân phương Tâysớm nhất A. Cam pu chia B. LàoC. Việt Nam D. Indonesia.6. Giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Xiêm là nước duy nhấttrong khu vực Đông Nam không trở thành thuộc địa củacác nước phương Tây là do :A. tiếp tục duy trì chế độ phong kiến .B. tiến hành cách mạng tư sản .C. thực hiện chính sách duy tân của Ra-maVD. tăng cường lực lượng quân sự và khả năng quốc phòng 7. Nguyên nhân tr ực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứnhất 1914 -1918 là :A. Thái tử Áo Hung bị ám sátB. Mâu thuẫn giữa các ớc đế quốc về vấn đề thuộc địaC. Sự hiếu chiến hung hãn của đế quốc ĐứcD. Sự mâu thuẫn giữa Anh và Đức8. Kết quả chiến tranh mà hai phe không ngờ tới là :A. 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương.B. Chi phí chiến tranh là 85 tỉ đô-la. 9. Khối liên minh thành lập khi nào và gồm những nướcnào?A. 1881 Anh, Pháp, Nga. B. 1882 Ao_Hung và Thụy sĩ .C. 1882 Đức, Ao_Hung và I-ta-li-a .D. 1883 -Tiệp, Bỉ, Anh .10. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là :A. Phi nghĩa thuộc về phe Liên minh .B. Phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước .C. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa .D. Chính nghĩa về các nước thuộc địa .11. Số người bị chết trong chiến tranh thế giới thứ nhất lên A. 10 triệu người B. 53 triệu ngườiC. 20 triệu người D. 90 triệu người12. Chính sách cải cách của Rama là:A. Đóng cửa, không giao lưu với phương tâyB. Mở của buôn bán với nước ngoàiC. Phát triển đất nước theo hướng tư bản chủ nghĩaD. Câu B, đúng13. Tiêu biểu cho xu hướng chính trị bạo động trong phongtrào giải phóng dân tộc của Phi-lip-pin là :A. Đi-pô-nê-gô-rô. B. Bô-ni-pha-xi-ô.C. Hô-xê Ri-dan. D. Com-ma-đam. 14. Đế quốcnào đã độc chiếm được Ai Cập và kiểm soát Kênh đào Xuyê ?A. Anh. B. Pháp.C. Đức. D. Nga15. KATIPUNAN là từ viết tắt của tổ chức :A. “Liên hiệp những người con yêu quý của nhân dân” của Phi-lip-pin.B. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a.C. “Liên minh Phi-lip-pin”.D. “Liên minh những người con yêu quý của nhân dân Phi-lip-pin”.Í6. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh tế giới lầnthứ nhất (1914- 1918) là:A. Tranh chấp giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địaB. Sự hằn thù giữa Đức và PhápC. Sự tranh chấp về lãnh thổ giữa Nga và Ao3C. Sự thành công của Cách mạng tháng ời Nga. D. Sự thất bại của phe Liên minh. D. Mâu thuẫn giữa Anh và Nga về quyền lợi Trung Đông CÂU 2. Nối các tác giả và tác phẩm văn học thời Cận đại 1,0 đ)Tác giả Tác phẩm1. Vich-to Huy-gô a. Cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ2. Lép Tôn-xtôi b. Lão hà tiện3. Mác Tu-ên c. Tiếng gọi nơi hoang dã4. Giắc Lơn-đơn d. Những người khốn khổe. Chiến tranh và hòa bìnhB. PHẦN TỰ LUẬN điểm)1/ Những biện pháp cải cách của Rama V. Theo em chính sách cải cách của Rama đã có tác dụng như thếnào đối với sự phát triển của vương quốc Xiêm? (2.5đđiểm )2/.Nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất Nêu tính chất và hậu quảcủa cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.? (2.5đđiểm )…..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..4…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………Tr ườn PTTH Nguyễn Hiền Đề 03Lớp 11 ……… KIỂM TRA TIẾT SỬ 11– KHTNHọ Tên: …………………………………………. Điểm: ……….A. PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm )CÂU 1: 4,0 điểm ): Điền vào trống chữ cái đứng tr ớc câu trả lời đúng nhất :Câu 10 11 12 13 14 15 16Chọn1. Nguyên cớ nào dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới thứnhất ?A. Thái tử Áo- Hung bị người Xéc-bi ám sát.B. Vua Vin-hen II của Đức bị người Pháp tấn công.C. Nga tấn công vào Đông Phổ.D. Anh phát động chiến tranh trước.2 Khối Liên minh được thành lập năm nào và bao gồmnhững nước nào ?A. 1881 Anh, Pháp, Nga. B. 1882 Đức, Áo Hung, Italia.C. 1904. Anh, Đức, Italia. D. 1898 Pháp, Ao- Hung, Italia.3. Châu Phi có những quốc gia nào giữ được độc lậptrước sự xâm nhập của Phương Tây ?A. Ai Cập. Nam Phi. B. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a.C. Ê-ti-ô-pi-a, Công-gô. D. Tô-gô, Ma-đa-gat-ca.4. Sự kiện nao đánh dấu Căm-pu-chia trở thành thuộc địacủa Pháp ?A. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm.B. Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhân quyền bảohộ. 9. Châu Phi không là thuộc địa của đế quốc nào cuối thế kỉXIX ?A. Hoa Kì. B. Anh.C. Pháp. D. Đức.10. Mĩ đã dùng chính sách gì để khống chế các ớc khu vực MĩLa-tinh ?A. “Cây gậy” và “Củ cà rốt”.B. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la”.C. Chính sách “Cái gậy lớn”.D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”.11. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cao nguyên Bô-lô-ven doai lãnh đạo ?A. Com-ma-đam, Ong-Kẹo B. Pha-ca-đuốcC. Pu-côm-bô. Si-vô-tha.12. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu Mĩ La-tinhnổ ra đâu?A. Hai-i-ti. B. Cu Ba.C. Ac-hen-ti-na. D. Mê-xi-cô. 13. Nguyên nhân nào dẫn tới việc các nước Phương Tây đua5C. Vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước năm 1884.D. Các giáo sĩ Phương Tây xâm nhập vào Căm-pu-chia.5. Hai thiên tài âm nhạc nổi tiếng thế giới vào buổi đầu thờicận đại là :A. Trai-cốp-xki và Mô-da. B. Sô-panh và Trai-cốp-xki.C. Bét-tô-ven và Mô-da. D. Mô-da và Sô-panh.6 Nước nào độc chiếm được Ai Cập kiểm soát kênh Xuy-ê ?A. Anh. B. Pháp.C. Đức. D. Mĩ.7. Mĩ tham chiến cùng với phe Hiệp Uớc trong giai đoạn thứhai của cuộc chiến mục đích gì ?A. Giúp các nước đánh bại quân Đức.B. Chia lợi trong cuộc chiến sắp kết thúc.C. Tiêu diệt tên trùm chiến tranh Đức.D. Đòi lại quyền lợi cho các nước Anh, Pháp, Nga.8. Những đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội khôngtưởng là :A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.B. Mác và Ăng-ghen.C. Xi-mông. Phu-ri-ê, Ô-oen.D. Vôn-te, Rút-xô, Ô-oen. nhau xâu xé Châu Phi ?A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.B. Có nhiều thi trường để buôn bán. C. Nguồn nhân công dồi dào.D. Sau khi xây dựng xong Kênh đào Xuy-ê.14. Tiêu biểu cho xu hướng chính trị bạo động trong phongtrào giải phóng dân tộc của Phi-lip-pin là :A. Đi-pô-nê-gô-rô. B. Bô-ni-pha-xi-ô.C. Hô-xê Ri-dan. D. Com-ma-đam.15. Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương đượcbiểu hiện qua cuộc khởi nghĩa nào?A. Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven, do Ong Kẹo,Com-ma-đam chỉ huy.B. Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô.C. Cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1890 do Sa-min lãnh đạo.D. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân A-Chê.16. Tháng 11/ 1917 có sự kiên nào xảy ra Nga ?A. Nga kí hòa ớc Brét Li-tốp với ĐứcB. Cách mạng tháng 10 thành công Nga.C. Cách mạng dân chủ tư sản thành công Nga.D. Chính phủ tư sản rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ NhấtCÂU 2. Nối các sự kiện với thời gian đúng 1,0 đ)Sự kiện Thời gian.1. Khởi nghĩa do Hoàng thân Si-vô tha lãnh đạo. a. Năm 18682. Áo Hung tuyên chiến với Xéc-bi. b. 11/ 11/ 1918.3. Vua Ra- ma tiến hành cải cách. c. 28/7/ 19144. Đức kí hiệp ước đầu hàng không điều kiện d. 1861 1892e. 1861 1863 B. PHẦN TỰ LUẬN điểm)1. Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò nh thế nào đối với sự phát triển của xã hội ?2. Hãy phân tích tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến này đã để lại những hậu quả gì cho nhân loại ?3. Vì sao Xiêm là nước duy nhất khu vực Đông Nam không trở thành thuộc địa của Phương Tây ?………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..6……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………Tr ường PTTH Nguyễn Hiền Đề 01Lớp 11 ……… KIỂM TRA TIẾT SỬ 11 KHXHHọ Tên: …………………………………………. Điểm: ……….A. PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm )CÂU 1: 4,0 điểm ): Điền vào trống chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :Câu 10 11 12 13 14 15 16Chọn1/ Thực chất của Hội nghị Viên 1814 -1815 là a/ Hội nghị đem đến quyền lợi cho triều đại Buốc-bông 8/ Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước tư bản Au Mỹphát triển sang giai đọan 7b/ Hội nghị đem đến quyền lợi cho hai nước lớn: Anh và Nga .c/ Hội nghị đem đến quyền lợi cho bốn nước: Anh, Nga, Ao,Phổ .d/ Hội nghị đem đến quyền lợi cho ba nước thắng trận: Anh ,Ao, Phổ .2 Thất bại của Na-pô-lê-ông nơi nào có ảnh hưởng quyếtđịnh đến số phận của Đế chế Pháp và Na-pô-lê-ông ?a/ Ao b/ Anh .c/ Nga d/ Phổ .3 Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVIII giữa thếkỷ XIX diễn ra đầu tiên nước Đức và Hà Lan b/ nước Pháp .c/ nước Anh d/ nước Mỹ Chủ nghĩa đế quốc Pháp có đặc điểm là a/ chủ nghĩa đế quốc thực dân.b/ chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt .c/ chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi .d/ chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.5/ Cách mạng công nghiệp Pháp và Đức diễn ra khác vớiCách mạng công nghiệp Anh chỗ a/ cách mạng công ngiệp Pháp và Đức diễn ra trước Anh vớitốc độ nhanh như vũ bão .b/ cách mạng công nghiệp Pháp và Đức diễn ra đồng thời vớiAnh .c/ cách mạng công nghiệp Pháp và Đức diễn ra muộn hơnAnh .d/ cách mạng công nghiệp Pháp và Đức diễn ra muộn hơnAnh nhưng với tốc độ phát triển nhanh Cuộc vận động thống nhất nước nào sau đây đồng thờilà cuộc cách mạng tư sản ?a Cuộc vận động thống nhất Đức Cuộc vận động thống nhất Pháp .c Cuộc vận động thống nhất Đức và Italia .d Cuộc vận động thống nhất Italia .7/ Câu nào sau đây đúng a/ Cải cách nông nô Nga năm 1861 là một cuộc chiến tranhb/ Cải cách nông nô Nga năm 1861 là một cuộc cách mạng tưsản .c/ Nội chiến Mỹ (1861 1865) là một cuộc cách mạng sảnd/ Nội chiến Mỹ (1861-1865) là một cuộc cách mạng vô sản a/ Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh .b/ Chủ nghĩa tư bản độc quyền .c/ Chủ nghĩa đơn phương .d/ Chủ nghĩa đa phương 9/ Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nguyên nhân chủ yếu nàođã khiến công nghiệp Mỹ và Đức vượt qua Anh và Pháp :a/ Mỹ và Đức có nhiều tài nguyên hơn Anh Pháp .b/ Mỹ và Đức đông dân hơn Anh Pháp .c/ Mỹ và Đức tích cực ứng dụng những thành tựu mới nhất củakhoa học kỹ thuật vào sản xuất .d/ Truyền thống yêu nước yêu lao động .10/ Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là a) Vô sản và tư sản. b) Nông dân và địa chủ.c) Quý tộc và tư sản. d) Thợ thủ công và chủ xưởng 11 Người đã nhân lên gấp bội sức mạnh của Con người “là câu nhận định về nhân vật a/ Et mơn Các-rai b/ Ac –crai-tơ c/ Giêm Oát d/ Giêm Ha-gri –vơ 12 Con đường thống nhất Đức được thực hiện a/ Từ dưới lên b/ Từ trên xuống c/ Từ “Đội quân áo đỏ d/ Từ nhân dân vùng lên 13/ Nguyên nhân cuộc nội chiến Mỹ (1861- 1865) là: Mâu thuẫn giữa chủ nô miền Bắc và tư sản miền Nam .b/ Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và chủ nô miền Nam c/ Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và phong kiến miền Nam d/ Mâu thuẫn giữa tư sản miền Nam và phong kiến miền Bắc 14/ Mỹ can thiệp vào nội bộ các nước Mĩ Latinh bằng a/ đô la và sức mạnh chính trị b/ đô la và sức mạnh kinh tế c/ đô la và sức mạnh quân sự d/ đô la và chính sách “mở cửa"15/ Chủ nghĩa đế quốc Đức có đặc điểm là Chủ nghĩa đế quốc thực dân .b Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt .c Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi .d Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến .16 Vào thế kỷ XIX phát minh nào phục vụ cho việc tăng sảnlượng thép Máy phát điện b/ Lò cao Bétxme .c/ Động cơ đốt trong Đi-ê-den. d/ Lò điện .CÂU 2. Nối các sự kiện với thời gian đúng (1,0đ)Sự kiện Thời gian.1. Công trình sinh lý học a. Tôm-xơn2. Người phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni b. Men-đê-lê-ép 3. Phát hiện định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học c. Páp-lốp4. Thuyết electron d. Giêm Ha-gri-vơ e. Đác-uynB. PHẦN TỰ LUẬN điểm)1 Những tiền đề làm cho cách mạng công nghiệp khởi đầu Anh sớm hơn các nước khác là gì Hậu quả củacách mạng công nghiệp 2,5 )2 Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 các nước tư bản Âu– Mỹ có những chuyển biến quan trọng gì Trong đó,chuyển biến nào đáng chú nhất 2,5 …..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..8…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..9…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………Tr ường PTTH Nguyễn Hiền Đề 02Lớp 11 ……… KI TRA TI 11 KHXHHọ Tên: …………………………………………. Điểm: ……….A. PHẦN TRẮC NGHIỆM điểm )CÂU 1: 4,0 điểm ): Điền vào trống chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :Câu 10 11 12 13 14 15 16Chọn1/ Cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỷ XVIII giữa thếkỷ XIX) diễn ra đầu tiên Anh. b/ Đức và Hà Lan c/ Mỹ d/ Pháp .2/ Cuộc vận động thống nhất nước nào sau đây đồng thờilà cuộc cách mạng tư sản a/ Cuộc vận động thống nhất Đức b/ Cuộc vận động thống nhất Pháp.c/ Cuộc vận động thống nhất Đức và Italia .d/ Cuộc vận động thống nhất Italia .3/ Câu nào sau đây đúng ?a/ Nội chiến Mỹ 1861 1865 là một cuộc cách mạng tưsản.b/ Nội chiến Mỹ 1861 1865 là một cuộc cách mạng vôsản.c/ Cải cách nông nô Nga năm 1861 là một cuộc cách mạng vôsản.d/ Cải cách nông nô Nga năm 1861 là một cuộc chiến tranh. 4/ Chủ nghĩa đế quốc Pháp có đặc điểm là Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt .b/ Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi .c/ Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến .d Chủ nghĩa đế quốc thực dân 5/ Con đường thống nhất Đức được thực hiện Từ “Đội quân áo đỏ" b/ Từ nhân dân vùng lên c/ Từ dưới lên d/ Từ trên xuống 6/ Mỹ can thiệp vào nội bộ Mĩ Latinh bằng a/ đô la và sức mạnh quân sự b/ đô la và chính sách “mở cửa"c/ đô la và sức mạnh chính trị d/ đô la và sức mạnh kinh tế 7/ Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước tư bản Âu Mỹphát triển sang giai đọan :a/ chủ nghĩa đa phương b/ cự do cạnh tranh c/ chỉ nghĩa tư bản độc quyền d/ chủ nghĩa đơn phương .8/ Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nguyên nhân chủ yếu nàođã khiến công nghiệp Mỹ và Đức vượt qua Anh và Pháp:a Mỹ và Đức đông dân hơn Anh Pháp .b/ Mỹ và Đức tích cực ứng dụng những thành tựu mới nhất củakhoa học kỹ thuật vào sản xuất .c/ Truyền thống yêu nước yêu lao động .d/ Mỹ và Đức có nhiều tài nguyên hơn Anh, Pháp Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là a) Nông dân và địa chủ b) Quý tộc và tư sảnc) Thợ thủ công và chủ xưởng. Vô sản và tư sản 10/ Thực chất của Hội nghị Viên (1814 -1815) là a/ Hội nghị đem đến quyền lợi cho Anh và Nga .b/ Hội nghị đem quyền lợi cho Anh, Nga, Ao, Phổ .c/ Hội nghị đem đến quyền lợi cho triều đại Buốc-bông.d/ Hội nghị đem đến quyền lợi cho Anh, Ao, Phổ .11/ Thất bại của Na-pô-lê-ông nơi nào có ảnh hưởng quyếtđịnh đến số phận của Đế chế Pháp và Na-pô-lê-ông :a/ Nga b/ Phổ.c/ Ao d/ Mỹ .12/ Cách mạng công nghiệp Pháp và Đức diễn ra khác vớiCách mạng công nghiệp Anh chỗ a/ Cách mạng công nghiệp Pháp và Đức diễn ra muộn hơnAnh.b/ Cách mạng công nghiệp Pháp và Đức diễn ra muộn hơnAnh nhưng với tốc độ phát triển nhanh c/ Cách mạng công ngiệp Pháp và Đức diễn ra trước Anh vớitốc độ nhanh như vũ bão .d/ Cách mạng công nghiệp Pháp và Đức diễn ra đồng thời vớiAnh.13/ Chủ nghĩa đế quốc Đức có đặc điểm là Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi .b/ Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiếnc/ Chủ nghĩa đế quốc thực dân.d/ Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt .14 “Người đã nhân lên gấp bội sức mạnh của Con người" làcâu nhận định về nhân vật a/ Giêm Oát b/ Giêm Ha-gri-vơ c/ Et- mơn Các-rai Ac-crai-tơ 15/ Nguyên nhân cuộc nội chiến Mỹ (1861- 1865) là a/ Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và chủ nô miền Nam b/ Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và phong kiến miền Nam.c Mâu thuẫn giữa chủ nô miền Bắc và tư sản miền Nam .d/ Mâu thuẫn giữa tư sản miền Nam và phong kiến miền Bắc 16/ Vào thế kỷ XIX phát minh nào phục vụ cho việc tăng sảnlượng thép ?a/ Lò điện b/ Lò cao Bétxmec/ Máy phát điện d/ Động cơ Đi-ê-den.CÂU 2. Nối các sự kiện với thời gian đúng (1,0đ)Sự kiện Thời gian.1. Công trình sinh lý học a. Đác-uyn2. Người phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni b. Men-đê-lê-ép 3. Phát hiện định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học c. Giêm Ha-gri-vơ 4. Thuyết electron d. Páp-lốp10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến