loading
back to top

Đề trắc nghiệm chương 3 Ứng dụng tích phân

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2017-01-19 14:55:37 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Ứng dụng tích phân    trắc nghiệm ứng dụng tích phân   

400
Lượt xem
10
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề trắc nghiệm chương 3 Ứng dụng tích phân

Đề trắc nghiệm chương 3 Ứng dụng tích phân

Đề trắc nghiệm chương 3 Ứng dụng tích phân
Tóm tắt nội dung

Đề trắc nghiệm chương 3 Ứng dụng tích phân

Nội dung tài liệu
Đây là đề góc dùng cho phần mềm trắc nghiệm CITestLink tải https://drive.google.com/open?id=0B2pcWYaQx_X1Rjd4SThtN3pnR28Mã B/C MĐ Nội dung câu hỏi cột này Nội dung đáp án PA nhiễu PA nhiễu PA nhiễu 3B3/C3 Gọi là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai số :22y x= và 24y x= Hỏi là bao nhiêu?9S= 113S= 27S= 12S= B3/C3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thịcác hàm số 2,y x= 0,y= 1, 2x x= .3S=73S= 143S= 53S= B3/C3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thịcác hàm số 2, 3y x= =323S=53S= 163S= 53S= B3/C3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thịhàm số 11xyx- -=- và các hệ trục tọa độ. 44 ln 13S= 74S= 1S=44 ln3S=B3/C3 Một hình thang cong (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số ()y x= trục ox và hai đường thẳng (),x b= Khi quay (H) quanh trục ox tạo thành một khối tròn xoay. Gọi là thể tích khối tròn xoay đó. Phát biểu nào sau đây là đúng.()2baV dxp=ò()2baV dx=ò ()baV dxp=ò()2baV dxp=òB3/C3 Gọi là miền giới hạn bởi ()2: 2P x= và trục hoành. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay quanh trục ox. 1615Vp=53480Vp= 43Vp= 6415Vp= B3/C3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thịhàm số 3xy x= và trục tung.5 12 ln 2S= 72 ln 2S= -5l 22S= 22 ln 2S= B3/C3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thịhàm số ,xy e= 0, 1, 2y x= .222S ee= 22S ee= 22 1S e= 222S ee= B3/C3 Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi2. lny x=, trục hoành và hai đường thẳng1,x e= .()2114S e= 2S= 22 1S e= 214 4eS-= B3/C3 Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số ()1y x= và ()1xy x= .12eS= 2eS= 2S e= 312S e= B3/C3 Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi2y và 2y x= 13S= 23S =76S=1S=B3/C3 Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số 238 1xyx=+ ()0x³ trục 1ln 32S= 124S=24 ln 9S=1ln 34S=hoành và đường thẳng 1x= .B3/C3 Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi2 siny x= +, 21 cosy với []0;xpÎ22Sp= 2S= 22Sp= 12Sp= +. B3/C3 Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh ox miền được giới hạn bởiln 0,y e= .()2S ep= ()3 2S ep= ep= 212 2eSpæ ö= -ç ÷è ø. B3/C3 Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh ox miền được giới hạn bởi 32,3xy x= .48635Sp= 8135Sp= 333035Sp= 12152Sp=. B3/C3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi, 1x xy x-= .12S ee= 2S e= 12S ee= 1S ee= -. B3/C3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi2sin ,y ,y x= 0,x xp= .2Sp= Sp= 2Sp= 4Sp=. B3/C3 Cho hàm số ()()3 23 4y C= Gọi là diện tích hình phẳng gới hạn bởi đồthị hàm số ()C và trục hoành. Phát biểu nàosau đây là đúng ?()03 213 4S dx-= -ò()43 203 4x dx- -ò S=()43 213 4x dx-- -ò()03 213 4S dx-= -ò()43 203 4x dx+ -ò ()43 213 4S dx-= -ò.B3/C3 Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (D) 24 4y x= 0, 0y x= quanh trục ox.335Vp= 1235Sp= 335S= 1235S=. B3/C3 Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (D) 22xy 2, 4y y= quanh trục oy.12Vp= 2485Sp= 283Sp= 20Sp=. B3/C3 Cho hàm số ()y x= có đồ thị như hình sau:Tích phân nào sau đây có giá trị lớn nhất()10f dxò()20f dxò()21f dxò()31f dxò2301Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến