loading
back to top

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án

Chia sẻ: huept732000@gmail.com | Ngày: 2016-03-08 08:51:58 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán   

1794
Lượt xem
48
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016 có đáp án
Tóm tắt nội dung
Doc24.vn Đề thi Violympic Toán lớp vòng 15 năm 2015 2016 Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 1.1: Kết quả của phép tính: 74.45 55.36 45.26 64.55 bằng .............. Câu 1.2: Cho số nguyên dương khi đó kết quả của phép tính: (2a) bằng .......... Câu 1.3: Cho là số nguyên dương, biết a100 1. Khi đó .......... Câu 1.4: Tập hợp {Bưởi, cam, chanh, táo, đào, mơ, mận, mít, hồng} có ......... phần tử. Câu 1.5: Kết quả của phép tính: 5.(27 172) 611 63 bằng ................ Câu 1.6: Kết quả của phép tính: 120 5.(20 2. 32)2 63 bằng ............. Câu 1.7: Biết 15. 23 4.32 5.7 a2, trong đó là số tự nhiên. Khi đó giá trị của là ................. Câu 1.8: Cho số nguyên n, biết thỏa mãn: n2 3n 13 chia hết 3. Vậy giá trị nhỏ nhất của là ........... Câu 1.9: Tổng số trang của quyển vở loại 1; quyển vở loại và quyển vở loạ
Nội dung tài liệu
Doc24.vn Violympic Toán vòng 2015 2016 điền thích chấm 1.1: phép tính: 74.45 55.36 45.26 64.55 bằng .............. 1.2: nguyên dương phép tính: (2a) bằng .......... 1.3: nguyên dương, biết a100 .......... 1.4: {Bưởi, cam, chanh, táo, đào, mận, mít, hồng} ......... phần 1.5: phép tính: 5.(27 172) bằng ................ 1.6: phép tính: 5.(20 32)2 bằng ............. 1.7: Biết 4.32 trong nhiên. ................. 1.8: nguyên biết thỏa mãn: chia nhất ........... 1.9: Tổng trang quyển loại quyển loại quyển loại 1980 trang. trang quyển loại bằng trang quyển loại trang quyển loại bằng trang quyển loại Tính trang quyển loại 1.10: công hàng nhưng hàng Biết rằng người chưa 1000. .......... người. Đỉnh 2.1: phép chia thưowng Tổng chia, chia thương 219. hiệu chia chia ........... 2.2: Biết nhận ............ 2.3: Tính biểu thức: 53.39 47.39 53.21 47.21 2.53.12 4.6.87 3.8.40 2.4: Biết thỏa mãn: [(1600 800) (315 35). ......... 2.5: biểu thức: ..... ..... .......... 2.6: Biết 2181 243. 32.92 729. .......... 2.7: Tính: (1253 1755 20162017 ........... 2.8: Biết (12) 120. thỏa điều kiện trên ........... 2.9: Biết 415.99 4.320 5.29.619 7.229.276. ..........Doc24.vn 2.10: nhiêu trong đúng Vượt chướng ngại 3.1: biết rằng viết thêm giữa được đầu. chính ............ 3.2: chẵn, 100}. ........ phần 3.3: nguyên nhất nguyên ........... 3.4: nhiên. Biết rằng chia chia .......... 3.5: Trên điểm biết rằng giữa giữa 5cm; 2cm; 2BD. ......... điền thích chấm 1.1: 1000 1.2: 1.3: 1.4: 1.5: 1.6: 1.7: 1.8: 1.9: 1.10: Đỉnh 2.1: 2.2: 2.3: 4200 2.4: 2.5: 2.6: 2.7: 2.8: 2.9: 2Doc24.vn 2.10: Vượt chướng ngại 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: 3.5:

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến