loading
back to top

đề thi vào lớp 10 môn sinh có đáp án

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-08 18:05:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vào lớp 10 môn sinh có đáp án   

59
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi vào lớp 10 môn sinh có đáp án

đề thi vào lớp 10 môn sinh có đáp án

đề thi vào lớp 10 môn sinh có đáp án
Tóm tắt nội dung
GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠNAM NHỊ THI TUY SINH 10 TR NG THPT CHUYÊNỀ ƯỜ NĂM 2017- 2018ỌMôn: SINH (chuyên)Th gian làm bài: 150 phút ờ(Đ thi 02 trang)ề ồCâu 1. (0,75 đi m)ểHình là nh ch nhi th th ng ng ng tiêu cả ườ ượ ườ ốđ nh. ịa. Hãy cho bi ng này nh, hay ch ng gì? ườ ứb. Nêu ch phát sinh th ng nhi th trên.ơ ườ ểc. Em có th nh bi nh nhân trên qua nh ng đi bên ngoài nào?ể ểCâu 2. (0,75 đi m)ểa. Khi phân tích qu thí nghi phép lai tính tr ng, căn vào đâu mà Menđenế ứl cho ng các tính tr ng màu và hình ng di truy nhau? ớb. Đi khác bi nh gi quy lu phân li Menđen quy lu di truy nể ềliên Moocgan là gì?ế ủCâu 3. (1,0 đi m)ểNguyên sung và nguyên khuôn th hi nh th nào trong quá trìnhắ ượ ết nhân đôi ADN và quá trình ng ARN?ự ợCâu 4. (1,0 đi m)ểM bào có ki genộ BDbd XY th hi gi phân. ảa. Xác nh các lo giao ra quá trình gi phân bình th ng bàoị ượ ườ ếtrên.1Đ CHÍNH TH CỀ ỨHình 1b. NST mang gen (Bb, Dd) không phân li kì sau gi phân I, gi mế ảphân II di ra bình th ng và NST gi tính phân li bình th ng thì...
Nội dung tài liệu
GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠNAM NHỊ THI TUY SINH 10 TR NG THPT CHUYÊNỀ ƯỜ NĂM 2017- 2018ỌMôn: SINH (chuyên)Th gian làm bài: 150 phút ờ(Đ thi 02 trang)ề ồCâu 1. (0,75 đi m)ểHình là nh ch nhi th th ng ng ng tiêu cả ườ ượ ườ ốđ nh. ịa. Hãy cho bi ng này nh, hay ch ng gì? ườ ứb. Nêu ch phát sinh th ng nhi th trên.ơ ườ ểc. Em có th nh bi nh nhân trên qua nh ng đi bên ngoài nào?ể ểCâu 2. (0,75 đi m)ểa. Khi phân tích qu thí nghi phép lai tính tr ng, căn vào đâu mà Menđenế ứl cho ng các tính tr ng màu và hình ng di truy nhau? ớb. Đi khác bi nh gi quy lu phân li Menđen quy lu di truy nể ềliên Moocgan là gì?ế ủCâu 3. (1,0 đi m)ểNguyên sung và nguyên khuôn th hi nh th nào trong quá trìnhắ ượ ết nhân đôi ADN và quá trình ng ARN?ự ợCâu 4. (1,0 đi m)ểM bào có ki genộ BDbd XY th hi gi phân. ảa. Xác nh các lo giao ra quá trình gi phân bình th ng bàoị ượ ườ ếtrên.1Đ CHÍNH TH CỀ ỨHình 1b. NST mang gen (Bb, Dd) không phân li kì sau gi phân I, gi mế ảphân II di ra bình th ng và NST gi tính phân li bình th ng thì bào nói trên oễ ườ ườ ạra nh ng lo giao nào? ửCâu 5. (1,5 đi m)ểa. th lai là gì? sao th lai bi hi rõ nh th FƯ ệ1 sau đó gi qua cácả ầth ?ế ệb. qu th kh có thành ph ki gen là (P): 0,3 AA: 0,4 Aa: 0,3 aa. Sau 2ộ ểth th ph thì ki gen ng trong qu th là bao nhiêu? Bi không cóế ếđ bi ra, các th có ki gen aa không có kh năng sinh n.ộ ảCâu 6. (1,5 đi m)ểa. bi gen là gìộ sao bi gen th ng có cho thân sinh tạ ườ ?b. loài th giao ph n, tính tr ng màu hoa do gen trên NST th ngỞ ườquy nh. Gen quy nh hoa tr hoàn toàn so gen quy nh hoa tr ng. Ti hànhị ếlai cây hoa có ki gen gi ng nhau cây hoa tr ng thu qu nh sau:ỏ ượ ư- lai cho 100% hoa .ặ ỏ- lai th thu 150 cây, trong đó có 149 cây hoa và cây hoa tr ng.ặ ượ ắGi thích ch xu hi cây hoa tr ng lai th 4. Bi các giao có ngả ốvà kh năng th tinh nh nhau, các có ng nh nhau.ả ưCâu 7. (1,25 đi m)ểNg ta đã ti hành các phép lai trên loài cà chua nh sau:ườ ưPhép lai 1: Cho lai gi cây cà chua qu tròn cây cà chua qu dài thu qu ượ ởđ con trung bình cây qu tròn: cây qu dài: cây qu vàng, tròn: cây qu vàng,ờ ảdài.Phép lai 2: Cho lai gi cây cà chua qu tròn cây cà chua qu vàng, tròn thu cữ ượk qu con trung bình cây qu tròn: cây qu dài.ế ỏHãy bi lu và lai cho phép lai trên. Bi gen quy nh tínhệ ộtr ng và trên các NST th ng khác nhau.ạ ườCâu 8. (1,25 đi m)ểTrình bày đi các quan sinh thái gi nh ng sinh khác loài.ặ ậCâu 9. (1,0 đi m)ểTrong nuôi cá, cá mè tr ng là ph chính nên giá tr kinh cho m. Trong mầ ầcòn có các lo cá nhiên là cá ng, cá và cá măng. Cá và cá ng tuy nh nh ngạ ươ ươ ưkhi đi ki thu phát tri nh là th ăn cá ng, cá và cáặ ươ ầmè tr ng. Cá măng ng cá ng, cá làm th ăn chính. Rái cá chuyên săn cá măngắ ươ ắvà cá mè tr ng.ắa. Hãy th ăn trong m.ẽ ướ ầb. Sau th gian cá măng ng ta câu t. Do giá tr kinh cóộ ườ ầnguy suy gi nghiêm tr ng. ọ+ Hãy gi thích hi ng trên.ả ượ2+ duy trì nâng cao giá tr kinh m, ng nuôi cá áp ng bi pháp sinhể ườ ệh nào gi n, thích có hi qu cho nuôi mình?ừ ủ-----------H t-----------ếH và tên ....................................................ọ Ch kí giám th ........................................ữ ốS báo danh ..................................................ố Ch kí giám th sữ ố2 .........................................3

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến