loading
back to top

đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh TIỀN GIANG có đáp án

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-06 09:51:42 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh TIỀN GIANG có đáp án   

145
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh TIỀN GIANG có đáp án

đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh TIỀN GIANG có đáp án

đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh TIỀN GIANG có đáp án
Tóm tắt nội dung
GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠĐ CHÍNH TH CỀ KÌ THI TUY SINH 10Ể ỚTRUNG PH THÔNG NĂM 2018 NHỌ ỈTI GIANGỀMôn thi: NG VĂNỮTh gian làm bài: 120 phút (Không th gian giao )ờ ềĐ đo trích sau và tr các câu i, câu câu 3:ọ ế(1) lúc y, tôi đã anh. (2) lòng mong nh anh, ch anh nghĩừ ắr ng, con anh ch xô vào lòng anh, ôm ch anh. (3) Anh c,ằ ướv khom ng tay đón ch con. (4) Nghe i, con bé gi mình, tròn từ ườ ắnhìn. (5) Nó ng ngác, lùng, (6) Còn anh, anh không ghìm xúc ng. (7) iơ ỗl xúc ng, th dài bên má ph ng lên, gi nầ gi t, trông dậ ễs (8) xúc ng và hai tay phía tr c, anh ch ch mợ ướ ậb i, gi ng run run...ướ ặ(Nguy Quang Sáng, Chi ngàế ượ )Câu 1. (1.0 đi m)ểXác nh và tên thành ph bi trong câu (2).ị ậCâu 2. (1.0 đi m)ểTìm ng liên và tên phép liên dùng trong câu (4) và câu (5).ừ ượCâu 3. (1,0 đi m).ểTìm ph ng Nam trong câu (7) và (8)ừ ươ ầCâu 4. (3.0 đi m)ểVi đo văn gi thích nghĩa câu ngế “T n”ố ướ ,Câu 5. (4,0 đi m) Phân tích đo th sau:ể ơ“ Ta làm con chim hótTa làm cành hoaộTa nh vào hòa caậM tr xao xuy n.ộ...
Nội dung tài liệu
GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠĐ CHÍNH TH CỀ KÌ THI TUY SINH 10Ể ỚTRUNG PH THÔNG NĂM 2018 NHỌ ỈTI GIANGỀMôn thi: NG VĂNỮTh gian làm bài: 120 phút (Không th gian giao )ờ ềĐ đo trích sau và tr các câu i, câu câu 3:ọ ế(1) lúc y, tôi đã anh. (2) lòng mong nh anh, ch anh nghĩừ ắr ng, con anh ch xô vào lòng anh, ôm ch anh. (3) Anh c,ằ ướv khom ng tay đón ch con. (4) Nghe i, con bé gi mình, tròn từ ườ ắnhìn. (5) Nó ng ngác, lùng, (6) Còn anh, anh không ghìm xúc ng. (7) iơ ỗl xúc ng, th dài bên má ph ng lên, gi nầ gi t, trông dậ ễs (8) xúc ng và hai tay phía tr c, anh ch ch mợ ướ ậb i, gi ng run run...ướ ặ(Nguy Quang Sáng, Chi ngàế ượ )Câu 1. (1.0 đi m)ểXác nh và tên thành ph bi trong câu (2).ị ậCâu 2. (1.0 đi m)ểTìm ng liên và tên phép liên dùng trong câu (4) và câu (5).ừ ượCâu 3. (1,0 đi m).ểTìm ph ng Nam trong câu (7) và (8)ừ ươ ầCâu 4. (3.0 đi m)ểVi đo văn gi thích nghĩa câu ngế “T n”ố ướ ,Câu 5. (4,0 đi m) Phân tích đo th sau:ể ơ“ Ta làm con chim hótTa làm cành hoaộTa nh vào hòa caậM tr xao xuy n.ộ ếM mùa xuân nho nhộ ỏL ng dâng cho iặ ờDù là tu hai iổ ươDù là khi tóc c.”ạ(Trich Mùa xuân nho nhỏ Thanh theo Ng văn 9, hai, NXB Giáoả ậd Vi Nam, 2015, trang 56)ụ ệ--- ----ẾThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gìượ ượ ảthêm.ĐAP AN THI VAO 10 NH TI GIANGỀ ỀCâu 1:Câu 2:Câu 3:Câu 4:Câu 5:Dàn phân tích hai đo th Thanh i:ạ ả+ bài:ở– Gi thi qua tác gi và tác ph m:ớ ẩ– Bài th “Mùa xuân nho nh là bài th hay nó chính là lòng tác gi ,ơ ảnói lên khát khao tác gi Thanh mu ng hi c, trí tuướ ệc mình xây ng c.ủ ướ+ Thân bài:– Đây là bài th cu tác gi vi năm 1980 khi đang trên gi ng nhơ ượ ườ ệtr khi qua không lâu.ướ ờTa làm con chim hótTa làm nhành hoaộTa nh cùng hòa caậM tr xao xuy nộ ếM mùa xuân nho nhộ ỏL ng dâng cho iặ ờDù là tu đôi iổ ươDù là khi tóc cạ– Phân tích bài th là “Mùa xuân nho nh tác gi cũng đã tự ấnhi tình vào đó. Mùa xuân chúng ta nghĩ nhi nh ng cành nonề ộđâm ch xanh bi c, nhi ng, ph ph ni tin. Nh ng đi bên nh hai tồ ừ“mùa xuân” là hai “nho nh cho ta nh ng cái gì đó nh bé, gi .ạ ị– ng hi n, mãi ng hi n, th mình còn có ích, giúp íchƯớ ượ ượ ấcho cu dù ch là cái gì đó “nho nh ”. Dù là tu hai tr trung, ph iộ ươ ơph i, tràn tr năng ng, nhi huy hay là khi tóc đã đi hoa râm, đôi chi cớ ượ ếb c, thân th đã t, và th th đã không còn ng ch c, thì mu nạ ướ ốđ ng hi còn nguyên trong tim tác gi .ượ ả– Tác gi ch mu nh “m tr xao xuy n” hòa nh cùng ng i, hòaả ườca vào nh mùa xuân cu i, c.ả ướ– Tác gi nói quy lu cu con ng là sinh- lão-b nh-t Ai cũngả ườ ửcó lúc tr trung, già đi “dù là tu hai i” hay là khi “tóc c” thì khát khaoẻ ươ ạc ng hi n, th mình ng có ích luôn cháy ng trong tim tác gi .ố ả– Tác gi hy ng nh ng gi nh ng dâng hi nh nhoi mình sả ướ ẽđ hòa vào bi ng ng ngoài kia cùng chung tay xây ng vào phátượ ườ ựtri qu c, qu thiêng liêng.https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ể ố+ tế– Nêu lên nghĩ mình bài th “Mùa xuân nho nh .ả ỏ– Kh ng nh nh ng khát khao, mu trong con tim tác giẳ ướ ảg cu i, khát khao ng ng hi mình cho vi xây ngử ượ ựquê ng “dù là tu hai i, dù là khi tóc c”ươ ướ ươ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến