loading
back to top

đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh HÀ TĨNH có đáp án

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-06 09:54:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh HÀ TĨNH có đáp án   

158
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh HÀ TĨNH có đáp án

đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh HÀ TĨNH có đáp án

đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn tỉnh HÀ TĨNH có đáp án
Tóm tắt nội dung
THI TUY SINH VÀO 10 THPT MÔN NG VĂN GD&ĐTỀ ỞHÀ TĨNH NĂM 2018 2019ỌĐ thiềCâu 1. (2 đi m)ểĐ đo trích sau và tra các câu iọ ỏ“ Bà con ng bà con cô lên giúp vi nhà vào tr a.ủ ườ ưCô tà áo c, tròn con phân tr n, "x gì ng quá, cóắ ướ ướ ầcũng nhà mà không có ch a. đâu cũng ng rào kín mít, ki Conỗ ườ ỏm mái hiên, tui đáng chút xíu đã kêu tránh ra cho ng taắ ượ ườbuôn bán. Ph quê bà con còn đem gh cho ng i..."ả ướ ồNgay cái ngày tiên đó cô đã mang chu gia đình ,ầ ọt là "ph quê...". Ngó con cá rô nh p, cô th nạ ướ ẫth tr i, ph quê, mình cá rô bông so đũa, ng m.ờ ướ ướ ắBông So đũa mùa này tr tr ng trên kinh, là t. Hàng xóm cãiổ ậnhau, cô ngó qua rào, "ph quê th nào cũng có ng ch can, ng iả ướ ườ ườngoài nói ti ng ng ti ng t, cũng căng m..". Sau ăn, cô ng n,ế ầ"ph quê, ăn nh là nuôi con heo..."ả ướ ượ ấ(...)M ng có chu riêng mình vào, chi u, so sánh.ỗ ườ ếCh nhà ng nghĩ cu ng hi i, sung túc là thiên ng. Nh ng bây gi thìủ ườ ờh hoang mang, th gi có nguy tr cô...
Nội dung tài liệu
THI TUY SINH VÀO 10 THPT MÔN NG VĂN GD&ĐTỀ ỞHÀ TĨNH NĂM 2018 2019ỌĐ thiềCâu 1. (2 đi m)ểĐ đo trích sau và tra các câu iọ ỏ“ Bà con ng bà con cô lên giúp vi nhà vào tr a.ủ ườ ưCô tà áo c, tròn con phân tr n, "x gì ng quá, cóắ ướ ướ ầcũng nhà mà không có ch a. đâu cũng ng rào kín mít, ki Conỗ ườ ỏm mái hiên, tui đáng chút xíu đã kêu tránh ra cho ng taắ ượ ườbuôn bán. Ph quê bà con còn đem gh cho ng i..."ả ướ ồNgay cái ngày tiên đó cô đã mang chu gia đình ,ầ ọt là "ph quê...". Ngó con cá rô nh p, cô th nạ ướ ẫth tr i, ph quê, mình cá rô bông so đũa, ng m.ờ ướ ướ ắBông So đũa mùa này tr tr ng trên kinh, là t. Hàng xóm cãiổ ậnhau, cô ngó qua rào, "ph quê th nào cũng có ng ch can, ng iả ướ ườ ườngoài nói ti ng ng ti ng t, cũng căng m..". Sau ăn, cô ng n,ế ầ"ph quê, ăn nh là nuôi con heo..."ả ướ ượ ấ(...)M ng có chu riêng mình vào, chi u, so sánh.ỗ ườ ếCh nhà ng nghĩ cu ng hi i, sung túc là thiên ng. Nh ng bây gi thìủ ườ ờh hoang mang, th gi có nguy tr cô giúp vi …”ọ ướ ướ ệ(Bi ng i, Nguy Ng NXB Kim ng, 2016, Tr. 5,6,7)ể ườ ồa) Nh ng ph ng th bi nào ng trong đo trích trên?ữ ươ ượ ạb) sao ch nhà iạ "hoang mang" và th "th gi cóả ướ ọnguy " tr cô giúp vi c.ơ ướ ệCâu 2. (3 đi m)ểTh gian --- Quà ng kỳ di cu ng! Hãy vi bài văn ng (kho ng 300ờ ả- 400 ch bàn nghĩa th gian tu trò hi nay.ữ ệCâu 3. (5.0 đi m)ểC nh hình nh ng lính trong đo th sau:ả ườ ơAnh tôi bi ng nh,ớ ạS run ng i, ng trán hôi.ố ườ ướ ồÁo anh rách vaiQu tôi có vài nh váầ ảMi ng bu giáệ ườ ốChân không giàyTh ng nhau tay bàn tay!ươ ấĐêm nay ng hoang ng mu iừ ươ ốĐ ng nh bên nhau ch gi iứ ớĐ súng trăng treo.ầ( ng chíồ Chính u, Ng văn 9, t, NXBGDVN, 2014, tr. 129)ữ ộĐÁP ÁNCâu 1: a) Ph ng th bi t: Miêu sươ ựb) Ch nhà hoang mang vì tr đó đã nghĩ ng cu ng hi sung túcủ ướ ạđ là thiên ng nh ng mà sau khi có xu hi cô giúp vi trong giaầ ườ ệđình, nghĩ cu th thái và tho mái là nh phúc.ọ ạCâu 2:Gi thíchả- Th gian: không nh nghĩa rõ ràng, nh ng bi có cái gì đó đang ch yờ ượ ảtrôi làm thay (n có th làm mòn đá ph tr qua ngày này ngàyổ ướ ếkhác thì mòn c). Cái tr qua đó, ta là th gian.ớ ượ ờ- Th gian: không bao gi gi ng nhau vì nó không quay tr i. Ngày hôm quaờ ạs không gi ng ngày hôm nay là y.ẽ ậ- Th gian vô cùng quan tr ng, vì cái duy nh không i. Vì nó là đi uờ ềđ đáo là quà ng kì di hoá.ộ ạ2. Bình lu nậ- Ai cũng có qu th gian không bao gi nhi tu th mình. Th iộ ờgian làm cho ta khôn lên, nh ng cũng làm cho ta già và ch đi.ớ ế- Th gian không tr i, nên ai bi gìn gi đón nh và trân tr ng nó, thì taờ ọlàm nhi đi có nghĩa trong i.ượ ờ- Ai lãng phí th gian, ng vào lõng và chán tr thành iờ ướ ờth a.ừ- Th gian là ch ng nhân cho nh ng giá đích th c.ờ ự- Liên thân.ệ ảBài văn uẫTrong toàn th vũ tr này, có th gian có nh là báu quý nh tể ấtrong cu con ng i. Th gian nên cu ng, nên vô vàn nh ng sộ ườ ựđ thay và th gian luôn là quà ng kì di cu ng. Đây là mónổ ượ ốquà to n, ai cũng trao ng nh ng không ph ai cũng bi gìn gi dang đôiớ ượ ữtay đón nh n. Ngày nay, lúc ta ph tr mình, suy nghĩ th gian -ậ ờv món quà kì di cu ng.ề ốTh gian là gì, dù xã loài ng có ti đâu mãi mãi cũng không thờ ườ ểđ ra khái ni chính xác và nh cho này. Hi nôm na th gianư ờchính là li ng nên cu ng, nh ch xây nên ngôi nhà hay ngôn tậ ừt nên tác ph văn ch ng y. Th gian là vô n, th gian luôn là minhạ ươ ờch ng trung th nh cho nh ng gì là con ng i, th gian làứ ườ ờcó nh ng th gian cu ng th nào thì hoàn toàn tuỳ thu vào cách ngạ ốvà cái nhìn riêng con ng i, và chính vì th th gian mang tính kì di màủ ườ ệta không bao gi ng tr c.ờ ườ ướ ượhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/Th gian th quan tr ng, là tài n, là báu con ng i. Th gianờ ườ ờgiúp ta khôn n, tr ng thành, lao ng, làm nh ng vi thi và quanớ ưở ếtr ng trong i. Nh ng đi bi nên trí, vai trò th gian là tínhọ ờch đi không tr i, nh đã nói ra, nh tên đã n. giây, phút,ấ ộm gi có nhi thay i, trôi đi nên quá kh không bao gi iộ ạđ c.ượGiá tr và nghĩa th gian to th nh ng nh th con ng vị ườ ềv này khác nhau. Có nh ng ng ng ngày luôn nh ph ngấ ườ ốnh ch ng ng, ng ng phút giây p, lao ng, ng hi nư ượ ếđ nên nhi thành qu và quan tr ng là giác hài lòng,ể ảvui ng khi ch đua cùng th gian. Th nh ng bên nh đó nh ng con ng iướ ườkhông bi trân tr ng, lãng phí th gian còn khá nhi và có xu ng giaế ướtăng, tr thành th tr ng đáng lo ng cho xã i, nh là khi đó đa ph làầ ầnh ng thanh niên ng nòng c. Không hành, lao ng,ữ ượ ướ ột vun ng lai cho thân, cho qu mà ch lêu ng, sa đà vào tự ươ ện xã i.. là nh ng hi tiêu bi nh ng con ng trĩ, ng phóạ ườ ốm và ch bi rung đùi ng th Món quà cu ng th gian có đãặ ưở ẽđ phân phát cách quá ng ng có vô sô' nh ng con ng uượ ựơ ườ ầnh không bi hai ch “trân tr ng”.ư ọLãng phí th gian, không bi gi gìn món quà quý giá này có qu vô cùng toờ ảl bi hi ch ng có gì ghê nh ng th ch là con sâu nh mớ ấtâm khi bi n. nay là đi đáng nh iồ ớcon ng nh ng cũng là đi ta ít nghĩ nh t. Con ng giàu có tườ ườ ặv ch tinh th n, có kh năng chinh ph th nh ng ít trân tr ng đậ ểr khi đánh nh ng Chính vì th nhìn quá kh ta th ng ti nu iồ ườ ốnh ng chu ngày dài đã lãng phí và phát hi ra chính nh ng đi gi nh tữ ấl mang nh phúc lao nh t. nh ng giác khi nh th cạ ượvai trò, nghĩa th gian chính là hình ph to nh cho nh ng ai đánh t,ủ ấkhông trân tr ng món quà này. Th gian là cu ng và cu ng chúng ta ra saoọ ốch có th do chính chúng ta ng và thay mà thôi.ỉ ượH nh ng ai đang lãng phí th gian, hãy ng đôi chút trong cu đùa vui iỡ ớs ph mình, hãy ng và suy ng nh ng gì mình đã làm tr cố ướkhi quá mu quay cu ng đích th c, mình đã th sộ ựs ng giây phút nào ch khi di nh ng ng sáng trong cu i,ố ươ ờvà mình có đáng sinh ra và ban ng món quà th gian? Còn nh ngự ượ ững mãi ng thinh trong cái bóng mình nh ng sai trong quá kh ,ườ ứhãy lau ch nh ng gi đau kh và ng đi ti vìạ ướ ườ ến hoài ni mãi th xa thì khi ngo nh ng lai đã đi th xa.ế ươ ậCách nhìn vi quan tr ng nh ng gì đã và đang ra, ch cu cự ộs ng là luôn thay và vi chúng ta ch là tìm cách qua mà thôi. Nênố ướnh ng: dù tình hình có nào không có nào tớ ốh là ngay bây gi .ơ ờTh gian th là món quà kì di cu ng! Th gian nên nh ng iờ ổthay và ng nhìn ta qua nh ng thay đó. Th gian cũng là minh ch ngứ ượ ứcho nh ng tình chân th t, sâu nh và ng th cũng là th đo nhânữ ướcách, lĩnh con ng i. Th gian không quay tr i, hãy ghi nh và dangả ườ ớtay đón nh n, ra gi gìn món quà kì di này tr khi quá mu n. Hãy quan sátậ ướ ộxung quanh th ta th gian nào, ng th nghĩa trong iể ờvà hãy luôn nh ng: ng ti nu hôm qua, ng trông ngày mai và ngớ ừl ng tránh hôm nay.ảTh gian món quà kì di cu ng, th là món quà quý báu và nghĩaờ ựnh trân tr ng và gi gìn. Hãy ng th tích ng đáng mónấ ượ ớquà nghĩa này, nhé! ng nghĩa ng phút, ng giây là đáng quý. Hãyạ ớđ hôm qua là tài quý báu, ngày mai là bí đang ch đón và hôm nay làể ờmón quà theo đúng nghĩa nó.ủCâu 3: I. bài :ở- Gi thi tác ph m: ng chí, tác gi Chính u.ớ ữ- Hoàn nh sáng tác: năm 1948, sau khi tác gi đã cùng ng tham giaả ộchi ch Vi c.ế ắVào nh ng năm kháng chi ch ng Pháp, ta sôi chí, quy tâm đánhữ ướ ếgi c. Hoà mình vào khí th đã có hàng n, hàng tri thanh niên nh ngũ.ặ ậNh ng chi sĩ dũng m, can tr ng đã tr thành hình ng, tàiữ ườ ượ ềtrong th ca th đó. trong nh ng bài th hay ng chi sĩ, tìnhơ ườ ềđ ng là bài ng chí nhà th lính Chính u.ồ ữII. Thân bài: Phân tích ng đo th :ừ ơ- nh ni th ng, xa quê ng nh ng ng lính chi uỏ ươ ươ ườ ấtrong gian kh :ổ "Anh tôi bi ng nhớ ạS run ng ng trán hôiố ườ ồÁo anh rách vaiQu anh có vài nh váầ ảMi ng bu giáệ ườ ốChân không giày"Câu th ch ch vang lên nh ng quãng, ph chăng khó khăn, tơ ấv thi th nh ng ng lính đã làm cho nh th Chính sâu ng n.ả ườ ơĐ ta còn nghèo, nh ng ng linha còn thi th quân trang, quânấ ướ ườ ốd ng,ph rét ng,cái nh giá màn đêm.....Ch đôi nhụ ảqu vá,cái áo rách vai, ng lính ng lòng theo kháng chi n, dù nầ ườ ục là giá bu t, ng câm. Tình ng qu th càng trong gian khườ ườ ổl càng sáng,nó gũi mà chân th c, không gi i, cao xa....Tình yạ ấlan trong lòng nh ng ng lính.ỏ ườ quan, ni tin th ng, tình chân thành đã cộ ườ ượChính cô ch bi ng ng lính khi chi u, trongữ ườ ượ ườ ấhòa bình cũng nh khi xây ng qu c, ng ngh yêu th ng,ư ườ ươm quan chi th ng.ộ ườ ắ"Đêm nay ng hoang ng mu iừ ươ ốĐ ng nh bên nhau ch giác i"ứ ớNh th 2/2/2 2/2/3 cô ng nét nh ng ng lính. Đóị ườcũng chính là ng sáng trog gian kh ng lính. lên trên ,ẻ ườ ượ ảtình ng i, ng chí nh ng nh ng trái tim ng lính yồ ượ ưở ườ ầnhi huy t. ng canh gi cho tr Vi Nam dù đêm đã khuya, ng đãệ ươxu ng, màn đêm cũng chìm vào quên lãng. Hình nh ng lính ng tr nên pố ườ ẹh n, th ng n. ng nh bên nhau sàng chi u. Xem vào cái chânơ ấth bài th ,câu th cu cùng tr nên nên th :ự "Đ súng trăng treo"ầM hình nh nên th lãng nh ng cũng ch chân th c, tr tình. sộ ựquy hòa gi không gian, th gian,ánh trăng và ng lính. Cái th đan xen vàoệ ườ ựcái ng, cái dũng khí chi đan xen vào tình yêu làm cho bi ngng iộ ượ ườlính không nh ng chân th mà còn kì. Ch lính hòa vào ch th ,ữ ơch tr tình hòa vào ch cách ng, ch thép hòa vào ch thi ca. rung ngấ ộvà xao xuy bài th có ch nh vào hình nh ánh trăng này. Tình ngế ồchí cũng th lan trong không gian, xoa nh làm đi cái giá nh aế ủmàn đêm. ng chi sĩ nh cao ti ng hát ng ca tình ng chí. Thiêng liêngườ ồbi nh ng nào, hình nh nh ng ng lính, nh ng anh sát nh vaiế ườ ườ ạnhau "k vai sát cánh" cùng chi hào tranh giành p.ề III. bài.ếQu th t, đo th đã th hi xúc thiêng liêng, là tình yêu ngả ộl n, trong cái lao nh ng i. nhau trên cùng con ng Cáchớ ườ ườm ng, tình ng chí nh th ch ng dây yêu th ng vôạ ượ ươhình. Bài th "ơ ng chíồ " ngôn ng chân th c, hình nh lãng n, ng oớ ườ ạngh các chi sĩ đã lay ng bi bao trái tim con ng i. Tình ng chí cóễ ườ ấl ng mãi quê ng, qu c, th hôm nay, ngày mai hay mãiẽ ươ ệmãi sau.ề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến