loading
back to top

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán học (4)

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-04-14 16:16:14 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi vào lớp 10 chuyên toán học   

68
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi vào lớp 10 chuyên toán học (4)

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán học (4)

Đề thi vào lớp 10 chuyên toán học (4)
Tóm tắt nội dung
Bài (2.5 đi m)ể1/ Rut bi th sau:ọ ứ5210452104A2/ Gi ph ng trình:ả ươ +1922xx 2x +39Bài (2 đi m) ể1/ Cho ba ng a,b,c th mãn :4a-5b+9c=0 .CMR:pt axố ươ 2+bx+c=0 luôn cónghi m. ệ2/ Gi pt:ả ệ1272yxyxyxyxy Bài3(1.5 đi m)ể 1/Cho ba ng a,b,c th mãn :a+b+c=1 CMR:ố ươ cbacba11181112/ Phân chia chín :1,2,3,4,5,6,7,8,9 thành ba nhóm tùy ý,m nhóm ba .G iố ọT1 la tích ba th nh t,Tố ấ2 la tích ba th hai,Tố ứ3 la tích ba th ba.H iố ỏt ng Tổ1 +T2 +T3 có gia tri nh nh là bao nhiêu? ấBài 4(2.5 đi m)ể Cho ng tròn tâm bán kính và dây cung BC nh khác ngườ ườkính.G là đi chuy ng trên cung BC sao cho ớ ABCnh n.AD,BE,CF là các ng cao ườ ủ ABC.Các ng th ng BE,CF tườ ắ(O) ng ng Q,R.ươ ạ1/ CM:QR//EF2/SAEOF =2.REF3/Tìm trí đi chu vi ể DEF đat MaxBài 5(1.5 đi m)ể1/Tìm hai nguyên a,b aố 4+4b là nguyên tố ố2/Hãy chia tam giac kì thành tam giac cân trong đó có tam giácộ ấb ng nhauằ -----------------------------H t-------------------------------ế
Nội dung tài liệu
Bài (2.5 đi m)ể1/ Rut bi th sau:ọ ứ5210452104A2/ Gi ph ng trình:ả ươ +1922xx 2x +39Bài (2 đi m) ể1/ Cho ba ng a,b,c th mãn :4a-5b+9c=0 .CMR:pt axố ươ 2+bx+c=0 luôn cónghi m. ệ2/ Gi pt:ả ệ1272yxyxyxyxy Bài3(1.5 đi m)ể 1/Cho ba ng a,b,c th mãn :a+b+c=1 CMR:ố ươ cbacba11181112/ Phân chia chín :1,2,3,4,5,6,7,8,9 thành ba nhóm tùy ý,m nhóm ba .G iố ọT1 la tích ba th nh t,Tố ấ2 la tích ba th hai,Tố ứ3 la tích ba th ba.H iố ỏt ng Tổ1 +T2 +T3 có gia tri nh nh là bao nhiêu? ấBài 4(2.5 đi m)ể Cho ng tròn tâm bán kính và dây cung BC nh khác ngườ ườkính.G là đi chuy ng trên cung BC sao cho ớ ABCnh n.AD,BE,CF là các ng cao ườ ủ ABC.Các ng th ng BE,CF tườ ắ(O) ng ng Q,R.ươ ạ1/ CM:QR//EF2/SAEOF =2.REF3/Tìm trí đi chu vi ể DEF đat MaxBài 5(1.5 đi m)ể1/Tìm hai nguyên a,b aố 4+4b là nguyên tố ố2/Hãy chia tam giac kì thành tam giac cân trong đó có tam giácộ ấb ng nhauằ -----------------------------H t-------------------------------ế

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến