loading
back to top

Đề thi toán lớp 7

Chia sẻ: hackerdangcap | Ngày: 2016-11-13 09:13:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 7    đề kiểm tra môn toán lớp 7   

117
Lượt xem
0
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi toán lớp 7

Đề thi toán lớp 7

Đề thi toán lớp 7



Loading...

Tóm tắt nội dung

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMMÔN TOÁN LỚP 7Thời gian làm bài 90 phút( Không kể thời gian giao đề)Câu 1. (1,5 điểm). Tínha) (-37) (-23) 27b) (38 57) (35-12-57)c) 127 (2 3.7 4:3) Câu 2. (2,5 điểm). Tìm x, biết:Câu 3. (1,5 điểm).1) Tìm số tự nhiên biết rằng 326 chia cho thì dư 11, còn 553 chia cho thì dư 13.2) Ba lớp 7A, 7B, 7C có tổng số 123 học sinh. Số học sinh của lớp 7A bằng 1/2 số học sinh của hai lớp 7B và 7C. Lớp 7B ít hơn lớp 7C là học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp.Câu 4. (3,0 điểm).1) Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại sao cho góc xOy=40 0.a) Tính số đo các góc x’Oy, yOx’ và xOy’,b) Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy’.Tính số đo góc tOy’ .2) Cho góc vuông xOy và tia Oz nằm trong góc xOy. Vẽ góc vuông zOt sao cho tia Oy nằm trong góc zOt. So sánh góc xOz và yOtCâu 5. (1,5 điểm).1) Tính tổng2) Chứng minh rằng hai số tự nhiên liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau.======HẾT======ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM LỚP Môn ToánĐáp án Toán lớp câu 1,2Đáp án Toán lớp câu 3Đáp án...

Nội dung tài liệu

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMMÔN TOÁN LỚP 7Thời gian làm bài 90 phút( Không kể thời gian giao đề)Câu 1. (1,5 điểm). Tínha) (-37) (-23) 27b) (38 57) (35-12-57)c) 127 (2 3.7 4:3) Câu 2. (2,5 điểm). Tìm x, biết:Câu 3. (1,5 điểm).1) Tìm số tự nhiên biết rằng 326 chia cho thì dư 11, còn 553 chia cho thì dư 13.2) Ba lớp 7A, 7B, 7C có tổng số 123 học sinh. Số học sinh của lớp 7A bằng 1/2 số học sinh của hai lớp 7B và 7C. Lớp 7B ít hơn lớp 7C là học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp.Câu 4. (3,0 điểm).1) Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại sao cho góc xOy=40 0.a) Tính số đo các góc x’Oy, yOx’ và xOy’,b) Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy’.Tính số đo góc tOy’ .2) Cho góc vuông xOy và tia Oz nằm trong góc xOy. Vẽ góc vuông zOt sao cho tia Oy nằm trong góc zOt. So sánh góc xOz và yOtCâu 5. (1,5 điểm).1) Tính tổng2) Chứng minh rằng hai số tự nhiên liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau.======HẾT======ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM LỚP Môn ToánĐáp án Toán lớp câu 1,2Đáp án Toán lớp câu 3Đáp án Toán lớp câu 4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm




Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến