loading
back to top

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 13

Chia sẻ: mymymy13 | Ngày: 2016-09-29 22:44:18 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6    đề thi tiếng anh lớp 6   

327
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 13

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 13

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 13Loading...

Tóm tắt nội dung

IOE LỚP VÒNG 13Bài thi số 1: What’s the order? Câu 1: Our children/have/past six./dinner at/halfCâu 2: must be careful/Small children/the road./when they/crossCâu 3: guitar./how/to play/She knows/theCâu 4: have to/Do you/uniform/on Monday?/wearCâu 5: wants to/again./check/She/my heightCâu 6: My sons/bread/often have/and milk/for break fast.Câu 7: and/your answers./tell me/close your books/NowCâu 8: Do you/supermarket?/near/the city’s/liveCâu 9: quiet/is/My village/very/at night.Câu 10:Are there/near/any photocopy/our school?/storesBài thi số 2: Find the honeyCâu 1: Peter after school.a) does play soccerb) play soccerc) plays soccerd) has soccerCâu 2: …? He’s in the library.a) How is your husband doingb) What does your husband doc) Where does your husband dod) Where is your husbandCâu 3: are they? They’re Tom and Susan.a) How manyb) Whoc) Whatd) Where Bài thi số Leave me outCâu 1: FieladCâu 2: WeekenadCâu 3: PaostCâu 4: ThiengCâu 5: Rotom Câu 6: PiliotCâu 7: BiyCâu 8: CoucehCâu 9:...

Nội dung tài liệu

IOE LỚP VÒNG 13Bài thi số 1: What’s the order? Câu 1: Our children/have/past six./dinner at/halfCâu 2: must be careful/Small children/the road./when they/crossCâu 3: guitar./how/to play/She knows/theCâu 4: have to/Do you/uniform/on Monday?/wearCâu 5: wants to/again./check/She/my heightCâu 6: My sons/bread/often have/and milk/for break fast.Câu 7: and/your answers./tell me/close your books/NowCâu 8: Do you/supermarket?/near/the city’s/liveCâu 9: quiet/is/My village/very/at night.Câu 10:Are there/near/any photocopy/our school?/storesBài thi số 2: Find the honeyCâu 1: Peter after school.a) does play soccerb) play soccerc) plays soccerd) has soccerCâu 2: …? He’s in the library.a) How is your husband doingb) What does your husband doc) Where does your husband dod) Where is your husbandCâu 3: are they? They’re Tom and Susan.a) How manyb) Whoc) Whatd) Where Bài thi số Leave me outCâu 1: FieladCâu 2: WeekenadCâu 3: PaostCâu 4: ThiengCâu 5: Rotom Câu 6: PiliotCâu 7: BiyCâu 8: CoucehCâu 9: BlarnketCâu 10: LisstenTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến