loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 1

Chia sẻ: mymymy13 | Ngày: 2016-09-28 22:52:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6    đề thi tiếng anh lớp 6   

723
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 1

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 1

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp 6 vòng 1Loading...

Tóm tắt nội dung

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp vòng 1Bài thi số Fill the blankBài thi số Cool pair matchingBài thi số 3: Defeat the goalkeeper đánh bại thủ môn (chọn đáp án đúng a,b,c,d) Câu 1: She song now.a) is singb) singsc) sangd) is singingCâu 2: week has days. a) The b) Every c) All d) ÆCâu 3: Listen to I’m telling an interesting story. a) b) am c) me d) herCâu 4: can’t swim ... can dance.a) butb) andc) sod) tooCâu 5: Why do you go to the foot stall? –Because want .a) some booksb) some snacksc) some clothesd) some stampsCâu 6: Our rooms are the third floor.a) onb) toc) ofd) inCâu 7: Who are you going to have dinner …? a) to b) atc) withd) onCâu 8: Mai to school everyday.a) goesb) goc) goingd) to goCâu 9: Which sentence is correct?a) Do feel they cold?b) Do they feel cold?c) Do they cold feel?d) They feel cold do?Câu 10: They always football in the afternoon.a) plays b) playingc) playd) to playTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem...

Nội dung tài liệu

Đề thi tiếng Anh trên mạng lớp vòng 1Bài thi số Fill the blankBài thi số Cool pair matchingBài thi số 3: Defeat the goalkeeper đánh bại thủ môn (chọn đáp án đúng a,b,c,d) Câu 1: She song now.a) is singb) singsc) sangd) is singingCâu 2: week has days. a) The b) Every c) All d) ÆCâu 3: Listen to I’m telling an interesting story. a) b) am c) me d) herCâu 4: can’t swim ... can dance.a) butb) andc) sod) tooCâu 5: Why do you go to the foot stall? –Because want .a) some booksb) some snacksc) some clothesd) some stampsCâu 6: Our rooms are the third floor.a) onb) toc) ofd) inCâu 7: Who are you going to have dinner …? a) to b) atc) withd) onCâu 8: Mai to school everyday.a) goesb) goc) goingd) to goCâu 9: Which sentence is correct?a) Do feel they cold?b) Do they feel cold?c) Do they cold feel?d) They feel cold do?Câu 10: They always football in the afternoon.a) plays b) playingc) playd) to playTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến