loading
back to top

Đề thi thử THQG môn Lịch sử 2014 - 2015

Chia sẻ: k62bcntt | Ngày: 2016-02-03 23:03:37 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

391
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THQG môn Lịch sử 2014 - 2015

Đề thi thử THQG môn Lịch sử 2014 - 2015

Đề thi thử THQG môn Lịch sử 2014 - 2015Loading...

Tóm tắt nội dung

Câu 4 (3 điểm) Vì sao từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX lại xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây trong quan hệ quốc tế? Biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây? ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: Lịch sử Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Nội dung Câu 1 Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã (2 điểm) hoàn thành quá trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác? Trình bày sự kiện đó? Sự kiện đánh dấu …..0.25 điểm Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn thành quá trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác là sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930).

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA LẦN 2, NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: LỊCH SỬ Câu 1 (2 điểm) Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn thành quá trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác? Trình bày sự kiện đó? Câu 2 (3 điểm) Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào? Anh (chị) hãy xác định khó khăn lớn nhất và nêu rõ biện pháp giải quyết của Cách mạng Việt Nam.

Nội dung tài liệu

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA
LẦN 2, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LỊCH SỬ

Câu 1 (2 điểm)
Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn thành quá trình đấu tranh
từ tự phát sang tự giác? Trình bày sự kiện đó?
Câu 2 (3 điểm)
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào?
Anh (chị) hãy xác định khó khăn lớn nhất và nêu rõ biện pháp giải quyết của Cách mạng
Việt Nam.
Câu 3 (2 điểm)
Thắng lợi của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh
xâm lược miền Nam Việt Nam là thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân
Mậu Thân 1968.
Câu 4 (3 điểm)
Vì sao từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX lại xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây
trong quan hệ quốc tế? Biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây?


ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA
LẦN 2 NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn thi: Lịch sử
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu
Nội dung
Câu 1 Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã
(2 điểm) hoàn thành quá trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác?
Trình bày sự kiện đó?
Sự kiện đánh dấu …..0.25 điểm
Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn thành
quá trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác là sự kiện Đảng Cộng
sản Việt Nam ra đời (3/2/1930). Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp
công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt
Nam.
Trình bày sự kiện: 175 điểm
Đầu năm 1930, sau khi ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động
đã làm cho phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ.
Tuy nhiên sự hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức cộng sản làm ảnh
hưởng tới tâm lý quần chúng và sự phát triển chung của phong
trào cách mạng nước ta.
Trước tình hình đó Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan về Cửu Long
(Hương Cảng – Trung Quốc) để triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ
chức cộng sản. Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6/1/1930 dưới sự
chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.
Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm và sự hoạt
động riêng rẽ của mỗi tổ chức cộng sản và nêu chương trình hội
nghị
Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với ý kiến của Nguyễn Ái Quốc
là thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy
tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng …
do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là Cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng, có giá trị lí luận và thực tiễn lâu dài đối với cách
mạng Việt Nam
Ngày 24/2/1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản liên
đoàn, tổ chức này được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa và mang tầm vóc như một
Đại hội thành lập Đảng, đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam,
thông qua đường lối cách mạng Việt Nam, chấm dứt tình trạng

khủng hoảng về đường lối cách mạng đáp ứng yêu cầu lịch sử đặt
ra.
Câu 2 *Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt
(3 điểm) với những khó khăn nào ?
*Về chính trị :
- +Chính quyền cách mạng mới thành lập, còn non trẻ, chưa được
nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao, cách mạng vẫn ở
thế bị cô lập.

1,25

0,5

+ Đe doạ của giặc ngoại xâm :
- Ở miền bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa
giải giáp quân đội Nhật kéo vào nước ta, theo sau là bọn Việt
Quốc,Việt Cách
- Ở miền Nam, quân đội Anh yêu cầu ta thả hết tù binh Pháp bị
Nhật giam giữ, đồng thời tái vũ trang cho lực lượng này, tạo điều

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến