loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-22 17:19:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi thử thpt môn vật lý   

224
Lượt xem
12
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)Loading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD& ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 (BAN A+A1)Ngày thi: 14/11/2016Thời gian làm bài: 50 phút(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 127Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn một điện áp 100 cos(100 )(V)6p= vào hai đầu cuộn cảm thuầncó hệ số tự cảm thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Hệ số tự cảm có giá trị. A. 1H2p B. 2Hp C. 1Hp D. 22p HCâu 2: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khihai đầu dây cố định và tần số sóng trên dây là 56 Hz thì ta thấy trên dây có điểm bụng. Nếu một đầudây cố định, đầu còn lại thả tự do, ta thấy trên dây có điểm nút thì tần số sóng trên dây là:A. 105Hz. B. 84 Hz. C. 98 Hz. D. 91Hz.Câu 3: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông gócvới mặt chất lỏng có cùng phương trình 2cos40p (trong đó tính bằng cm, tính bằng s). Tốcđộ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi là điểm trên mặt chất lỏng cách S1 ,S2 lần lượt...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD& ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 (BAN A+A1)Ngày thi: 14/11/2016Thời gian làm bài: 50 phút(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 127Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn một điện áp 100 cos(100 )(V)6p= vào hai đầu cuộn cảm thuầncó hệ số tự cảm thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Hệ số tự cảm có giá trị. A. 1H2p B. 2Hp C. 1Hp D. 22p HCâu 2: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khihai đầu dây cố định và tần số sóng trên dây là 56 Hz thì ta thấy trên dây có điểm bụng. Nếu một đầudây cố định, đầu còn lại thả tự do, ta thấy trên dây có điểm nút thì tần số sóng trên dây là:A. 105Hz. B. 84 Hz. C. 98 Hz. D. 91Hz.Câu 3: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 dao động theo phương vuông gócvới mặt chất lỏng có cùng phương trình 2cos40p (trong đó tính bằng cm, tính bằng s). Tốcđộ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi là điểm trên mặt chất lỏng cách S1 ,S2 lần lượt là12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm là không đổi. Phần tử chấtlỏng tại dao động với biên độ là:A. cmB. cm. C. cm. D. cm.Câu 4: Con lắc đơn có chiều dài trong khoảng thời gian thực hiện được 40 dao động. Nếutăng chiều dài dây của dây treo thêm 19 cm, thì cũng trong khoảng thời gian trên con lắc chỉ thựchiện được 36 dao động. Chiều dài lúc đầu của con lắc là:A. 64 cm B. 19cm C. 36 cm D. 81 cmCâu 5: (Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứngvới phương trình là uA uB =acos50 (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm đứng yên là)A. 10 B. C. D. 8Câu 6: Một đoạn mạch R, L, mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R U0L U0C là hiệu điện thếcực đại hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây va hai đầu tụ điện. Biết U0L 2U0R 2U0C Kết luận nàodưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế là đúng. A. sớm pha hơn một góc π/4. B. sớm pha hơn một góc 3π/4.C. chậm pha hơn một góc π/4. D. chậm pha hơn một góc π/3.Câu 7: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng và cách nhau 16 cm dao động theo phương thẳngđứng theo phương trình uA uB cos(50 t)(mm), với tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trênmặt chất lỏng là 50cm/s. Gọi là trung điểm của AB, điểm trên mặt chất lỏng thuộc đường trungtrực của AB sao cho phần tử chất lỏng tại dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại và ởgần nhất. Khoảng cách MO làA. cm. B. 10 cm. C. cm. D. cm.Câu 8: Dao động cơ học đổi chiều khiA. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. B. Lực tác dụng đổi chiều.C. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu D. Lực tác dụng bằng không.Câu 9: Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hiện tượng sóng dừng làA. bằng một nửa bước sóng. B. bằng một bước sóng.C. bằng lần bước sóng. D. bằng một phần tư bước sóng.Câu 10: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp thìA. độ lệch pha giữa uR và là Error: Reference source not found B. uL nhanh pha hơn một góc Error: Reference source not found Trang Mã đề thi 127Doc24.vnC. uR nhanh pha hơn một góc Error: Reference source not found D. uC nhanh pha hơn một góc Error: Reference source not found .Câu 11: Nhận xét nào sau đây không đúng ?A. Biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của vật.B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc tần số của lực cưỡng bức.Câu 12: Nguồn sóng có phương trình u0 5cos( Error: Reference source not found )(cm). Biết sónglan truyền với bước sóng 40cm.Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểmM cách một đoạn 10cm nằm trên phương truyền sóng là :A. uM 5cos( Error: Reference source not found )(cm). B. uM 5cos( Error: Reference source not found )(cm).C. uM 5cos( Error: Reference source not found )(cm). D. uM 5cos( Error: Reference source not found )(cm).Câu 13: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì s,con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kì:A. s. B. s. C. s. D. s.Câu 14: Hai dao động thành phần có biên độ là 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thểnhận giá trị:A. cm B. 48 cm C. cm. D. 4cmCâu 15: Một lò xo rất nhẹ đặt thẳng đứng đầu trên gắn cố định đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng mChọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật Lấy 10m/s .Vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình cos(10 2. )2x cmp= Khi vật vị trí caonhất thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằngA. 1,0N B. 0N C. 1,8N D. 0,1NCâu 16: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên:A. hiện tượng tạo ra từ trường quay. B. hiện tượng cảm ứng điện từ.C. hiện tượng quang điện. D. hiện tượng tự cảm.Câu 17: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp gồm điện trở R=10 Error: Reference source notfound Ω, cuộn cảm thuần có L= Error: Reference source not found và tụ điện có C= Error:Reference source not found mF. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiềuu=40cos(100 Error: Reference source not found )V thì biểu thức của cường độ dòng điện trongmạch làA. i=2 Error: Reference source not found cos(100 Error: Reference source not found (A) B. i=2cos(100 Error: Reference source not found (A).C. i=2 Error: Reference source not found cos(100 Error: Reference source not found (A). D. i=2cos(100 Error: Reference source not found (A).Câu 18: Một sợi dây có chiều dài 40cm không đổi có một đầu gắn với một cần rung dao động ngangvới tần số thay đổi được, đầu còn lại tự do. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s không đổi. Sóngdừng có thể xảy ra tần số nào sau đây?A. 75Hz. B. 37,5Hz. C. 25Hz. D. 50Hz.Câu 19: Một sóng ngang có chu kỳ 0,5s truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng40m/s, Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau làA. 40m. B. 5m. C. 20m. D. 10m.Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ và cơ năng W. Mốc thế năng của vật vị trí cânbằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ 23 thì động năng của vật làA. 49 W. B. 79 W. C. 29 W. D. 59 W. Trang Mã đề thi 127Doc24.vnCâu 21: mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùngphương trình Acos( t). Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà đó các phần tử nướcdao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằngA. một số nguyên lần nửa bước sóng. B. một số nguyên lần bước sóng.C. một số lẻ lần nửa bước sóng. D. một số lẻ lần bước sóng.Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm cóA. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.B. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.C. độ lớn cực đại vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.D. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.Câu 23: Tại một nơi xác định, hai con lắc đơn có độ dài l1 và l2 dao động điều hoà với tần số tươngứng f1 và f2 Tỉ số 12ff bằngA. 12ll B. 12ll C. 12llD. 21llCâu 24: Sóng truyền trên dây với tốc độ 2,4m/s. Biên độ sóng không đổi. Nguồn sóng dao động vớitần số f. Biết có giá trị trong khoảng từ 50Hz đến 90Hz. Xác định các giá trị của tần số để hai điểmM và trên dây cách nhau 12cm luôn dao động cùng pha với nhau.A. 70Hz và 80Hz. B. 70Hz và 90Hz. C. 60Hz và 80Hz. D. 60Hz và 90Hz.Câu 25: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R, dòng điện luôn:A. ngược pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch.B. nhanh pha 2p so với hiệu điện thế hai đầu mạch.C. chậm pha 2p so với hiệu điện thế hai đầu mạch.D. cùng pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch.Câu 26: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 10cm với tần số 20Hz. Chọn gốc thờigian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quĩ đạo. Phương trình dao động của vật làA. 5cos(20t -2p (cm) B. 10cos(40 +2p (cm)C. 5cos(40 -2p (cm) D. 10cos(20t +2p (cm)Câu 27: Một vật dao động điều hoà theo phương trình 3cos(2tpp+ cm, pha dao động của chấtđiểm tại thời điểm 1s.A. 2p (rad). B. (rad). C. 0,5p (rad). D. 1,5p (rad).Câu 28: Vật dao động điều hòa có phương trình Acos( ). Gọi và lần lượt là vận tốc vàgia tốc của vật. Hệ thức đúng làA. 222 2v aA+ = .B. 224 2v aA+ = C. 222 4v aA+ = .D. 222 4aAv+ = .Câu 29: Các đặc trưng vật lý của âm:A. Tần số và cường độ âm. B. Cường độ âm và âm sắc.C. Đồ thị dao động và độ cao. D. Độ to và mức cường độ âm.Câu 30: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm và tại điểm lần lượt là40 dB và 80 dB. Tỉ số giữa cường độ âm tại và cường độ âm tại là:A. 2. B. 10000. C. 40. D. 1/10000. Trang Mã đề thi 127Doc24.vnCâu 31: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểmtrong một chu kì, là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà 4TBv vp³làA. 3T B. 23T C. 6T D. 2TCâu 32: Một khung dây quay đều trong từ trường vuông góc với trục quay của khung với tốc độn 900 vòng/ phút. Tại thời điểm 0, véctơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với Bmột góc 30 0. Từ thông cực đại gởi qua khung dây là 0,01Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứngxuất hiện trong khung làA. 0,3 cos(30 /3) V. B. 0,6 cos(30 /6) V.C. 0,6 cos(30 /6) V. D. 0,6 cos(30 /3) V.Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36N/m và vật nhỏ có khối lượng100g. Lấy 10. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần sốA. 9Hz B. 3Hz C. 12Hz D. 6HzCâu 34: Đặt điện áp 5100 cos(100 )6u tpp= vào hai đầu tụ điện có điện dung C= 500Fmp .Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là :A. cos(100 )3i tpp= B. cos(100 )3i tpp= AC. cos(100 )3i tpp= D. cos(100 )3i tpp= ACâu 35: Chọn câu sai .A. Sóng ngang có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.B. Sóng cơ cũng làm lan truyền vật chất trên phương truyền sóng.C. Sóng cơ truyền trong chất khí là sóng dọc.D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong thời gian bằng một chu kì sóng.Câu 36: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng ?A. Thế năng của vật đạt giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng .B. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng 1/2 chu kì dao động điều hòa.C. Thế năng và động năng của vật biến thiên tuần hoàn với cùng tần số .D. Trong mỗi chu kì dao động của vật có hai thời điểm ứng với lúc thế năng bằng động năng.Câu 37: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần 60 ống dây thuần cảm có độ tự cảm 1p Hvà tụ điện có điện dung C. Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều U0 cos100 t(V) thì dòngđiện qua mạch nhanh pha p4 rad so với điện áp hai đầu mạch. Điện dung tụ điện là: A. -p310F16 B. -p410F C. =-p42, 5.10F D. -p42.10 F.Câu 38: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình daođộng thành phần lần lượt là: x1 8cos(20t /6)(cm,s) và x2 3cos(20t +5 /6) (cm,s). Biên độ daođộng của vật làA. cm. B. 10 cm. C. 5,6 cm. D. 9,85 cm.Câu 39: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà (vật nặng có khối lượng 200g) Khi vậtcách vị trí cân bằng một đoạn cm thì vận tốc của vật bằng không và lúc này lò xo không bị biếndạng Lấy 10 m/s Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng cm làA. 0,04 B. 0,01 C. 0,02 D. 0,03 JCâu 40: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điềuhoà cùng phương cùng tần số ?A. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.B. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần. Trang Mã đề thi 127Doc24.vnC. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng phaD. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.---------------------------------------------------------- HẾT ----------Họ, tên thí sinh:..........................................................................SBD…………………. Trang Mã đề thi 127Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến