loading
back to top

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

Chia sẻ: dethithu | Ngày: 2016-11-29 19:32:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi thử thpt môn vật lý   

371
Lượt xem
20
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD& ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 Ngày thi: 15/10/2016Thời gian làm bài: 50 phút(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 130DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHTNCâu 1: Chọn câu trả lời đúng Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào:A. tốc độ truyền sóng và bước sóng. B. phương truyền sóng và tần số sóng.C. phương dao động và phương truyền sóng. D. phương truyền sóng và tốc độ truyền sóng.Câu 2: Một vật khối lượng 500g được gắn vào đầu một lò xo nằm ngang. Vật thực hiện đồngthời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số lần lượt có phương trình x1 6cos(10t+2 )(cm)và x2 8cos10t(cm). Năng lượng dao động của vật nặng bằngA. 250J. B. 2,5J C. 25J. D. 0,25J.Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên lần và giảm khối lượngcủa vật lần thì chu kì dao động của con lắc sẽA. tăng lần. B. tăng lần. C. không thay đổi. D. giảm lần.Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD& ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 Ngày thi: 15/10/2016Thời gian làm bài: 50 phút(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 130DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHTNCâu 1: Chọn câu trả lời đúng Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào:A. tốc độ truyền sóng và bước sóng. B. phương truyền sóng và tần số sóng.C. phương dao động và phương truyền sóng. D. phương truyền sóng và tốc độ truyền sóng.Câu 2: Một vật khối lượng 500g được gắn vào đầu một lò xo nằm ngang. Vật thực hiện đồngthời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số lần lượt có phương trình x1 6cos(10t+2 )(cm)và x2 8cos10t(cm). Năng lượng dao động của vật nặng bằngA. 250J. B. 2,5J C. 25J. D. 0,25J.Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng của lò xo lên lần và giảm khối lượngcủa vật lần thì chu kì dao động của con lắc sẽA. tăng lần. B. tăng lần. C. không thay đổi. D. giảm lần.Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10cm. Mốc thế năng vị trí cân bằng. Khi vật có độngnăng bằng ℓần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.A. 10cm. B. cm. C. cm. D. 5cm.Câu 5: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp giống nhau và dao động với cùng biên độ2 cm, cùng tần số 20 Hz, tạo ra trên mặt chất lỏng hai sóng truyền đi với tốc độ 40 cm/s. Điểm trênmặt chất lỏng cách đoạn 18 cm và cách cm có biên độ dao động bằng :A. cm. B. cm. C. cm. D. 22 cm.Câu 6: Một vật dao động tắt dần:A. biên độ và lực kéo về giảm dần theo thời gian.B. li độ và cơ năng giảm dần theo thời gian.C. biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian.D. biên độ và động năng giảm dần theo thời gian.Câu 7: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, cùng pha và cách nhau 6cm, bước sóngλ 1cm. Xét hai điểm C, trên mặt nước tạo thành hình vuông ABCD. Số điểm dao động với biênđộ cực tiểu trên CD là:A. B. C. 10 D. 6Câu 8: Một con lắc lò xo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo giãn 3(cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kíchthích cho vật dao động điều hòa theo phử ơng thẳng đứng thì thấy trong một chu kì thời gian lò xo nénbằng 1/3 lần thời gian lò xo bị giãn. Biên độ dao động của vật bằng:A. 6cm. B. 3cm C. 2cm D. 4cm.Câu 9: Con lắc ơn có chiều dài dây treo một đầu cố định và một đầu gắn vật nhỏ, dao động điềuhoà tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Tần số của dao động là:A. lg2 B. lg21 C. gfl= D. gl21Câu 10: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng 0,2 m/s, chu kì daođộng 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là:A. m. B. m. C. 1,5 m. D. 0,5 m.Câu 11: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm:A. trên cùng phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.Trang Mã đề thi 130Doc24.vnC. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.D. trên cùng phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điềuhòa theo phương ngang với phương trình 10cos10 (cm). Mốc thế năng vị trí cân bằng.Lấy 10. Cơ năng của con lắc bằng:A. 0,10 J. B. 0,50 J. C. 0,05 J. D. 1,00 J.Câu 13: Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 100N/m, khốilượng của vật 1kg. Từ vị trí cân bằng kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng 32 cm rồi thả nhẹ.Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí -3cm theo chiều dương. Phương trình dao động củavật là:A. 32 cos(10t +34 cm. B. 3cos(10t -34 cm.C. 32 cos(10t -43 cm. D. 32 cos(10t 4 cm.Câu 14: Con lắc lò xo có khối lượng 100g, trong 20s thực hiện 50 dao động. Lấy 10. Độcứng của lò xo làA. 40N/m. B. 250N/m. C. 2,5N/m. D. 25N/m.Câu 15: Một vật khối lượng kg dao động điều hòa với phương trình: 10cos( /2)(cm). Lựcphục hồi (lực kéo về) tác dụng lên vật vào thời điểm 0,5s là:A. 1N. B. 0. C. 2N. D. 0,5NCâu 16: Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao độngA. với tần số bằng tần số dao động riêng. B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.C. mà không chịu ngoại lực tác dụng. D. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(2 (cm). Quãng đườngvật đi được sau 2s làA. 20 cm. B. 10cm. C. 40 cm. D. 80cmCâu 18: Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phươngthẳng đứng với các phương trình: 10, 2. (50 )u cos cm= và10, 2. (50 )u cos cm = Vận tốc truyềnsóng là 0,5(m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trênđoạn thẳng AB A. B. 11 C. D. 10Câu 19: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trênđường nối hai tâm sóng bằng:A. Hai lần bước sóng B. Một nửa bước sóngC. Một bước sóng D. Một phần tư bước sóngCâu 20: (Sóng truyền từ đến dọc theo phương truyền với bước sóng 30 cm. Biết cách Amột khoảng 15 cm. Sóng tại có tính chất nào sau đây so với sóng tại A? )A. Trễ pha hơn sóng tại một lượng là 23 B. Cùng pha với sóng tại AC. Ngược pha với sóng tại D. Lệch pha một lượng 2 so với sóng tại A.Câu 21: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổnđịnh trên mặt chất lỏng. Xét gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, về một phía so vớinguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là :A. 12 m/s. B. 30 m/s. C. 25 m/s. D. 15 m/s.Câu 22: Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng làA. hai sóng có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhauB. hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gianC. hai sóng có cùng bước sóng giao thoa nhauD. hai sóng chuyển động ngược chiều nhauTrang Mã đề thi 130Doc24.vnCâu 23: Khi một con lắc lò xo dao động điều hòa thì:A. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.B. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.C. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.D. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.Câu 24: Một vật dao động điều hòa có phương trình: 5cos(2 /6) (cm, s). Lấy 3,14. Tốcđộ của vật khi có li độ 3cm là:A. 50,24(cm/s). B. 2,512(cm/s). C. 25,12(cm/s). D. 12,56(cm/s).Câu 25: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổiA. ngược pha với li độ. B. sớm pha 2 so với li độ.C. trễ pha 2 so với li độ. D. cùng pha với li độ.Câu 26: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng làchuyển độngA. nhanh dần. B. thẳng đều. C. chậm dần. D. nhanh dần đều.Câu 27: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ lầnlượt là A1 cm và A2 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật không thể có giá trị nào sauđây A. 24 cm. B. 12 cm C. 18 cm. D. cm.Câu 28: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ,không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy (m/s 2).Chu kì dao động của con lắc là :A. 2s. B. 1,6s. C. 0,5s. D. 1s.Câu 29: Con lắc đơn có chiều dài dây treo là thực hiện 10 dao động mất 20s. Lấy 3,14 .Gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc là:A. 10 m/s 2B. 9, 75 m/s 2C. 9,95 m/s 2D. 9,86 m/s 2Câu 30: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình: 10cos( /6)cm. Quãngđường vật đi được từ thời điểm t1 0,5 đến thời điểm t2 sA. 17,3cm. B. 13,7 cm. C. 3,66cm. D. 6,34 cmCâu 31: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, dao động với tầnsố 16 Hz. Tại điểm cách nguồn A, những khoảng d1 30 cm, d2 25,5 cm sóng có biên độ cựcđại. Giữa và đường trung trực của AB có dãy các cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặtnước là A. 12 cm/s. B. 100cm/s. C. 36 cm/s. D. 24 cm/s.Câu 32: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 4cos( /6) cm vàx2 4cos( /2) cm Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là :A. 23 cm B. 27 cm C. 47 cm D. 43 cmCâu 33: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có chiều dài l1 l2 với chu kỳ dao động riênglần lượt là T1 0,3 và T2 0,4 s. Chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài l3 l1 l2là:A. 0,1 s. B. 0,7 s. C. 0,5 D. 1,2 s.Câu 34: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng với biên độ 8cm. Khoảng thời gian từ lúc lực đàn hồi cựcđại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là T/3, với là chu kì dao động của con lắc. Tốc độ của vật nặng khinó cách vị trí thấp nhất 2cm. Lấy m/s 2.A. 83,66cm/s B. 106,45cm/s C. 87,66cm/s D. 57,37cm/sCâu 35: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc dichuyển từ vị trí có li độ x1 đến vị trí có li độ x2 A/2 là s. Chu kì dao động của con lắc là: A. 1/3 B. C. D. sCâu 36: Tại điểm trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng vớitần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, nằm cáchTrang Mã đề thi 130Doc24.vnnhau 9cm trên đường thẳng đi qua luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóngthay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước làA. 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s.Câu 37: Chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn phụ thuộc vào:A. khối lượng của con lắc B. biên độ dao độngC. năng lượng kích thích dao động D. chiều dài của con lắcCâu 38: Nguồn sóng có phương trình 2cos(2 4 )(cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng0,4m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyềnsóng, cách nguồn sóng 10cm làA. 2cos(2 4 (cm). B. 2cos(2 43 (cm).C. 2cos(2 43 (cm). D. 2cos(2 2 (cm).Câu 39: Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 0,05m, tần số 2,5 Hz. Gia tốc cực đại của vậtbằngA. 1,2 m/s 2B. 3,1 m/s 2C. 12,3 m/s 2D. 6,1 m/s 2Câu 40: Phương trình li độ của dao động điều hòa có dạng sau: 13 cos( )2x cm= ;24 sin( )2x cm= -; 35 sin( )x cm= Kết luận nào sau đây là đúng ?A. x1 x2 vuông pha. B. x1 x3 vuông pha. C. x2 x3 ngược pha. D. x2 x3 cùng pha.---------------------------------------------------------- HẾT ----------Họ, tên thí sinh:..........................................................................SBD…………………..Trang Mã đề thi 130Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến